Upravljanje projektima: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita

Ajčešće preuzete beleške u Upravljanje projektima
Najnoviji Dokumenti pregleda u Upravljanje projektima
Pisanje projekata za projekte
Pisanje projekata za projekte
Menadžment-University of Belgrade
dragana-mudrinicdragana-mudrinic20 January 2018
27
Pogledajte ovaj dokument
WPF - Debagiranje i performanse
WPF - Debagiranje i performanse
Menadžment-University of Zagreb
mario_vktmario_vkt4 January 2018
14
Pogledajte ovaj dokument
Upravljanje projektima
Upravljanje projektima
Menadžment-Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru
mali.miloicamali.miloica24 October 2017
23
Pogledajte ovaj dokument
Upravljanje projektom
Upravljanje projektom
Ekonomija-Megatrend University of Applied Sciences
rex.2014rex.20148 December 2016
10
305
10Pogledajte ovaj dokument