Uvod u pedagogiju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita