Uvod u Sociolingvistiku: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita