Uvod u sociologiju: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita