prednosti i nedostaci elektronskih kanala, Beleške' predlog Ekonomija. Univerzitet u Tuzli
azur-rakovac
azur-rakovac

prednosti i nedostaci elektronskih kanala, Beleške' predlog Ekonomija. Univerzitet u Tuzli

5 str.
1broj preuzimanja
141broj poseta
100%od1broj ocena
1broj komentara
Opis
prednosti i nedostaci elektronski kanala case study amazon
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 5
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument

Univerzitet Tuzla, Ekonomski fakultet

CASE STUDY 1 – PREDNOSTI I NEDOSTACI ELEKTRONSKIH KANALA MARKETINGA „amazon-a“

Student: Rakovac Azur Tuzla, 28.11.2016. godine

UVOD Elektronski kanali marketinga obuhvataju bilo koji kanal marketinga sa upotrebom Interneta, kao sredstva komunikacije tj. približavanja potrošaču ili kanal marketinga putem kojeg kupac kupuje on-line. U ovom radu ćemo govoriti o prednostima i nedostacima elektronskih kanala marketinga. Ovu temu ćemo analizirati kroz primjer kompanije amazon. Kompanija Amazon je najveća svjetska aukcijska internet platforma za prodaju. Case study će sadržavati dosadašnje poslovanje amazon-a, teorijski ćemo izložiti prednosti i nedostatke elektronskih kanala marketinga i na kraju ćemo završiti sa ocjenom prednosti i nedostataka elektronskih kanala marketinga kompanije amazon. DOSADAŠNJE POSLOVANJE amazon-a

Slika br.1 Izvor:www.amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) je američka e-komercijalna kompanija sa sjedištem u Seattleu, gržava Washington. Jedna je od prvih velikih kompanije koja je pradavala razna dobra preko interneta. Osnovana od strane Jeffa Bezosa 1994. godine, a pokrenuta 1995. godine, Amazon.com je počeo kao online knjižara, iako je ubrzo proširila ponudu, dodajući DVDove, muzičke CD- ove, softver, videoigre, elektroniku, gar

derobu, namještaj, hranu, igračke i mnogo više. Amazon je pokrenuo i web-stranice u Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji, Francu skoj, Kini i Japanu. Najveći rast na međunarodnom nivou bilježi servis "Amazon prajm", koji nudi dodatne usluge, uključujući besplatnu isporuku predmeta uz plaćanje godišnje članarine. "Amazon" je unaprijedio ovu uslugu uvođenjem video-servisa, čime je postao konkurent "Netfliksu". Nisu objavljeni zvanični podaci o radu ovog servisa, ali se procjenjuje da ga samo u SAD koristi 63 miliona ljudi. Članovi godišnje potroše oko 1.200 dolara na "Amazonu", a oni koji to nisu oko 500 dolara. Ukupni prihodi "Amazona" od internetskih servisa povećani su za više od 58 odsto u poređenju sa prošlom goidnom, a prodaja robe u Sjevernoj Americi porasla je za deset procenata.

PREDNOSTI I NEDOSTACI ELEKTRONSKIH KANALA MARKETINGA Učešće potrošača , maloprodavaca i proizvođača u elektronskim kanalima marketinga, barem za sada, relativno je skromno. Ovaj vid trgovine je još u fazi ranog razvoja na globalnom nivou. Internet se, u bilo koje svrhe, koristi tek pola decenije što je veoma kratak period za donošenje nekog konačnog suda. Ipak, se mogu izdvojiti neke do sada uočene i formirane prednosti elektronskih kanala marketinga, kao što su:

 globalna dostupnost;  udobnost i brzina transakcije;  efikasnije i fleksibilnije

informisanje o proizvodu;

Strana | 1

 upravljanje prodajom putem baze podataka i

 niži troškovi prodaje i distribucije.

Trgovina putem Interneta ne poznaje granice, posmatrajući je sa aspekta ponude i potražnje. Globalno elektronsko tržište, kroz prodaju proizvoda i usluga na Internetu, teži ka potpunoj globalizaciji tržišta B2B i B2C trgovina.Danas, sve veći broj potrošača posjeduje personalne računare povezane na World Wide Web. U slučaju da i ne dođe do transakcije, međusobna razmjena informacija na globalnom nivou se ne može sprječiti. Globalno elektronsko tržište nosi karakteristike slobodnog tržišta i slobodnih trgovaca. Lakoća kupovine je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se kupci opredjeljuju za kupovinu putem elektronskih kanala marketinga. Bez neugodnosti i na miru, potrošač može da se informiše o datom proizvodu sve do najsitnijih detalja. Protok informacija je dvosmjeran i omogućava da prodavac od povratnih informacija kreira bazu podataka, koja će mu veoma koristiti u daljem poslovanju. Zahvaljujući elektronskim kanalima marketinga proizvođači i trgovci iz baze podataka mogu da ciljaju određen potrošački segment i tako izbjegnu troškove koji nastaju u nasumičnom odabiranju potrošača. Takođe se ostvaruje komunikacija sa odabranim potrošačima putem elektronske pošte, koja ima mogućnost da u jednoj sekundi pošalje bezbroj cirkuliranih pisama.1 Činjenica da upotreba elektronskih kanala marketinga smanjuje troškove poslovanja je sama po sebi jasna. Najčešće uštede proizilaze iz eliminacije niza posrednika. Takođe se smanjuju troškovi rentiranja i režijski troškovi održavanja prodajnih objekata.

1 Dr. Goran Petković, dr. Jelena Končar, dr. Stipe Lovreta, Kanali marketinga, treće izdanje, str. 124

Nedostaci elektronskih kanala marketinga, nisu do kraja istraženi, a kao lista mogućih nedostataka u literaturi se navode sljedeći:

 nedostatak fizičkog kontakta sa proizvodima;

 brzina isporuke nije u skladu sa brzinom i lakoćom naručivanja;

 nesnalažljivost na Internetu;  ne zadovoljavaju se sporedni

motivi kupovine i  rizik i nesigurnost.

Svaki proizvod i usluga se teoretski može prodati preko interneta, međutim kao što je i ranije naglašeno, u praksi to može predstavljati veći problem. Bez obzira što kupac ima vizuelni kontakt sa slikom proizvoda, on ne može taj proizvod da dodirne, pomiriše ili isproba. Naručivanje proizvoda preko Interneta nije fizički nego elektronski proces, koji se odvija gotovo momentalno. Kupac, stoga, često očekuje da i proces dostave bude isto toliko brz, što je, naravno, nemoguće, osim u slučajevima kada se naručuju neki softverski proizvodi ili turističke i transportne usluge. Na Internet „mreži“ su danas postavljene stotine hiljada različitih elektronskih prodavnica. Kupci često ne umiju da se snađu u toj količini informacija. Preopterećeni reklamama i oglasima, kupci ne mogu adekvatno i samostalno da upravljaju kupovinom. Logično je da kupci ne idu u kupovinu samo zato da bi kupili neki proizvod. Želja za posjedovanjem nekog proizvoda je samo jedan dio kompleksne grupe ličnih i socijalnih motiva za kupovinom. Potreba da se igra uloga kupca, da se udalji od svakodnevne rutine, da se uoče novi trendovi, zatim da se stimulišu čula, da se komunicira sa ljudima, da se održi socijalni status(da se bude viđen) i u krajnjoj liniji potreba za cjenkanjem, sve zajedno spada u grupu potreba koje se ne mogu zadovoljiti kupovinom preko elektronskih kanala marketinga. Sigurnosni problemi sa kojima se kupac susreće u elektronskom kanalu marketinga su dvojaki. Prvi se ogleda u

Strana | 2

tome da kupac na Internetu dolazi u kontakt sa raznovrsnim prodavcima, od kojih neki postoje samo u „sajberspejsu“. Kupci, uglavnom nisu skloni da kupuju proizvode nepoznatog kvaliteta. Drugi i mnogo značajniji problem je slanje broja svoje kreditne kartice u elektronski prostor.2 Svaka osoba koja neovlašteno dođe u posjed broja tuđe kreditne kartice(haker) može tu karticu iskoristiti za nezakonito plaćanje. PREDNOSTI I NEDOSTACI ELEKTRONSKIH KANALA MARKETINGA „amazon“ Kompanija „amazon“ je globalna web prodavnica koja spaja prodavce i kupce. Kompanija „amazon“ koristi 165 miliona aktivnih kupaca koji imaju mogućnost pogledati i kupiti preko milijardu proizvoda i usluga.3 Svi ti proizvodi se nalaze na jednom mjestu i moguće ih je naručiti iz udobnosti svog doma u nekoliko jednostavnih koraka, npr. potebno se je ulogovati na stranicu amazon, ukucati u tražilicu željeni proizvod ili izabrati jedan od ponuđenih i na kraju kliknuti na „Buy it“. Treba istaći kao prednost i to što svako ko ima mogućnost korištenja Interneta je u mogućnosti da se informiše i kupi proizvod i uslugu. Usluge Amazon-a koriste i krajnji i poslovni potrošači tako da je kupcima omogućena kupovina „iz prve ruke“ i izbjegavanje plaćanja provizija raznih distributera, agenata kao i maloprodaje.

2 Dr. Goran Petković, dr. Jelena Končar, dr. Stipe Lovreta, Kanali marketinga, treće izdanje, str. 126

3 https://www.amazon.com/our- company/who-we-are/

Slika br.2 Izvor:www.amazon.com

S druge strane, kupovina na „amazon“ ima nedostataka kao što su nemogućnost fizičkog kontakta sa proizvodom. Neki prodavci ne omogućavaju povrat i zamjenu, a i kada je to omogućeno može da predstavlja velike troškove vremena i novca. Troškovi vremena i novca se javljaju zbog geografske razdvojenosti što zahtijeva potrebu za transportom. Dakle, transport proizvoda je često skup i spor. Iako postoje ocjene prodavača bazirana na iskustvima drugih kupaca, uvijek postoji mogućnost da se naručeni proizvod razlikuje od isporučenog. Treba biti oprezan i prilikom plaćanja, amazon nudi načina plaćanja putem PayPala i bankovnih kartica.4 Kompanija amazon preferira PayPal jer sa takvim načinom plaćanja se ne ostavlja broj kartice koji može biti meta hakera. OCJENA PREDNOSTI I NEDOSTATAKA ELEKTRONSKIH KANALA MARKETINGA „amazon“ Kompanija amazon je postala najveća internet platforma za prodaju tako što pokušava i uklanja nedostatke koji se vežu za elektronske kanale marketinga. Jednostavan način korištenja i težnja za poboljšanjem ga čini jednim velikim globalnim elektronskim tržištem na kojem imamo izbor i mogućnost informisanja za preko milijardu proizvoda i usluga. Omogućava nam laganu kupovinu, sa svega par klikova, iz udobnosti našeg doma i omogućava izbjegavanje provizija i marži raznih distributera i maloprodavaca.

4 https://www.amazon.com

Strana | 3

Najveći nedostatak elektronskih kanala marketinga i Amazon je nedostatak fizičkog kontakta sa proizvodima. Ovo pruža mogućnosti nepoštenim prodavcima za prevaru iako Amazon nastoji zaštiti svoje korisnike raznim metodama kao što su ocjenjivanje kupaca i prodavaca, mogućnost povrata novca ako je kupovina izvršena preko PayPala. Amazon preferira i PayPal u odnosu na bankovne kartice zbog toga što su na taj način zaštićeni lični podaci kupca i na taj se način nastoji smanjiti rizik koji se veže za kupovinu putem Interneta. Još jedan nedostatak koji se veže za elektronske kanale marketinga je i brzina isporuke. Da bi riješio ovaj nedostatak Amazon ima i ekspresnu isporuku koja se dodatno plaća. PITANJA ZA DISKUSIJU

1. Nabrojati prednosti elektronskih kanala marketinga?

2. Nabrojati nedostatke elektronskih kanala marketinga?

3. Koja je najveća prednost kupovine na Amazonu?

4. Koji je najveći nedostatak kupovine na Amazonu?

Izvori Knjige:

1. Dr. Goran Petković, dr. Jelena Končar, dr. Stipe Lovreta, Kanali marketinga, treće izdanje

Internet: 2. www.amazon.com 3. www.amazoninc.com

Strana | 4

ovo je samo pregled
3 prikazano na 5 str.
preuzmi dokument