Preduzetnistvo-Seminarski rad-Biznis plan-Menadzment
baignade
baignade

Preduzetnistvo-Seminarski rad-Biznis plan-Menadzment

PDF (179 KB)
22 str.
50broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od6broj ocena
1broj komentara
Opis
Seminarski rad iz predmeta Biznis plan. Preduzetnistvo. Menadzment,seminarski,Biznis plan,ponasanje potrosaca,finansijska trzista,procena ponude,analiza,efektivnost,efikasnost,odluka,upraljanje,rad,organizacija,proaktivn...
50 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 22
ovo je samo pregled
3 prikazano na 22 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 22 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 22 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 22 str.
preuzmi dokument

Fakultet za menadžment

Sremski Karlovci

Njegoševa 1

BIZNIS PLAN IZ PREDMETA PREDUZETNIŠTVO

Profesor: Student: Nenad Marković Rastko Kotarac Asistent: Broj indeksa: Maja Paunović 1-34/09-1

Sremski Karlovci, mart 2012.

2

SADRŽAJ

1. UVOD..................................................................................................................................3 2. REZIME BIZNIS PLANA..................................................................................................3 3. OSNOVNE POSLOVNE KARAKTERISTIKE FIRME....................................................5

3.1.Odlike dosadašnjeg rada i razvoja.................................................................................5 3.2.Raspoloživi potencijal preduzeća „PLASTIK“.............................................................5 3.3.Odlike tekućeg finansijskog stanja................................................................................6

4. ODABIR BIZNISA I NJEGOVO TRŽIŠTE......................................................................7 4.1.Opis i opravdanost poslovne ideje.................................................................................7 4.2.Plan zadovoljenja tržišnih potreba.................................................................................8 4.3.Tržište nabavke i glavni dobavljači...............................................................................8

5. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PLANIRANOG BIZNISA......................................9 5.1.Izbor i opis planirane proizvodnje.................................................................................9 5.2.Plan potrebne strukture zaposlenih................................................................................9

6. MATERIJALNA OSNOVA PLANIRANOG BIZNISA..................................................10 6.1.Obezbeđenost potrebne poslovne infrastrukture..........................................................10 6.2.Potrebna startna obrtna sredstva..................................................................................11

7. USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE PLANIRANOG BIZNISA........................................12 7.1.Plan realizacije investicionih aktivnosti.......................................................................12

8. FINANSIJSKA ANALIZA PLANIRANOG BIZNISA....................................................12 8.1.Struktura i predračun ukupnih ulaganja.......................................................................12 8.2.Konstrukcija finansiranja novih ulaganja....................................................................14 8.3.Planiranje godišnjih prihoda i rashoda.........................................................................15 8.4.Plan ostvarenih poslovnih bilansa................................................................................19

9. OCENA EFIKASNOSTI PLANIRANOG BIZNISA.......................................................21 9.1.Ekonomska ocena planiranog biznisa..........................................................................21 9.2.Ocena rizika planiranog biznisa...................................................................................21

10. ZAKLJUČAK....................................................................................................................22

3

1. UVOD

Proizvodno preduzeće „PLASTIK“ je osnovano 2001.godine i ima status pravnog lica u privatnoj svojini. Osnovna delatnost ovog preduzeća je proizvodnja PVC-stolarije i AL-bravarije. Investitor je doneo odluku i kupio novu savremenu opremu, sa kojom je tehnološki unapredio proizvodnju i obim postojećih proizvoda, usaglašavajući njihov kvalitet sa zahtevima tržišta. S obzirom da je na tržištu stekao ime i ugled u okviru ove vrste delatnosti, analiza tržišta prodaje i nabavke neće biti prepreka za realizaciju novog programa. Privatno preduzeće „PLASTIK“ Novi Slankamen, osnovano je 2001.godine, sa 100% privatnog kapital od strane Dušana Miljkovića. Sedište preduzeća je u Novom Slankamenu. Direktor preduzeća je Dušan Miljković i trenutno zapošljava 21 radnika. Mašine koje poseduje preduzeće su visoke CNC tehnologije. U preduzeću radnici su stručni i kompetentni, osposobljeni za rešavanje složenih zahteva kupaca, spremni na sticanje novih znanja i proširenje tog znanja unutar firme. „PLASTIK“ D.O.O zbog uspešnosti firme i velike potražnje usluga, potrebno je da proširi proizvodnju na još jednu liniju za obradu Termoizolacionog stakla.

2. REZIME BIZNIS PLANA

Naziv i adresa firme: Proizvodno preduzeće „PLASTIK“ D.O.O Vlasnik firme: Dušan Miljković Osnovna delatnost: PVC-stolarija, AL-bravarija Vrednost imovine firme: 1.292.500,00EUR Broj zaposlenih: 21

Adresa realizacije biznis plana: Novi Slankamen Struktura planiranih proizvoda: PVC, AL stolarija, termoizolaciono staklo Prosečan godišnji obim proizvodnje:

 PVC-stolarija 4.500m2

 AL-bravarija 2.500m2

 Termoizolaciono staklo 5.000m2

4

Period osposobljavanja nove linije proizvodnje: I.-IV.2012.godine

Period praćenj proizvodnje: 5 godina

Obezbeđenost tržišta prodaje: Dobra obezbeđenost

Obezbeđenost tržišta nabavke: Dobra obezbeđenost

Cena u biznis planu: EUR

Prosečan godišnji prihod i rashod:

 Prihod: 700.000,00EUR  Rashod: 500.000,00EUR

Ukupna ulaganja u program: 1.492.500,00EUR

Nova ulaganja u program: 200.000,00EUR

Interna nova ulaganja:

 Osnovna 25.000,00EUR  Obrtna 75.000,00EUR

Kreditna ulaganja: 100.000,00EUR

Planirani broj zaposlenih do 2016.godine: 40 (21postojeći i 19 novih)

Ekonomska ocena razvoja: Pozitivna

Ocena rizika razvoja: Pozitivna

Zaključna ocena tazvoja: Pozitivna (razvoj izvodljiv i profitabilan)

5

3. OSNOVNE POSLOVNE KARAKTERISTIKE FIRME

3.1.Odlike dosadašnjeg rada i razvoja

„PLASTIK“ D.O.O proizvodnom delatnošću počelo se baviti 2001.godine sa ciljem da proizvodi PVC-stolariju. Od osnivanja do danas, investitor svoje proizvode realizuje preko direktnih i indirektnih kanala prodaje, prvenstveno na domaćem tržištu. Ciljni segmenti tržišta bila su domaćinstva kao finalni potrošači, dok se sada proizvodi izvoze i van granica Srbije.

Preduzeće svoju delatnost obavlja u sopstvenom prostoru ukupne površine od 2400m2, gde se obavlja proizvodnja PVC-stolarije i AL-bravarije. Površinu objekta čini magacinski deo u površini od 400m2, dok proizvodni deo čini površna od1880m2. U sastavu proizvodnog dela- proizvodne hale, nalaze se 4 kancelarije i 2 sanitarna čvora površine 120m2.

3.2.Raspoloživi potencijal preduzeća „PLASTIK“

Osnivačkim ulogom uz konstantne pozitivne rezultate poslovanja i akumulaciju, preduzeće posluje sopstvenim osnovnim i obrtnim sredstvima. Pocenjena vrednost osnovnih sredstava u 2011.godini iznosi 1.292.000,00EUR.

Naziv osnovnog sredstva

Jedinica mere Količina Amortizovanost

Tržišna vrednost

Upravna zgrada m2 120 20 100000 Proizvodna hala m2 2400 28 692500 Dvoglava rezačica komada 2 27 40000 Dvoglava varilica komada 1 29 27500 Jednoglava rezačica komada 1 27 10000 Jednoglava varilica komada 1 29 6000 Čistilica komada 1 20 12500 CNC čistilica komada 1 25 55000 Presa komada 1 20 15000 Frezer komada 5 22 33500 Kopirka komada 2 30 20000 Sto za okivanje komada 1 20 25000 Mašna za sečenje lajsni komada 1 20 12500 Šauberica automatska komada 1 20 7500 Hilti bušilica komada 6 38 2500 Brusilica komada 6 25 1000

6

Šauberica komada 13 35 3000 Štanc mašina komada 2 30 2250 Aparat za varenje komada 4 40 7000 Razni sitni alati komada 1 100 10000 Kamion komada 2 30 27500 Kombi komada 1 30 10000 Pick up komada 1 30 3500 Putničko vozilo komada 1 35 15000 Kancelarijski nameštaj komada 1 10 12500 Računar komada 4 20 2000 Repro materijal PVC m2 1760 / 88000 Repro materijal AL m2 965 / 48250 Ukupno / / / 1292500

Tabela 1. Raspoloživa osnovna sredstva firme

Naziv radnog mesta

Nivo stručnosti

Broj zaposlenih

Vlasnik - Direktor VSS 1 Menadžer proizvodnje VS 1 Inženjer VSS 3 Knjigovođa SSS 2 Radnici u proizvodnji SSS 14 Ukupno / 21 Tabela 2. Kvalifikaciona struktura zaposlenih

3.3.Odlike tekućeg finansijskog stanja

Preduzeće „PLASTIK“ u poslednjih nekoliko godina posebno se zalaže za proširenje inostranog tržišta na kome plasira svoje proizvode.

Analiza dosadašnjeg poslovanja ovoh preduzeća izvršena je za period od 2009.godine do 2010.godine na osnovu godišnjih izveštaja o poslovanju – bilansa stanja i bilansa uspeha.

7

Vrsta bilansa Stavke 2009.godina 2010.godina

Ukupan prihod 615000 650000

Bilans uspeha

Ukupan rashod 555000 557500 Razlika 60000 92500

Osnovna sredstva 1000000 1250000 Obrtna

sredstva 170000 242500 Bilans stanja Aktiva 1170000 1492500

Sopstveni kapital 1162500 1255000 Ukupne obaveze 7500 237500 Pasiva 1170000 1492500

Tabela 3. Ostvareni finansijski rezultati firme (EUR)

4. ODABIR BIZNISA I NJEGOVO TRŽIŠTE

4.1.Opis i opravdanost poslovne ideje

Investicija koji investitor namerava da realizuje ima karakter proširenja delatnosti. Naime, preduzeće „PLASTIK“ D.O.O namerava da izgradi proizvodni pogon za obradu termoizolacionog stakla i da kupi savremenu opremu koje se koristi u proizvodnji pomenutog proizvoda.

Cilj investiranja:

Osnovni cilj realizacije investicione ideje je povećanje obima proizvodnje, modernizacije tehnološke opreme i obezbeđenje sopstvenog proizvodnog prostora. Sa realizacijom ove investicione ideje, Miljković bi povećao sopstveno učešće na tržištu.

Pored prethodno navedenog, Miljković bi realizacijom investicije postigao i sledeće ciljeve:

8

 Povećao prihode preduzeća, a samim tim i dobit,  Osavremenio bi postupak proizvodnje termoizolacionog stakla,  Postao bi značajan subjekat na tržištu termoizolacionog stakla,  Iskoridtio bi svoje prethodno iskustvo na najbolji način,  Zaposlio bi dodatnu radnu snagu.

4.2.Plan zadovoljavanja tržišnih potreba

Prema izvršenim istraživanjima, učešće ovog preduzeća iz Novog Slankamena, je zadovoljavajuće, kao i van granica Srbije od 15%. Uz planirani razvoj dosadašnje delatnosti i proširivanjem delatnosti, preduzeće planira da poveća efikasnost i efektivnost proizvodnje, kako bi povećali svoje učešće na tržištu na 25%. Na osnovu toga je napravljen petogodišnji plan ulaganja u rast i razvoj preduzeća.

Planirani finalni proizvodi

Jedinica mere 2012 2013 2014 2015 2016

PVC stolarija m2 2250 2500 2750 3000 3250 Al bravarija m2 1250 1500 1750 2000 2250 Termoizolaciono staklo m2 2500 3000 3500 4000 4500

Tabela 4. Petogodišnji plan ulaganja

4.3.Tržište nabavke i glavni dobavljači

Da bi proces proizvodnje neometano funkcionisao, preduzeće sarađuje sa pouzdanim dobavljačima. Veoma je važno da dobavljači uvek imaju isti kvalitet proizvoda, da poštuju rokove i da imaju dobre uslove plaćanja. Iz ovih razloga preduzeće vrši odabir dobavljača preko tendera i materijal koji je potreban za proizvodnju, kao što su: PVC profili, AL profili, okovi i ostali pomoćni materijali.

Osnovni materijal

Udeo u nabavci (%)

PVC profili 60% AL profili 30% Okovi 5% Ostali pomoćni materijal 5% Tabela 5. Plan nabavke materijala

9

5. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PLANIRANOG BIZNISA

5.1.Izbor i opis planirane proizvodnje

Uvođenjem nove linije obrade termoizolacionog stakla skraćuje se proces nabavke i čekanja isporuke, samim tim, u kraćem roku je moguće proizvesti veći broj proizvoda.

Osnovni cilj realizacije investicione ideje je povećanje obima proizvodnje, modernizacija tehnološke opreme i obezbeđenje sopstvenog proizvodnog prostora. Sa realizacijom ove investicije, Miljković bi povećao sopstveno učešće na tržištu.

Prikaz proizvodnog procesa:

Ugovaranje izrade stolarij

Proces izrade prozora i vrata

Obrada termoizolacionog stakla

Transport i proces ugradnje stolarije Naplata

5.2.Plan potrebne strukture zaposlenih

Planiranu proizvodnju obavljaće radni kolektiv sačinjen od 21 radnika. U planu je da se u toku 2012.godine zaposli još 7 radnika. U 2013.godini – još 4 radnika, u 2014.godini- 3 radnika (1 knjigovođa i 2 radnika u proizvodnji), 2015.godine –još 3 radnika (inženjer i 2 radnika u proizvodnji), a 2016.godine – 2 radnika. U 2016.godini preduzeće će imati ukupno 40 zaposlenih.

Broj radnika po godini Naziv radnog mesta

Nivo stručnosti 2012 2013 2014 2015 2016

Vlasnik - direktor VSS 1 1 1 1 1 Menadžer proizvodnje VS 1 1 1 1 1 Inženjer VSS 3 3 3 4 4 Knjigovođa SSS 2 2 3 3 3 Radnici u proizvodnji SSS 21 25 27 29 31 Ukupno / 28 32 35 38 40

Tabela 6. Planirani obim zaposlenih

10

6. MATERIJALNA OSNOVA PLANIRANOG BIZNISA

6.1.Obezeđenost potrebne poslovne infrastrukture

U objektu postoji neophodna infrastruktura: putne veze, električna energija, vodovod, kanalizacija, telefonske i internet veze.

Naziv osnovnog sredstva Jedinica mere Količina Amortizovanost Obezbeđenost

Dvoglava rezačica komada 2 27 + Dvoglava varilica komada 1 29 + Jednoglava rezačica komada 1 27 + Jednoglava varilica komada 1 29 + Čistilica komada 1 20 + CNC čistilica komada 1 25 + Presa komada 1 20 + Frezer komada 5 22 + Kopirka komada 2 30 + Sto za okivanje komada 1 20 + Mašna za sečenje lajsni komada 1 20 + Šauberica automatska komada 1 20 + Hilti bušilica komada 6 38 + Brusilica komada 13 35 + Šauberica komada 6 25 + Štanc mašina komada 2 30 + Aparat za varenje komada 4 40 + Razni sitni alati komada 1 100 + Kamion komada 2 30 + Kombi komada 1 30 + Pick up komada 1 30 + Putničko vozilo komada 1 35 + Kancelarijski nameštaj komada 1 10 + Računar komada 4 20 + Repro materijal PVC m2 1760 / + Repro materijal AL m2 965 / + Repro materijal - staklo m2 2100 / - Perilica za staklo komada 1 / - Mašina za rezanje stakla komada 1 / -

11

Testera za lajsne komada 1 / - Mašina za peskarenje komada 1 / - Punjač molekulara komada 1 / - Mašina za brušenje, freziranje i bušenje stakla komada 1 / - Butil ekstruder komada 1 / - Estruder za silikon komada 1 / - Bušilica za staklo komada 1 / - Manuelni sto komada 1 / - Rotacioni sto komada 1 / - Sto za presovanje komada 1 / - Automatska motalica profila komada 1 / - Punjač plina komada 1 / - CNC sto za rezanje stakla komada 1 / - Ručni staklarski alat komada 1 / -

Tabela 7. Struktura opreme potrebne za planirani biznis

6.2.Potrebna startna obrtna sredstva

Na samom stratu planirane proizvodnje potrebno je obezbediti potrebne mesečne startne zalihe repromaterijala koji će se vremenom uvećavati zavisno od rasta proizvodnje.

Vrsta meterijala

Obezbeđeni deo

Neobezbeđeni deo Ukupno

PVC profili 35000 / 35000 AL profili 25000 / 25000 Sirovina za

staklo / 40000 40000 Ukupno 60000 40000 1000000 Tabela 8. Potrebne startne zalihe materijala (EUR)

12

7. USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE PLANIRANOG BIZNISA

Predviđeni razvoj preduzeća će zahtevati samo navedene promene u unutrašnjoj organizaciji.

7.1.Plan realizacije investicionih aktivnosti

Investicione aktivnosti će se realizovati u periodu od I do IV kvartala tekuće 2012.godine. planirane investicione aktivnostu u 2012.godini obuhvataju: obezbeđenje potrebnih finansijskih sredstva preko bankarskih kredita, nabavku mašina, repromaterijala i zapošljavanje 7 novih radnika. Do 2016.godine planira se zapošljavanje još 19 radnika.

Struktura, vrednost i dinamika ulaganja u sonovna sredstva utvrđuje se na osnovu potrebe za kupovinom nove opreme, kao i predračuna radova za rekonstrukciju postojećeg objekta. Realizacija investicije predviđene ovim projektom planirana je na postojećoj lokaciji investitora u N. Slankamenu.

Programom se predviđa i nabavka nove opreme za obradu termoizolacionog stakla. Potrebna ulaganja u opremu iznose 125.000 EUR.

Planirani biznis će nadgledati vlasnik, zajedno sa menadžerom. Biće potrebna dobra organizacija proizvodnje i dobro osmišljena marketinška kampanja. Vlasnik i menadžer će konstantno pratiti rezultate biznisa koje će mu menadžer redovno prikazivati na uvid.

8. FINANSIJSKA ANALZA PLANIRANOG BIZNISA

8.1.Struktura i predračun ukupnih ulaganja

Ukupna ulaganja u opremu za planirani razvoj proizvodnje iznose 1.417.500EUR. Izvršena ulaganja iznose 1.292.5000EUR, a nova ulaganja 125.000EUR.

Ulaganja u obrtna sredstva iznose 75.000EUR.

Ukupna ulaganja su 1.492.500EUR.

13

Vrsta ulaganja Specifikacija ulaganja

Jedinica mere Količina Vrednost Obezbeđenost

Upravna zgrada m2 120 100000 + Proizvodna hala m2 2400 692500 + Dvoglava rezačica komada 2 40000 + Dvoglava varilica komada 1 27500 + Jednoglava rezačica komada 1 10000 + Jednoglava varilica komada 1 9000 + Čistilica komada 1 12500 + CNC čistilica komada 1 55000 + Presa komada 1 15000 + Frezer komada 5 33500 + Kopirka komada 2 20000 + Sto za okivanje komada 1 25000 + Mašina za sečenje lajsni komada 1 12500 + Šauberica - automatska komada 1 7500 + Hilti bušilica komada 6 2500 + Brusilica komada 13 3000 + Šauberica komada 6 1000 + Štanc mašina komada 2 2250 + Aparat za varenje komada 4 7000 +

Ulaganja u osnovna sredstva Razni sitni alat komada 1 10000 +

Kamion komada 2 27500 + Kombi komada 1 10000 + Pick up komada 1 3500 + Putničko vozilo komada 1 15000 + Kancelarijski nameštaj komada 1 12500 + Računar komada 4 2000 + Repromaterijal- PVC m2 1760 88000 + Repromaterijal-AL m2 643.33 48250 + Repromaterijal- staklo m2 2100 52500 + Perilica za staklo komada 1 30000 - Mašina za sečenje lajsni komada 1 15000 - Testera za lajsne komada 1 2500 - Mašina za peskarenje komada 1 5000 - Punjač molekulara komada 1 6000 - Mašina za bušenje, freziranje i bušenje stakla komada 1 15000 - Butil eksrtuder komada 1 2500 - Ekstruder za silikon komada 1 2500 -

14

Brusilica za staklo komada 1 1000 - Manuelni sto komada 1 2500 - Rotacioni sto komada 1 2500 - Sto za presovanje komada 1 6500 - Automatska motalica profila komada 1 6000 - Punjač plina komada 1 1500 - CNC sto za rezanje komada 1 25000 - Ručni staklarski alati komada 1 1500 - Ukupno A 1417500 +,- Postojeća obrtna sredstva

Ulaganja u obrtna

sredstva Nova obrtna sredstva 75000 Ukupno B 75000

Ukupna ulaganja Izvršena ulaganja

Nova ulaganja 125000 Ukupno A+B 1492500

Tabela 9. Struktura i predračun ukupnih ulaganja u biznis firme

8.2.Konstrukcija finanasiranja novih ulaganja

Planiranji iznos za finansiranje i opremu iznosi 200.000,00EUR. Vlasnik preduzeća se opredelio da 100.000,00EUR izdvoji iz tekućih prihoda, a ostatak pokrije bankarskim kreditom. U osnovna sredstva će uložiti 125.000,00EUR, a u osnovna sredstva 75.000,00EUR.

Izvori finansiranja

Ulaganja u osnovna sredstva

Ulaganja u obrtna sredstva

Ukupna ulaganja (%)

Sredstva firme 25000 75000 100000 50% Bankarski krediti 100000 / 100000 50% Ukupno 125000 75000 200000 100%

Tabela 10. Kosntrukcija finansiranja novih ulaganja u biznis (EUR)

15

Godina Mesec Ostatak duga Kamata Otplata Anuitet

2012 IX 100000,00 4603.22 8120.85 12724.15 III 91879.15 4301.15 8422.95 12724.15

2013 IX 83456.20 3841.67 8882.40 12724.15 III 74573.80 3488.57 9235.50 12724.15

2014 IX 65338.30 3016.22 9707.85 12724.15 III 55630.45 2598.75 10125.32 12724.15

2015 IX 45505.12 2094.70 10629.37 12724.15 III 34875.75 1632.62 11091.45 12724.15 IX 23784.30 1094.85 11629.22 12724.15

2016 XII 12155.07 569,00 12155.07 12724.15 27240.75 100000,00 127240.80

Tabela 11. Plan otplate kredita

Bankarsko kredit sadrži sledeće uslove:

 Godišnja kamatna stopa: 9.5%;  Period otplate: 5 godina;  Anuitet: 10 (2x godišnje), osim u 2016.godini kada postoje 3 anuiteta.

Godina Kamata Otplata Anuitet 2012 4603.22 8120.85 12724.07 2013 8142.80 17305.35 25448.15 2014 6504.80 18943.35 25448.15 2015 4693.45 20754.70 25448.15 2016 3293.47 34875.75 38172.22

Ukupno 27240.75 100000.00 127240.80 Tabela 12. Troškovi kredita po godinama

8.3.Planiranje godišnjih prihoda i rashoda

Polazeći od planirane proizvodnje, dobijen je plan godišnjih ukupnih prihoda preduzeća „PLASTIK“ D.O.O, u narednih 5godina.

16

Iznosi po godinama

Vrsta proizvoda Osnovni elementi 2012 2013 2014 2015 2016 Količina (m2) 2250 2750 3250 3750 4250

PVC stolarija Cena 50 50 50 50 50 Prihod 450 275000 325000 375000 425000 Količina (m2) 1250 1750 2250 2750 3250

AL stolarija Cena 75 75 75 75 75 Prihod 187500 262500 337500 412500 487500 Količina (m2) 2500 3500 4500 5000 5500

Termoizolaciono staklo Cena 25 25 25 25 25

Prihod 125000 175000 225000 250000 275000 Ukupan prihod 537500 712500 887500 1037500 1187500

Tabela 13. Plan godišnjih prihoda firme (EUR)

Iznos troškova po godinama

Vrste troškova 2012 2013 2014 2015 2016 Troškovi materijala 100000 110000 120000 135000 150000 Troškovi energije i transporta 25000 27500 30000 32500 35500 Komunalni troškovi i tekuće održavanje 2500 2750 3250 3500 3750 Ostali materijalni troškovi 500 600 700 750 1000 Ukupno 128000 140850 153950 171750 190250

Tabela 14. Plan godišnjih materijalnih troškova firme

17

Naziv osnovnog sredstva

Prosečna vrednost 2012.

Koeficijen t otpisa

Godišnji iznos

Ukupan iznos za 5 godina

Ostatak vrednosti 2016.godina

Upravna zgrada 100000 0.2 2000 10000 90000

Proizvodna hala 692500 0.2 13850 69250 623250

Dvoglava rezačica 40000 0.5 2000 10000 30000 Dvoglava varilica 27500 0.5 1375 6878 20625

Jednoglava rezačica 10000 0.5 500 2500 7500 Jednoglava varilica 9000 0.5 450 2250 6750

Čistilica 12500 0.5 625 3125 9375 CNC čistilica 5500 0.5 2750 13750 41250 Presa 15000 0.5 750 3750 11250

Frezer 33500 0.5 1675 8375 25125

Kopirka 20000 0.5 1000 5000 15000

Sto za okivanje 25000 0.5 1250 6250 18750

Mašina za sečenje lajsni 12500 0.5 625 3125 9375 Šauberica automatska 7500 0.5 375 1875 5625 Hilti bušilica 2500 0.5 125 625 1875 Brusilica 3000 0.5 150 750 2250

Šauberica automatska 1000 0.5 50 250 750 Štanc mašina 2250 0.5 112.50 562.5 1687.5 Aparat za varenje 7000 0.5 350 1750 5250

Razni sitni alati 10000 0.5 500 2500 7500

Kamion 27500 0.5 1375 6875 26812.50

Kombi 10000 0.5 500 2500 7500

Pick up 3500 0.5 175 875 2625

Putničko vozilo 15000 0.5 750 3750 11250 Kancelarijski nameštaj 12500 0.5 625 3125 9375 Računar 2000 0.5 100 500 1500 Repromaterijal PVC 88000 / / / /

Repromaterijal AL 48250 / / / /

Repromaterijal termoizol. Stakla 25500 / / / /

Perilica za staklo 30000 0.5 7500 22500

Mašina za rezanje stakla 15000 0.5 3750 11250 Testera za lajsne 2500 0.5 625 1875

Mašina za peskarenje 5000 0.5 1250 3750 Punjač molekulara 6000 0.5 300 1500 4500 Mašina za brušenje, freziranje i bušenje stakla 15000 0.5 750 3750 11250 Butil ekstruder 2500 0.5 125 625 1875

Ekstruder za silikon 2500 0.5 125 625 1875

Brusilica za staklo 1000 0.5 50 250 750

18

Manuelni sto 2500 0.5 125 625 1875

Rotacioni sto 2500 0.5 125 625 1875

Sto ta presovanje 6500 0.5 325 1625 4875

Automatska motalica profila 6000 0.5 300 1500 4500

Punjač plina 1500 0.5 75 375 1125 CNC sto za rezanje stakla 25000 0.5 1250 6250 18750

Ručni staklarski alat 1500 0.5 75 375 1125 Ukupno 1417500 40287.50 201437.50 1086000

Tabela 15. Plan godišnjih troškova amortizacije osnovnih sredstava od 2012.godine do 2016.godine

Planske godine

Mesečna neto zarada

Mesečna bruto zarada

Broj zaposlenih

Broj meseci

Godišnji troškovi zarada

2012 250 414.50 28 12 139275 2013 275 456 32 12 175104 2014 300 497.50 35 12 208950 2015 325 539 38 12 245784 2016 350 580 40 12 278616

Tabela 16. Plan godišnjih troškova zaposlenih

Iznos troškova po godinama

Vrsta troškova 2012 2013 2014 2015 2016 Troškovi marketinga 5000 5250 5550 5850 6150 Troškovi reprezentacije 2500 2600 2700 2780 3000 Troškovi taksa 750 800 850 950 1000 Troškovi osiguranja 55000 57750 60000 63000 66500 Bamkarski troškovi 350 365 380 400 420 Ostali troškovi 1000 1050 1100 1150 1200 Ukupno 64600 67815 70580 74175 78270

Tabela 17. Plan godišnjih materijalnih troškova

19

Vrsta rashoda 2012 2013 2014 2015 2016 Materijalni 128000 140850 153950 171750 190250 Amortizacija 40287.50 40287.50 40287.50 40287.50 40287.50 Zarade 139272 175104 208950 245784 278616 Nematerijalni 64600 67815 70580 74175 78270 Kamate 4604 8142.80 6504.80 4693.45 3296.25 Ukupni rashodi 376762.72 432199.30 480272.80 536698.95 590719.75

Tabela 18. Plan godišnjih ukupnih troškova rashoda firme

8.4.Plan ostvarenih poslovnih bilansa

Plan godišnjih bilansa uspeha dobijen je adekvatnim tretmanom ukupnih prihoda i rashoda, pri čemu je uočljiv konstantan rast očekivane neto dobiti.

Iznosi po godinama Bilansne stavke 2012 2013 2014 2015 2016

1. Ukupan prihod 537500 712500 887500 1307500 1187500

2. Ukupan rashod 376762.72 432199.30 480272.80 536689.95 590719.75

3. Bruto dobit 160737.27 280300.70 407227.20 500810.05 596780.25 4. Porez na

dobit 16073.72 28030.07 40722.72 50081.05 59678.02 Neto dobit (3-

4) 144663.55 252270.63 366504.45 450729.04 537102.22 Tabela 19. Plan godišnjih bilansa uspeha firme

20

Kategorije stavki

Vrsta obrtnih sredstava

Godišnje potrebe (EUR)

Broj godina obrta

Potrebna obrtna sredstva

Zalihe repromaterijala 120000 12 10000 Nedovršena proizvodnja 480272.80 50 9605.45

1. Sabirne stavke Gotovi proizvodi 480272.80 100 4802.72

Potraživanja od kupaca 887500 12 73958.30 Gotovina na računu 887500 300 2958.33 Ukupno 1 / / 101324.80 Plaćanje dobavljača 120000 24 5000

2. Odbitne stavke

Izdavanje za amortizaciju 40287.50 12 3370.79 Izdavanja za zarade 208950 12 17412.50 Obaveze iz dobiti 40722.72 12 3393.56 Ukupno 2 / / 29163.35 Ukupno 1-2 / / 72161.46

Tabela 20. Plan potrebnih obrtnih sredstava u srednjoj 2014.godini

21

9. OCENA EFIKASNOSTI PLANIRANOG BIZNISA

9.1.Ekonomska ocena planiranog biznisa

Koeficijent ekonomičnosti

KE=UP/UR= 887700/480272,80= 1,85%

KE je veći od 1, pa je zato sa ovog aspekta biznis prihvatljiv.

Stopa akumulativnosti

SA=ND/Uux100= 366.504,48/1.492.500,00x100= 24,55%

SA je >15% - biznis je pozitivan.

Vreme vraćanja ulaganja

VVU=UU/ND=1.492.500/366.504,48= 4,07 god.

4,7god je kraći period od 5god. Prihvatljivo.

9.2.Ocena rizika planiranog biznisa

Prag rentabilnosti

PR=FT/(UP-VT)x100= 160.090,93/(887700-320.180,86)x100=

160.090,93/567.319,20x100= 28,21%

28,21% je manje od graničnih 85%, pa je zato rizik u ovoj proizvodnji prihvatljiv.

22

10. ZAKLJUČAK

Investiciona koncepcija programa proširenja uvođenja nove linije proizvodnje termoizolacionog stkla zasniva se na sledećim elementima:

 Poslovna orijentacija preduzeća je povećanje obima proizvodnje PVC i AL stolarije;

 Investicija će se realizovati na postojećoj lokaciji, a programom se predviđa rekonstrukcija postojećeg pogona za proizvodnju, kao i nabavka nove opreme;

 Program je tržišno opravdan, kako sa aspekta tržišta nabavke osnovnih i pomoćnih sirovina, tako i sa aspekta tržišta plasmana gotovih proizvoda;

 Programom se postiže puna uposlenost radnika iz postojećeg sastava i zapošljavanje 19 novih radnika;

 Ekonomsko – finansijska ocena dala je sledeće rezultate: - Postiže se zadovoljavajući nivo akumulacije u veku projekta, - Projekat je likvidan u svim godinama u veku projekta, - Povratak uloženih sredstava, - Interna stopa rentabilnosti je veća od interne diskontne stope u projektu.

SUper
ovo je samo pregled
3 prikazano na 22 str.
preuzmi dokument