Pregled Urina. Rutinski Pregled Urina sinonim za fizičko-hemijski pregled urina. Predavanja Iz Kliničke Hemije, Vežbe' predlog Hemija
antenym
antenym

Pregled Urina. Rutinski Pregled Urina sinonim za fizičko-hemijski pregled urina. Predavanja Iz Kliničke Hemije, Vežbe' predlog Hemija

16 str.
7broj poseta
Opis
Pregled Urina. Rutinski Pregled Urina sinonim za fizičko-hemijski pregled urina. Predavanja Iz Kliničke Hemije
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 16
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.
Pregled urina 201011

1

1

Predavanja Iz Kliničke Hemije

Pregled Urina

Prof Dr Violeta Dopsaj

Farmaceutski Fakultet Univerzitet U Beogradu

2009/2010

2

Rutinski Pregled Urina sinonim za fizičko-hemijski pregled urina

Osnovna laboratorijska analiza pri sumnji na bolest bubrega i urinarnog trakta

1. Pregled fizičkih osobina urina Fizičke osobine se detektuju i opisuju

2. Hemijski pregled urina Dokazuje se prisustvo sastojaka koji nisu normalno prisustvo u urinu ili se u urinu nalaze u niskim, fiziološkim granicama Izvodi se test trakama za urin i konfirmatornim testovima

Standardizovani hemijski pregled urina podrazumeva samo rezultate koji se dobijaju očitavanjem test traka na automatima-čitačima test-traka za urin

3. Mikroskopski pregled sedimenta urina

3

Indikacije Za Rutinski Pregled Urina Uključuju:

1. Sumnju, praćenje simptoma ili stanja koja ukazuju na infekciju urinarnog trakta

2. Sumnju ili praćenje neinfektivnih bubrežnih bolesti, primarnih i sekundarnih sistemskih bolesti (reumatske bolesti, hipetenzija, toksemija u trudnoći, nepovoljni uticaji lekova)

3. Sumnju ili praćenje ostalih neinfektivnih bolesti 4. Otkrivanje glukozurije u specifičnim grupama bolesnika

(trudnice, politraume u hitnoj službi, i sl) 5. Praćenje bolesnika sa dijabetes melitusom

(jutarnja glukozurija, ketonurija) 6. Otkrivanje i praćenje bolesnika u pojedinim metaboličkim stanjima

(povraćanje i dijarea, acidoza/alkaloza, ketoza, recidivi mokraćnih kamenaca)

4

Urobilinogen

Bilirubin

Ketoni

GlukozaOstale komponente

Leukocitna esterazaKristali

Nitriti Bakerije i drugi mikroorganizmi

Relativna gustina

KrvCilindriPena

ProteiniEpitelne ćelijeMiris

Relativma gustinaLeukocitiIzgled

pHEritrocitiBoja

Screening testovi (test trake) Mikroskopski

pregled Fizičke osobine

Protokol rutinske analize urina

5

Priprema Pacijenta Vrste Uzoraka Urina

Prvi jutarnji uzorak urina (first-morning specimen) 24 h uzorak urin (24-h collection specimen) Uzorak dobijen dvostrukim pražnjenjem (double-voided specimen) Uzorak dobijen iz srednjeg mlaza urina (midstream-voided specimen) Sterilan uzorak urina (clean-catch specimen) Uzorak urina iz katetera (catheterized specimen) Suprapubični uzorak urina (suprapubic specimens)

Najčešće se koristi za analizu: Prvi jutarnji uzorak (tzv srednji mlaz prvog jutarnjeg uzorka urina) Slučajan uzorak urina (random uzorak)

6

2

7

Posude Za Sakupljanje Urina

Posuda za sakupljanje urina mora zadovoljavati sledeće zahteve:

1.Posuda mora biti čista i napravljena od inertne plastike i ne sme biti korišćena za višestruku upotrebu. Kapacitet posude mora biti 5o –loo mL i otvora oko 5 cm u prečniku

2. Uzorak mora imati poklopac da bi se zaštitio sadržaj uzorka 3. Sterilne posude sa poklopcem ili sterilne urin transportne epruvete bez

konzervansa potrebne su ukoliko se uzorak koristi za mikrobiološko ispitivanje

4. Posuda sa urinom mora imati nalepnicu. Nalepnica mora da sadrži identifikaciju pacijenta, datum i vreme uzimanja uzorka, mora biti nalepljena na posudu a ne na poklopac

5. Konzervansi se dodaju ukoliko se uzorak štiti zbog odložene analize ili zbog nestabilnosti supstance koja se ispituje. Nalepnica treba da sadrži upozorenje ukoliko se kaustične supstance koriste kao konzervansi

8

Procedura Rutinskog Pregleda Urina 1

1. Urin treba analizirati u roku od 2 sata, a najbolje je odmah nakon uzorkovanja (preporuka 30 min)

2. Ukoliko se analiza ne može izvesti u roku od 2 sata uzorak čuvat na 4° C (precipitacija amorfnih urata i amortnih fosfata), pre analize prethodno zagrejati urin na sobnu temperaturu

3. Volumen urina koji se koristi uvek definisati (minimalna količina urina 5 – 15 mL)

4. Urin se pre analize dobro promeša i prelije u konusnu centrifužnu epruvetu od 10 ili 12 mL (plastična epruveta za jednokratnu upotrebu)

5. Test traka za urin se uroni u epruvetu, višak urina ocedi na papirnoj vati, zatim analizira vizuelno ili na čitaču traka

6. Urin se zatim centrifugira 5 min na 1500 obr/min, urin iznad sedimenta se ukloni priborom za aspiriranje (ne odlivati) tako da ostane 0.5 mL(iz 10 mL) ili 0.6 mL (iz 12 mL) sedimenta

7. Sedimentu se dodaje boja (50-60 µL), ako je laboratorija koristi, ili se koristi nativan sediment za mikroskopski pregled

9

Procedura Rutinskog Pregleda Urina 2

8. Odredena zapremina sedimenta prenese se na mikroskopski slajd i

pokrije pokrovnim staklom, da se elementi sedimenta pravilno

rasporede (13 µL je volumen koji odgovara pokrovnom staklu

dimenzije 18x18)

9. Preparat se prvo pregleda pod malim uveličanjem (10x) da bi se uočila

distribucija elemenata a onda se elementi broje pod velikim

uveličanjem (40x, hpf – eng high power field) u najmanje 10 vidnih

polja, a rezultat izražava kao srednji broj elemenata (srednji broj

elemenata/hpf)

Pojedini sastojci ce broje pod malim uveličanjem (10x, lpf – eng low

power field) a rezultat izražava kao broj elemenata na ceo preparat

10. Obavezno napisati na kom uveličanju je nañen posmatrani broj elemenata

10

Oksidacija do urobilina Smanjenje (promena boje od bezbojne do oranž crvene)

Urobilinogen

Oksidacija do bilivedrina

Smanjenje (promene boje od žute do zelene)

Bilirubin

Prelazak u acetonSmanjuje se Acetosirćetna kiselina

IsparavanjeSmanjuje seAceton

Glikoliza (dejstvom bakterija)

Smanjuju seUgljeni hidrati

RastvaranjeNestajuCilindri

Liziranje ćelijaNestaju Eritrociti i leukociti

Razgradnja uree do amonijaka

PovećanjepH

Mehanizam promenePromenaSastojak

Promene u urinu stajanjem na sobnoj temperaturi

11 12

BilirubinŽuta, velika količina

ProteiniBela, velika količina

NormalanBela, mala količinaPena

Ketonska telaSladak ili voćni

Infekcija urinarnog traktaPokvaren

Razgradnja uree pod dejstvom bakterijaAmonijačni

Noralne isparljive kiselineAromatičanMiris

Bakterije, gnoj, krv, cilindriMutan

Bakterije, gnoj, krv, cilindriVeoma mutan

Mukoza, fosfati, urati, kristaliZamućen

Normalan ili razblaženBistarIzgled

Lekovi, hranaZelen, plav, oranž

Melanin, homogentinska kiselina, fenolCrn (tamno crn i crn)

PorfiriniTamno crven ili crveno purpurni

MioglobinTamno crveno braon

EritrocitiDim crven

HemoglobinČisto crven

Krv, urati, mokraćna kiselina, boje, hranaCrven

Aminopiridinske bojeSjajno oranž

Urobilin (izlučen bezbojan kao urobilinogen)Oranž (oranž crven ili oranž braon)

Bilirubin ili bilivedrinBraon (žuto braon ili zeleno braon)

Koncentrovan urin / bilirubinAmber (tamno žut ili oranž crven)

Razblažen urinBledaAbnormalna boja

Urohrom, uroeritrin i urobilinŽuta (slama do boje ćilibara)Normalna boja

Mogući uzrokOpisFizička svojstva

Fizičke osobine urina

3

13

Izgled Urina

Boja, zamućenost urina, pena

Kod zdravih osoba bistar, svetlo do tamno žute boje koja potiče od pigmenata: urohroma (o.5 mg/24h), urobilina (narandžasto crven) i uroeritrina (crven) koji se izlučuju se u obliku bezbojnih hromogena koji se oksiduju stajanjem na vazduhu

Izlučivanje urohroma je proporcionalno brzini metaboličkih reakcija,povećava se kod groznice, gladovanja, tireotoksikoze

Boja urina zavisi od unosa tečnosti, ishrane, stanja zdravlja (bolesti) i lekova

Svetla boja urina (veliki unos tečnosti) i tamnija boja (mali unos tečnosti) Dijabetičari izlučuju urin svetle boje (velika zapremina i relativna gustina urina)

14

Normalan urin je bistar ili slabo zamućen od prisustva kristala ili amorfnih soli

Hlañenjem urina sa telesne na sobnu temperaturu dolazi do precipitacije: U alkalnom urinu nastaje precipitat od fosfata koji se rastvara zakišeljavanjem Fosfati nastaju nakon visoko proteinskog obroka U kiselom urinu nastaje precipitat bele ili ružičaste boje od urata koji se rastvara zagrevanjem na 60°

Uzroci zamućenost urina: Sluz iz urinarnog i genitalnog trakta, epitelne ćelije Fosfaturija, hiperoksalurija, hiperurikozurija Leukociti, bakterije (piurija) Hilurija, lupidurija

Precipitat od leukocita, bakterija, epitelnih ćelija se ne rastvara

15

Abnormalna Boja Urina Rezultat patološkog stanja organizma, dejstva različitih boja, lekova i hrane

Sastojci hrane, lekovi, prehrambene boje mogu interferirati ili maskirati reakcije na test trakama

Bilirubin boji urin oranž, žuto-braon ili zeleno-braon, mućkanjem nastaje žuta pena Urobilinogen boji urin oranž, oranž-crveno ili oranž-braon Crvena boja urina potiče od eritrocita, hemoglobina, mioglobina, porfirina Tamna ili crna boja urina od melanina ili homogentizinske kiseline

Pena urina Evidentira se samo ako je abnormalne boje (žuta od bilirubina)

16

Hilozan urin (opalescentan, mlečan) zbog: Velikog broja neutrofilnih granulocita Zastoja u protoku limfe ili rupture limfnih sudova Lipidurija kod pojave masnih kapi u urinu (politrauma, fraktura dugih kostiju ili karlice)

17

Klinički Značaj Makroskopskog Ispitivanja Urina ? Boja, Zamućenost, Pena

Važno je uočiti i evidentirati u izveštaju:

Da li urin ima normalnu boju i opisati abnormalnu boju Da li je bistar ili zamućen Miris nije koristan diskriminacioni faktor i ne evidentira se

Samo prisustvo abnormalne pene se evidentira Zamucen urin je abnormalan rezultat

18

Zapremina Urina

Zdravi bubrezi 1 – 2 l urina (prosečno 1.5 l) Dnevni/noćni urin 2:1 do 3:1 Deca izlučuju 3-4 x više urina/kg telesne mase više u odnosu na odrasle

Oligurija (< 500 mL/24 h ili oko 20 mL/h; 15-20 mL/kg/24h kod dece) prerenalni, postrenalni, renalni uzroci: dehidratacija, renalna ishemija, bubrežnaoboljenja, obstrukcija mokraćnih puteva Anurija (<100 ml/24h) nemogućnost mokrenja i retencija urina zbog: opstrukcije mokraćnih puteva, glomerulonefritisa, akutne tubularne nekroze Poliurija (> 2L urina) diabetična ketoacidoza, diabetes insipidus, parcijalna opstrukcijau urinarnom traktu sa oštećenom koncentracionom sposobnošću, akutna tubularna nekroza Nokturija (> 500 ml urina u toku noći i relativna gustina <1.018)

4

19

Relativna Gustina

Predstavlja indeks težine istog volumena urina i vode Zavisi od količine i vrste supstanci rastvorenih u uzorku

Relativna gustina i Osmolalnost Zavise od hidratacije (1.001-1.035; 50-1400 mOsm/kg)

Glomerularni ultrafiltrat plazme ima relativnu gustinu 1.010 Normalan unos tečnosti obezbeñuje osmolalnost urina 500-850mOsm/kg Kod normalne funkcije bubrega svejedno je šta se odreñuje Kod bolesti bubrega visoka conc proteina, glukoze i jedinjenja velike MM utiče na relativnu gustinu, pa je bolje koristiti osmolalnost

Snižena Relativna Gustina Povećan unos tečnosti Diuretici Smanjena sposobnost koncentrisanja urina Diabetes insipidus 20

Odreñivanje Relativne Gustine Urinometar (najstarija metoda) Odreñena je koncentarcijom rastvorenih supstanci u urinu (glukoza, proteini) Baždaren 1.000-1.060, 15 °C (za svaka 3 °C dodati ili oduzeti 0.001) Mala reproducibilnost i tačnost Refraktometar Meri se indeks refrakcije u odnosu na vodu, zavisi od broja čestica u rastvoru Veća reproducibilnost i tačnost Na rezultat utiču glukoza i proteini Preporučena metoda Pomoću test traka Relativna gustina odreñena je brojem jona u urinu

Joni u urinu menjaju pH i dovode do promene boje indikatora brom-timol plavo

Polja za očitavanje rezultata na skali graduisana su na 0.005 jedinice

Rezultati odstupaju za 0.004-0.005 u odnosu na refraktometar

Na rezultat ne utiču glukoza i proteini prisutni u visokim conc u urinu

Danas se koriste isključivo test trake i refraktometar

21

Povišena Relativna Gustina

Smanjen unos tečnosti Dehidratacija Diabetes mellitus sa glikozurijom Intravenski kontrast (>1.035) Povišena telesna temperatura Proteinurija Davanje manitola, dekstrana Antibiotici

Indeks osmolalnosti urin/plazma je najtačniji u diferencijalnoj dijagnozi prerenalne azotemije (povišen indeks) od akutne tubularne nekroze (snižen indeks, retko >1.5)

Kod prerenalne azotemije nastaje koncentrovan urin male zapremine (> 1.030, > 500 mOsm/kg)

22

Klinički Značaj Relativne Gustine U Urinu

Relativna gustina odražava uglavnom stepen hidriranosti organizma i varira 1.001 – 1.030

Urin <1.008 je razblažen; urin >1.020 je koncentrisan

Kod oštećene tubularne funkcije relativna gustina urina je 1.010 – isotonurija Relativna gustina <1.001 i >1.035 je fiziološki nemoguća i zahteva pažnju u interpretaciji

Urin <1.001 ? Ispitati da li je uzorak urin (odrediti ureju i kreatinin)

Urin >1.035 ? Ispitati da li je u pitanju radiografski kontrast ili manitol

23

pH URINA Fiziološki pH 4.5-8 Kiseo urin pH 4.5-5.5 Alkalan urin pH 6.5-8 pH <4 i >8 je fiziološki nemoguć Urinarna infekcija udružena je sa alkalnim urinom (pH>7.5) NH3 se pretvara u NH4 jon koji precipitira sa Ca-Mg-NH4 fosfatom (kalkuloza) Stajanjem na sobnoj temperaturi urin postaje alkalan

Alkalan Urin Kod urinarnih infekcija izazvanih mikroorganizmima koji sadrže ureazu Dugo stajanje urina na sobnoj temperaturi Vegetarijanska ishrana Veći unos južnog voća Metabolička i respiratorna alkaloza Unošenje Na-bikarbonata, K-citrata, drugih lekova Povraćanje i diareja (gubitak HCl)

24

KISEO URIN Veliki unos proteina (meso) Metabolička i respiratorna acidoza Unos amonijum hlorida (test acidifikacije) Kod renalne tubularne acidoze stalno je pH>5.5 U testu acidifikacije stalno pH <5.5 Oštećena funkcija tubula dovodi do smanjene izmene H+ sa katjonima i smanjene sekrecije NH4+

Visoka telesna temperatura, maligni tumori

ODREðIVANJE pH

Test trake impregnirane smesom metilen-crveno i brom-timol-plavo (pH Od 5 do 9, sa tačnošću 0.5 jedinice)

pH-metar (obavezno u testu acidifikacije)

5

25

Hemijski Pregled Urina

Kvalitativnom analizom ispituje se i dokazuje prisustvo sastojaka kojih nema, ili ih ima više nego što je normalno u urinu

Test-trake Za Urin Izrañene su u obliku uskih traka od celuloze i prozirne plastike (0.5 x 8 cm) gde se nalaze polja impregnirana reagensima gde se odvijaju hemijske reakcije

Trake treba čuvati po uputstvu (suvo i hladno mesto), u protivnom daju pogrešne rezultate

Na originalnim bočicama sa test trakama nalazi se kolor skala boje nastale u reakciji sa sastojcima urina očitavaju se:

1. uporeñivanjem sa kolor skalom 2. na aparatu – čitaču test traka (refleksiona fotometrija)

26

Screening test

Rezultati sa test traka se izražavaju:

Kvalitativno (normalan/negativan/ pozitivan/trag)

Semikvantitativno, kao Koncentracija (µL, g/L, mmol/L, itd)

U arbitralnim jedinicama zavisno od osetljivosti traka (1+ /2+/3+/4+)

Relativna gustina i pH izražavaju se numerički

27

50 2.8

25 1.4

10 0.6

05mg/dL 0.3mmol/L

Askorbinska kiselina

5007525010 WBC/µLLeukociti

1.0301.0251.0201.0101.0051.000±0.005Relativna gustina

98765±1 pH unitpH

2000≤ 111

1000 55

500 28

250 14

100 5.5

050mg/dL 2.8mmol/L

Glukoza

Pos.00.05mg/dLNitriti

1000 10

300 3

100 1

30 0.3

10 0.1

010mg/dL 0.1g/L

Proteini

100 10

50 5

10 1

5 0.5

05mg/dL 0.5mmol/L

Ketoni

12 197

8 131

4 66

1 16

0.1 1.6

0.1unit/dL 1.6µmol/L

Urobilinogen

3.0 50

1.0 17

0.5 9

00.5mg/dL 9µmol/L

Bilirubin

250501005 RBC/µL 0.015mg

Hb/dL

Krv

++++++++++±-

Kolor skalaOsetljivostParametar

28

Vizuelni Metod Očitavanja Test Traka Za Urin

Vreme od uranjanja trake u urin do očitavanja nastale boje utiče na tačnost metode: 60-120 s Osvetljenje Ljudski faktor

29

 Krv

 Bilirubin

 Urobilinogen

 Ketoni

 Proteini

 Nitriti

 Glukoza

 pH

 Relativna gustina

 Leukociti

 Askorbinska kis

 Negativno (0 - 3 RBC/hpf)

 Negativno

 0.1 - 1.0mg/dL(1 Ehrlich unit/dL)

 Negativno

 < 0.30 g/L

 Negativno

 < 2.8 mmol/L

 5.0 - 7.0

 1.001 - 1.030

 Negativno (0 - 5WBC/hpf)

 30mg/day

Normalan Sastav Urina

30

Prilikom Hemijskog Pregleda Urina Treba Uzeti U Obzir:

1. Test-princip na kome je analiza zasnovana

2. Ograničenja testa

3. Interferirajuće supstance, uzroke lažno negativnih i lažno pozitivnih reakcija

4. Kritične postupke u izvoñenju analize a koji mogu uticati na rezultat

5. Klinički značaj sastojka urina koji se odreñuje i njegovu vezu sa ostalim rezultatima u analizi urina

6

31

Proteini U Urinu normalan urin sadrži tragove proteina (150 mg/24 h) 30% albumin 30% globulini 40% tamm-horsfall protein (iz ascendentalnog dela henleove petlje i distalnih tubula)

Klinički Značajna Proteinurija Kod Odraslih >300 Mg/24h: >1 g/24h oštećenje parenhima bubrega >2 g/24h oštećeni glomeruli > 3.5 g/24h nefrotski sindrom

Metode Za Dokazivanje Proteina U Urinu 1. Zagrevanje sa sirćetnom kiselinom, azotnom kiselinom,

trihlorsićetnom kiselinom (precipitacija albumina i globulina ) Najstarije metode, ne koriste se vise

2. Test trake za urin 3. Test sa sulfosalicilnom kiselinom – konfirmatorni test

32

Dokazivanje Proteina Test-trakama

Reakcija se zasniva na tzv proteinskoj grešci indikatora: tetrabrom-fenolftalein ili tetrabrom-fenol-plavo, pH 3

Proteini iz urina vežu se preko amino grupa za anjonske grupe indikatora, promena boje indikatora od žutog u plavo-zeleno je pozitivna reakcija, ali se pH ne menja

Trake su osetljivije samo na albumin

Test Sa Sulfosalicilnom Kiselinom 20% sulfosalicilna kis cepa veze izmeñu proteina i vode, a zatim se vezuje za proteine Nastali aglomerati vezuju se meñusobno u još veće aglomerate (talog) i nisu rastvorni u vodi

U ovoj reakciji talože se albumin, globulini i Bence-Jones proteini

33

Konfirmatorni Testovi (potvrdni testovi) Za potvrdu pozitivnih rezultata Ponavljanjem analize koja je dala pozitivan rezultat istim testom samo testiramo preciznost, a ne potvrñujemo pozitivan rezultat Konfirmatorni test se izvodi kao sekundarni test, a baziran je na drugom principu reakcije

Koji test se moze koristiti kao konfirmatorni? Konfirmatorni test mora da ima najmanje istu osetljivost kao primarni test koji proveravamo, i da ima bolju specifičnost

Test sa sulfosalicilnom kiselinom za potvrdu proteinurije

Negativan: bez zamućenja (odgovara < 0.1g/L u urinu) Trag: jedva primetno zamućenje (odgovara 0.2 g/L) 1+: zamućenje bez granulacije (odgovara 0.3 - 1 g/L) 2+: zamućenje sa granulacijom, ali bez flokulacije (odgovara 1 – 2.5 g/L) 3+: zamućenje sa granulacijom i flokulacijom (2.5 – 4.5 g/L) 4+: masa precipitiranih proteina ili čvrst precipitat, talog,(odgovara > 4.5g/L)

34

Zašto Kod Interpretacije Rezultata Proteina Test Trakom

Treba Uzeti U Obzir Relativnu Gustinu? U jako razblaženom urinu niske relativne gustine test trake ne registruju proteine i daju lažno negativan rezultat ili trag proteina

Trag proteina u koncentrovanom urinu nema značaja ali u razblaženom urinu može biti prvi znak bolesti

Uzroci Lažno Pozitivnih Proteina Na Test Trakama • jako alkalan urin • hematurija • visoka relativna gustina urina • urati, leukociti, penicilin, dekstran, salicilati, preparati joda u rendgenologiji

• prisustvo leukocita i eritrocita u urinarnom traktu , mukusa ili semene tečnosti

35

Ortostatska Proteinurija

Pojava proteinurije nakon promene položaja tela (ujutru nakon ustajanja) benigno stanje, javlja se kada je osoba u uspravnom položaju Nastaje kao posledica povećanja hidrostatskog pritiska u renalnim venama, javlja se u oko 5% mladih odraslih osoba

Potrebno je anlizirati 2 uzorka urina:

Prvi uzorak urina odmah nakon ustajanja-proteini negativni (ne sme biti duže u uspravnom položaju duže od 1 min)

Drugi uzorak nakon 2 sata hodanja-proteini pozitivni

Mikroskopski nalaz normalan

36

Da Li Su Test Trake Isto Osetljive Na Sve Proteine? Test trake su osetljive samo na albumin

Lažno negativan rezultat proteina na test trakama kod: Tubularnih bolesti bubrega Multiplog mijeloma, kada je katabolizam proteina male MM u proksimalnim tubulima nedovoljan za izlučenu veliku kolicinu Bence Jones proteina, pa se u urinu pojavljuju proteini male MM (laki lanci imunoglobulina)

BJ proteini u urinu pojavljuju se kod 75% pacijenata sa multiplim mijelomom

Kod sumnje na tubularne bolesti i BJ proteine obavezno uraditi test sa sulfosalicilnom kiselinom koji je osetljiv i na prisustvo globulina i BJ proteina

Nakon potvrñene sumnje na BJ proteine testom sa sulfosalicilnom kiselinom neophodno je uraditi imunofiksaciju kojom se potvrñuje prisustvo lakih lanaca

7

37

Svaki pozitivan nalaz proteina ne test trakama mora se proverititestom sa sulfosalicilnom kiselinom

Test sa sulfosalicilnom kiselinom je konfirmatorni test osetljiv na prisustvo albumina i globulina (Bence Jones proteini)

Samo test sa sulfosalicilnom kiselinom detektuje BJ proteine

Osetljivost test traka 0.1 – 0.3 g/L proteina (zavisno od proizvoñača test traka)

Osetljivost testa sa sulfosalicilnom kiselinom 0.1 g/L

Ako je dokazano prisustvo proteina u rutinskoj analizi urina treba odrediti proteinuriju iz 24h urina

Tip proteinurije može se odrediti elektroforezom: Glomerularna (selektivna sa 80% albumina) Tubularna (nesektivna, α1i α2 globulini, β globulini, γ globulini)

38

Da Li Su Pozitivni Proteini Uvek Patoloski Rezultat?

1. Najveći broj proteinurija u tragu dobijene rutinskim pregledom urina kod asimptomatski zdrave dece i mladih osoba su benigne i imaju prolazni karakter

2. Funkcionalna, blaga, tranzitorna proteinurija zbog renalne vazokonstrikcije moze se javiti kod: - fizičkog vežbanja (do 0.3 g/24h) - jakog emocionalnog stresa - kupanja u hladnoj vodi i izlaganja niskim temperaturama

3. U benignim stanjima: - groznica ili dehidratacija - alergije na hranu (bez povećanja IgE) - terapija slicilatima - premenstrualni period

Preporuka Pre upućivanja pacijenta na dodatna laboratorijska ispitivanja najpre ponoviti rutinski pregled iz novog uzorka urina, odmah ili nakon prestanka stanja koje je izazvalo proteinuriju

39

Mikroalbuminurija

Izlučivanje albumina u koncentraciji 30-300 mg/24h sto se ne moze otkriti rutinskim pregledom urina test trakama Mikroalbuminurija se moze odredivati posebnim test trakama povećane osetljivosti ili imunohemijski

Mikroalbuminurija sluzi za praćenje pacijenata sa diabetes mellitus-om:

Mikroalbuminurija kod pacijenata sa diabetes mellitus tip 1prediktor je dijabetične nefropatije Mikroalbuminurija kod pacijenata sa diabetes mellitus tip2 prediktor je kardiovaskularnih bolesti

Protokol za otkrivanje i pracenje mikroalbuminurije

40

Hematurija

Makrohematurija - hematurija vidljiva golim okom otkriva se po crvenoj, crveno-smeñoj ili smeñoj boji urina Mikrohematurija - otkriva se mikroskopskim pregledom sedimenta urina (3 ili više eritrocita u vidnom polju, pod velikim uveličanjem (hpf) Hemoglobinurija-pojava hemoglobina u urinu, uvek prisutna u hematuriji Izolovana Hemoglobinurija-bez eritrocita u urinu, retko (hemolizna anemija, transfuzija inkompatibilne krvi, terapija antikoagulansima) Noćna Hemoglobinurija Paroksizmalna Hemoglobinurija (maratonsko trčanje i teži fizički napor) Mioglobinurija-kod povrede mišića, akutnom infarktu miokarda, fizičkog napora Mioglobin MM 17 kDa izlučuje se u urinu Porfirinurija - smeña boja urina kod porfirija i porfirinopatija

41

Dokazivanje Hematurije U Urinu Test Trakama

Test princip Reagens traka impregnirana je organskim peroksidom i hromogenom tetrametil-benzidinom

Hem iz slobodnog hemoglobina katalizuje oksidaciju hromogena pri čemu se njegova boja menja od žute do zelene (pozitivna reakcija)

Reakciju daju i intaktni eritrociti koji liziraju na samoj traci (tačkasto obojenje) Urin mora biti dobro izmešan pre izvoñenja reakcije

Osetljivost test-traka na prisustvo krvi u urinu iznosi 97%

42

Eritrociti ostaju intaktni u kiselom i neutralnom urinu ali lako liziraju u hipotoničnom (<1.008) i alkalnom urinu (pH>6.5) Mikrobna peroksidaza u urinarnoj infekciji može dati lažno pozitivnu krv na traci

Pozitivna krv na traci a u sedimentu nema eritrocita? Ne sme se svaki pozitivan nalaz na test trakama proglasiti odmah hemoglobinurijom Prvo proveriti dužinu stajanja urina na sobnoj temperaturi i pH urina Nakon toga uključiti mogućnost hemoglobinurije ili mioglobinurije Konfirmatorni test za prisustvo krvi u urinu je mikroskopski pregled sedimenta urina standardizovanim postupkom Rezultat je pozitivan kada se mikroskopski nañe više od 3eritrocita/vp(hpf) ili više od 5 eritrocita/µl urina (intaktni eritrociti)

0.3 mg/L hemoglobina =10 eritrocita/µl urina = 3 eritrocita/vp(hpf)

8

43

Razlikovanje hemoglobinurije i mioglobinurije

Hemoglobin se vezuje za haptoglobin u krvi a mioglobin ne Kompleks hemoglobin-haptoglobin je nerastvoran i velike MM, ne filtrira se bubrezima - serum ima pink hemilizovanu boju Mioglobin je rastvorljiv u vodi i izlučuje se u urinu - serum neobojen

Kod sumnje na hemoglobinuriju ili mioglobinuriju treba uraditi biohemijske testove:

Povišen CK ukazuje na povredu mišića i mioglobinuriju Nizak haptoglobin kod hemoglobinurije a normalan kod mioglobinurije Mioglobinurija se javja kod rabdomiolize zbog oštećenja mišića i terapije statinima

Ako se potvrdi hematurija traži se uzrok i izvor krvarenja

44

Kod pacijenta sa sumnjom na hematuriju treba uraditi: Pregled urina test trakom na prisustvo krvi Mikroskopski pregled sedimenta urina

Krv na

test

trakama

Urin ER Serum

supernatant LDH Bilirubin CK

Hematurija (+) (+) Čist Normalan Normalan Normalan

Hemoglobinurija (+) (-) Roze Povišen Povišen Normalan

Mioglobinurija (+) (-) Čist Normalan Normalan Povišen

45 46

Uzroci hematurije iz urinarnog trakta i bubrega: (glomerularni, tubulointersticijski, urološki)

Cistitis Uretritis Krvarenje iz prostate Mokraćni kamenci Karcinom mokraćne bešike ili bubrega Zapaljivi procesi u bubrezima

Infektivne bolesti (čarlah, difterija, fokalna žarišta) mogu izazvati hematuriju Kod 10% bolesnika sa makrohematurijom i 35% sa mikrohematurijom uzrok ne bude otkriven Samo perzistentna ili intermitentna hematurija zahteva dalje ispitivanje

Jedna epizoda mikroskopske hematurije obično ne traži dalje ispitivanje (virusna infekcija, povreda, vežbanje)

47

Uzroci Neglomerularne Hematurije Policistični bubrezi, hidronefroza, malignitet Metabolički poremecaji (hiperkalciurija, hiperurikozurija) Papilarna nekroza (diabetes) Trauma Vaskularni poremećaji (infarkt bubrega, renalna venska tromboza, maligna hipertenzija)

Uzroci Glomerularne Hematurije Primarni (glomerulonefritis, glomeruloloskleroza, i dr) Sekundarni (hemolizno-uremijski sindrom, Henoch-Schonlein purpura, vaskulitis, lupus, postinfekcioni glomerulonefritis)

Ekstrarenalni Uzroci Hematurije Poremaćaji u koagulaciji, infekcija (cistitis, prostatitis, uretritis, tuberkuloza), malignitet (prostata i gu trakt), oralni antikoagulansi, kamen, povreda

48

Uzroci Lažno Pozitivne Krvi Test Trakama

• kontaminacija menstrualnim ili hemoroidalnim krvarenjem

• bakteriurija (uticaj katalaze iz gram-negativnih bakterija)

• hrana bogata oksidansima, vitamini

Uzroci Lažno Negativne Krvi Test Trakama • prisustvo askorbinske kiseline • pH < 5.1

Jednostavan i najkorisniji način ispitivanja osoba sa mikrohematurijom je pregled sedimenta urina.

Cohen RA i Brown RS. NEJM 2003; 348

9

49

Mikrohematurija

• Anamneza i pregled • Laboratorijske analize: urea, kreatinin, proteinurija

• Pregled sedimenta urina • EHO pregled bubrega • Rtg snimak trbuha

Glomerulska Neglomerulska

Nefrološka ispitivanja Urološka ispitivanja

50

Leukociti U Urinu Infekcije urinarnog trakta Neinfektivne bolesti bubrega

Granulociti su najčešći tip leukocita u urinu Limfociti su reñi (hronične infekcije, virusne bolesti, odbacivanje transplantata) Makrofage (infekcije urinarnog trakta, upalna aktivnost bubrežne bolesti)

Prisustvo leukocita u urinu se dokazuje: Test trakama Mikroskopskim pregledom sedimenta urina

Test princip na trakama za urin Test trakama se dokazuje prisustvo leukocitne esteraze iz neutrofila Neutrofilni granulociti sadrže leukocitnu esterazu koja hidrolizuje indoksil- estar ugljene kiseline do indoksila koji se oksiduje do indigo plave boje, diazonijum soli ubrzavaju reakciju

51

Konfirmatorni test za pozitivnu leukocitnu esterazu na test trakama je mikroskopski pregled sedimenta urina standardizovanim postupkom (prisustvo leukocita i bakterija)

Pozitivna leukocitna esteraza i negativan mikroskopski nalaz leukocita može biti posledica lize leukocita u alkalnom i hipotoničnom urinu

Osetljivost trake na leukocitnu esterazu je 75-95% u dijagnozi urinarne infekcije Danas test trake imaju sve veću primenu u otkrivanju infekcije urinarnog trakta i sve više zamenjuju mikroskopski pregled sedimenta urina i urinokulturu Potvrda urinarne infekcije urinokulturom

Klinički značaj detekcije leukocitne esteraze: Piurija Akutna inflamacija Nefrokalkuloza

52

Prisustvo više od 5 leukocita po vidnom polju velikog uveličanja, >5 Le/vp (hpf), ukazuje na klinički značajnu leukocituriju (piuriju)

Lažno negativna leukocitna esteraza vit C, proteini>5 g/L, atibiotici (cefalosporin, gentamincin), glukoza>55 mmol/L

Granica detekcije 20-25 granulocita/µL ~ 5 Le/vp (hpf)

Piurija i bakteriurija su dokaz bakterijske infekcije, samo bakterije su najčešće znak kontaminacije uzorka

Piurija bez bakteriurije (urinokultura) se javlja kod urinarnih infekcija nebakterijskog porekla (klamidija, mikoplazma, itd)

53

NITRITI U URINU

Test princip Nitriti + p-arsenova kis -------> diazo proizvod Diazo proizvod + tetrahidrobenzohinolinol ---------->obojen kompleks

Samo neke bakterije (Esherihia coli, proteus, stafilokoke) sintetišu reduktaze koje redukuju nitrate u nitrite

Neophodni uslovi da nitriti budu pozitivni na test traci: Hranom unositi dovoljno nitrata Urin se mora zadržati najmanje 4h u mokraćnoj bešici Urin mora biti svež

Nitriti se dokazuju samo u svežem urinu, jer dugim stajanjem na sobnoj temperaturi kontaminiranog uzorka dolazi do razmnozavanja bakterija

54

Ogranicenja detekcije nitrita na test trakama

Klinicki značaj

Kod gram-negativnih bakteriurija Mogu se detektovati samo bakterije koje redukuju nitrate u nitrite

Klinička osetljivost u dijagnozi urinarne infekcije 50%

Pozitivni nitriti bez leukociturije u urinu mogu biti posledica kontaminacije i dugog stajanja uzorka na sobnoj temperaturi

10

55

Glukoza U Urinu Na pojavu glukoze u urinu utiče: Bubrežni prag (10 mmol/l) Brzina cirkulacije krvi kroz bubrege Brzina glomerularne filtracije Glukozurija Bez Hiperglikemije Trudnoća (može i laktozurija) Renalna glukozurija Uroñene greške metabolizma (Fankonijev sindrom) Posle dejstva nefrotoksičnih agenasa (CO, HgCl2) Glukozurija Sa Hiperglikemijom Diabetes mellitus Glimentarna glukozurija Povećani intrakranijalni pritisak (tumor, intrakranijalno krvarenje) Endokrini poremećaji i hormonska produkcija iz tumora (Cushingov sindrom, feohromocitom) Hipertiroidizam, posle infarkta, anestezije Diabetes mellitus Glukoza ne prelazi ravnomerno u urin jer se menja koncentracija u krvi (preporucuje se detekcija u 3 uzorka urina u toku 24 časa)

56

Testovi za dokazivanje glukoze u urinu

Detekcija redukcionih šećera sa CuSO4 (Feling) galaktoza, fruktoza, laktoza, pentoze, maltoza Danas ima istorijski značaj osim u detekciji galaktozemije, fruktozurije, deficijencije laktaze, esencijalne pentozurije Test trake Test princip: enzimska reakcija sa glukoza-oksidazom, peroksidazom i hromogenom Granica detekcije 5.6 mmol/L

Klinički znacaj detekcije glukoze u urinu Diabetes mellitus Renalna glukozurija

Uzroci lažno negativne glukoze na test traci: Askorbinska kiselina kao redukujuća supstanca ometa oksidaciju hromogena i inhibira reakciju Coli bacili, tetraciklini, velike doze aspirina

57

Ketoni Ketonska tela obuhvataju acetosirćetnu kiselinu, aceton i hidroksi-buternu kiselinu

Dokazivanje ketona test trakama OH-

Acetosircetna kiselina (20% aceton) + Nitroprusid ------> Obojeni Complex

Hidroksi-buterna kiselina ne daje nitroprusidnu reakciju Osetljivost reakcije: 1 mmol/L acetosirćetne kis, tj 13.7 mmol/L acetona Negativan i slabo pozitivan rezultat ne isključuju ketoacidozu ako postoji klinička slika Test sa nitroprusidom (Rother-ova reakcija) Test princip isti kao kod test traka Osetljivija je na aceto-sirćetnu kis nego na aceton (svež uzorak) Reakcija je osetljivija u prisustvu amonijum-sulfata Osetljivost reakcije: 0.1 – 0.5 mmol/L acetosirćetne kis i 1.7 – 4.4 mmol/L acetona Konfirmatorni test za ketone u urinu

58

Ketonska Tela U Urinu

+ 2H+ - CO2 β-hidroksi acetosirćetna aceton

buterna kiselina kiselina

Klinički značaj detekcije ketona u urinu Diabetes mellitus Dugotrajno gladovanje (nulta dijeta)

Ketoni mogu biti pozitivni i u stanjima: dehidratacije (povraćanje, diareje, jaka infekcija), trudnoće, alkoholizam

Kod dece se ketonska tela mogu pojaviti u urinu malom provokacijom (dijareja, povraćanje)

Lažno pozitivan rezultat: metil-dopa, L-dopa metaboliti, ftaleinske boje

59

Bilirubin U Urinu

Nema ga normalno u urinu, u patološkim stanjima se pojavljuje kao glukuronid (rastvorljiv u vodi) Urin dobija karakterističnu boju piva sa žutom penom Promena boje urina dešava se nekoliko dana pre pojave ikterusa

Dokazivanje bilirubina test trakama Reakciono polje na test traci impregnirano je mešavinom diazotovanog 2.4- dihloranilina i pufera, nastaje azo-kompleks smeñe boje Reakcija je specifična

Dokazivanje bilirubina u urinu metodom po Rosinu-u Bilirubin se oksidije pomoću joda do biliverdina, zelene boje Test se izvodi isključivo iz svežeg urina Lažno pozitivni rezultati mogu nastati u visokim koncentracijama nitrita i neadekvatnim čuvanjem uzorka urina (sobna temp, svetlost), neki lekovi Ako se detektuje bilirubin u urinu treba uraditi bilirubin u serumu i enzime jetre – potvrda oboljenja jetre

60

Urobilinogen U Urinu

Normalno se izlučuje urinom u malim količinama Nastaje iz konjugovanog bilirubina pod uticajem bakterija u intestinumu Povećane koncentracije u urinu javljaju se kod povećane produkcije nekonjugovanog bilurubina (hemoliza), virusnog hepatitisa, ciroze

Dokazivanje urobilinogena test-trakama Reagens polje na test traci impregnirano je sa p-dimetamino- benzaldehidom i kiselim puferom (Na-citrat i sirćetna kiselina), nastaje crveno oboljenje Detekcioni minimum 2 mg/L Test se izvodi isključivo sa svežim uzorkom urina

Lažno pozitivna reakcija: metaboliti p-amino salicilna kiseline (PAS), sulfonamidi, prokain, metil-dopa, indol, 5-hidroksi indolsirćetna kiselina, i td)

11

61

Dokazivanje Urobilinogena Erlich-ovom Reakcijom

Urobilinogen i porfobilinogen reaguju sa p-dimetilamino- benzaldehidom u HCl conc nastaje kondenzacioni proizvod crvene boje Reakciju daju i: indol, skatol, porfobilinogen, porfirinogen Boju pojačava Na-acetat, koji istovremeno sprečava nastajanje boje od skatola i indola

Urin mora biti svež jer stajanjem urobilinogen na svetlosti prelazi u urobilin koji ne daje reakciju Ako stoji, pH urina se mora podesiti oko neutralnog da se spreči pretvaranje u urobilin

Obojeni kompleks se može ekstrahovati hloroformom (razdvaja se od porfobilinogena) Reakciju ometaju nitriti (urinarne infekcije), p-amino salicilna kiselina

62

Mikroskopski pregled sedimenta urina

European Urinalysis Guidelines, 2000 g. Standardizovano Uzimanje Uzorka Urina: srednji mlaz prvog jutarnjeg urina Standardizovna Priprema Uzorka Urina: centrifugiranje 10-12 mL svežeg urina, 5 min na 400xg) Pregled Sedimenta Urina: svetlosni ili fazno-kontrasni mikroskop Standardizovano Izdavanje Rezultata Pregleda Urina

Analiza se izvodi u okviru 2 sata od davanja uzorka (sobna temperatura) Ukoliko se ispitivanje odloži , a uzorak nije konzervisan i ne postoji specijalni zahtev za ispitivanje kristala preporučuje se čuvanje na +40C, 4 sata

Stajanjem urina razgarñuju se morfološki sastojci (naročito u alkalnom urinu male relativne gustine), precipitiraju urati i fosfati

63

Da li se pregled sedimenta urina može izostaviti nakon hemijskog pregleda urina?

Ako je nalaz test trake normalan, pregled sedimenta urina se može izostaviti jer je u tom slučaju 95% sedimenta urina normalno

U nekim slučajevima kod bolesnika sa kliničkim znacima bolesti bubrega i urinarnog trakta, urolog ili urolog može tražiti pregled sedimenta urina iako je hemijska analiza test trakom negativna Dokazana leukociturija upućuje kliničara na primenu vodiča za lečenje, i u okviru dijagnostičkog protokola mogu tražiti urinokulturu sa antibiogramom

U laboratorijama se primenjuju dva različita pristupa: 1. Svim uzorcima urina radi se pregled test trakama i sediment urina 2.Ukoliko je hemijski pregled test trakama negativan ne radi se sediment

urina izuzev na zahtev kliničara 64

Morfološki sastojci sedimenta urina

Ćelije Eritrociti: normalni i dizmorfni

Leukociti: neutrofili, limfociti, glirter ćelije, eozinofili

Epitelne ćelije: Skvamozni epitel (pločasti), tranzicioni epitel, renalne

tubularne epitelne ćelije, ovalna masna tela

Cilindri: hijalini, granulirani, leukocitni, eritrocitni, masni, voštani

Kristali: Urati, mokraćna kiselina, tripl fosfat, kalcijum oksalat, leucin,

cistin, tirozin, sulfonamidi

Bakterije

Gljivice, Paraziti

Spermatozoidi

65

Eritrociti U Urinu izgled bikonkavnog diska 7 µm u prečniku, hemoglobin daje svetlo-žutu boju

Različit Izgled Eritrocita Intaktni eritrociti mogu se videti samo u svežem urinu koji je izotoničan sa krvlju (rel gustine oko1.010), brzo se menjaju mofološki Abnormalna morfologija eritrocita zavisi od pH i relativne gustine urina Balonirani i okrugli eritrociti javljaju se u razblaženom urinu niske relativne gustine, ako je pH alkalan eritrociti prskaju ostavljajući membrane eritrocita i ćelije ״senke״ bez hemoglobina (bledi eritrociti) Smežurani eritrociti nastaju u koncentrovanom urinu kada dolazi do gubitka vode iz ćelije Dismorfni eritrociti su izmenjenog oblika, javljaju se u glomerulonefritisu Prisustvo više od 80% dismorfnih Er ukazuje na renalnu hematuriju, dok više od 80% normalnih Er na hematuriju iz urotrakta Akantociti su eritrociti sa ispustima u vidu bodljica na površini ćelije Prisustvo više od 5% akantocita indikacija je za renalnu hematuriju

66

Sveži eritrociti Smežurani eritrociti

Balonirani eritrociti

12

67

Eritrociti u različitim osmotskim uslovima

hipertonični izotonični hipotonični rastvor rastvor rastvor

Akantociti

Dismorfni eritrociti

68

Greške Pri Identifikaciji Eritrocita

gljivice gljivice

kalcijum karbonat

kalcijum oksalat monohidrat mehurići vazduha

69

Leukociti u urinu

Granulociti su duplo veći od eritrocita (10-12 µm) Brzo se degenerišu , posebno u razblaženom alkalnom urinu (50% se raspadne za 2-3h) Gliter ćelije se nalaze u razblaženom urinu rel gustine <1.010 kada bubre i pokazuju Braunovo kretanje (hronični glomerulonefritis, infekcija donjih urinarnih puteva) Limfociti ne daju pozitivnu reakciju na test trakama, ima ih mali u urinu U većem broju se javljaju posle transplantacije bubrega, a u kasnom posttransplantacionom periodu znak su odbacivanja transplantata Eozinofili se javljaju kod lekovima indukovanog nefritisa (penicilin i analozi), intersticijskog nefritisa, odbacivanja transplantata

70

Leukociti: granulociti, gliter ćelije, eozinofili, limfociti, monociti, makrofage, histociti

71

Granulociti Gran. sa slabo diferenciranim jedrom

Gliter ćelije

Leukociti

72

Klinički značaj leukocita u sedimentu urina

Infekcija urogenitalnog trakta: neutrofili

Infekcija donjih urinarnih puteva i pijelonefritis: gliter ćelije

Nakon transplantacije bubrega: limfociti

Preosetljivost na lekove: eozinofili

Monociti, makrofage, histociti

13

73

Eritrociti, Leukociti: Izražavanje rezultata

Eritrociti Izražavaju se kao srednja vrednost broja eritrocita iz 10 vidnih polja na velikom uveličanju (400 x, hpf) Normalan broj: < 3 eritrocita/vp (hpf) Leukociti Izražavaju se kao srednja vrednost broja leukocita iz 10 vidnih polja na velikom uveličanju (400 x, hpf) Normalan broj: < 5 leukocita/vp (hpf) Abnormalan rezultat Dismorfni vs normalni eritrociti: > 10 (hpf) Neutrofili (gliter ćelije): >1 na 3 vp (hpf) Eozinofili (Hansel test)

74

Epitelne ćelije: skvamozne, tranzicione, bubrežne ćelije

Epitelne ćelije prekrivaju ceo urinarni i genitalni trakt u više slijeva (izuzev tubula u jednom sloju) Epitelne ćelije koje prekrivaju uretru i mokraćnu bešiku stalno se ljušte i izlučuju u urin, zamenjuju se ćelijama iz dubljih slojeva Skvamozne epitelne ćelije nalaze se u urinu zdravih osoba Tranzicione epitelne ćelije, iz dubljih slojeva, do nekoliko ćelija kod zdravih žena, infekcija urinarnog trakta, posle kataterizacije, neoplazma Bubrežne epitelne ćelije prekrivaju nefron od proksimalnog do distalnog tubula i sabirne kanaliće, mogu da se nañu u normalnom urinu, prisustvo više od 15 ćelija u vidnom polju (hpf) indikacija je akutnog bubrežnog ili tubulskog oštećenja Teško ih je razlikovati od tranzicionog epitela svetlosnim mikroskopom pa se pojavljuje termin ״male okrugle epitelne ćelije״

75

Skvamozne epitelne ćelije

Tranzicione epitelne ćelije Bubrežne epitelne ćelije

76

Cilindri, hijalini cilindri

Nastaju homogenizacijom i precipitacijom proteina, slepljivanjem ćelija,

masti, bakterija u lumenu tubula

Osnovna struktura svakog cilindra je proteinski matriks sastavljen od

Tamm-Horsfall-ovog mukoproteina

Tamm-Horsfall-ov protein je protein velike MM koga sekretuju ćelije

ascendentnog del Henleove petlje

Cilindri se formiraju u kiselom, koncentrovanom urinu koji najčešće

sadrži plazma proteine

Hijalini cilindri sadrže samo Tamm-Horsfall-ov protein

Nekoliko hijalinih cilindara <2/vp (lpf) može se naći kod zdravih osoba,

kod dehidratacije, pojačane fizičke aktivnosti, groznice, bolesti srca

Imaju najmanji klinički značaj

77

Morfološka Klasifikacija Cilindara

Hijalini cilindri Granulirani cilindri Ćelijski cilindri: Leukocitni (granulociti, limfociti, eozinofilni) Epitelni (ćelije bubrežnog epitela) cilindri Eritrocitni Bakterijski Mešani cilindri Voštani cilindri Masni cilindri (sa ovalnim masnim telima) Pigmentni cilindri Hemoglobinski Mioglobinski Bilirubin i drugi pigmentni cilindri Inkluzioni cilindri Hemosiderinski Kristalni

Linne JJ, Ringsrud KM. Basic techniques in clinical laboratory science, 1992 78

14

79

Klasifikacija Cilindara Na Osnovu Veličine

“mali cilindri”

“srednji cilindri”

“veliki cilindri”

Na Osnovu Veličine: Male – Oko 20 µm Srednje Velike – Do 150 µm

80

Hijalini Cilindar Ćelijski Cilindar Granulirani Cilindar

Voštani Cilindar

Morfološka Klasifikacija Cilindara

Krvni Cilindar Masne Kapi U Cilindru

81

Granulirani Cilindri U hijalinu masu cilindra ugrade se proteinska zrnca od degenerisanog epitela (fino ili grubo granulirani) Nekoliko granuliranih cilindara može se naći u sedimentu zdravih osoba Cilindri ćelija bubrežnog epitela Na hijalinu masu nalepe se epitelnih ćelija tubula (žućkasti) Eritrocitni Cilindri Na hijalinu masu nalepe se eritrociti (narandžasti, crveni), znak su renalnog parenhimatoznog oboljenja (40% kod glomerulonefritisa) Leukocitni Cilindri Granulociti ili limfociti nalepljeni na hijalini matriks Znak su inflamatornog renalnog oboljenja (pijelonefritis) ili lupus nefritisa Voštani Cilindri Veliki i homogeni, prelamaju svetlost Kod hronične renalne insuficijencije i u fazi poliurije akutnog zatajivanja bubrega Masni Cilindri Masnom degeneracijom epitela tubula Kod nefrotskog sindroma i jake proteinurije, retki

82

Leukocitni cilindar Eritrocitni cilindar

Cilindroid

83

Cilindri u urinu

Eritrocitni

-Glomerulonefritis različitog porekla

- Nefroza donjih nefrona

Leukocitni

Pijelonefritis

Epitelni

- Amiloidoza - Trovanje teškim

metalima - Nefroza

Granulirani

- Akutna tubularna nekroza - Glomerulonefritis - Trovanje olovom - Nefroskleroza

Hijalini

- Nefrotski sindrom - Groznica, stres - Fizički napor

Vrste cilindara u sedimentu urina 84

Kristali U Sedimentu Urina

Normalni kristali Patološki kristali metaboličkog u kiselom urinu porekla Amorfni urati Cistin Mokraćna kiselina Tirozin Kiseli urati Leucin Natrijum urat monohidrat Holesterol Natrijum urat Bilirubin Kalcijum oksalat (ima ga i u Hemosiderin neutralnom i u alkalnom urinu)

Normalni kristali Patološki kristali jatrogenog u alkalnom urinu porekla Amorfni fosfati Sulfonamidi Magnezijum amonijum fosfat (tripl fosfat) Ampicilin Amonijum urat Radiografski kontrast Kalcijum fosfat Aciklovir Kalcijum karbonat

15

85

Kristali u urinu

Urati Magnezijum-amonijum Cistin Kalcijum fosfat/ fosfat Kalcijum oksalat

Giht Infekcije gornjih delova Cistinurija Bubrežni kamenci mokraćnih puteva

Vrste kristala u sedimentu urina

86

Kalcijum oksalat

87

Mokraćna kiselina

88

Amorfni urati Amorfni urati

Kiseli urati

Kiseli urati Kiseli urati

89

Amorfni fosfati Magnezijum amonijum fosfat

90

Kalcijum fosfat

16

91

Cistin

Tirozin

92

Holesterol

Bilirubin

93

Sulfometoksazol, bactrim Acetilsulfadiazin

Ampicilin Radiografska kontrasna sredstva

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 16 str.