Prijemni ispit iz fizike za prironomatematicki fakultet jun 2016 , Ispiti' predlog Fizika. Univerzitet u Kragujevcu
pera-puma
pera-puma

Prijemni ispit iz fizike za prironomatematicki fakultet jun 2016 , Ispiti' predlog Fizika. Univerzitet u Kragujevcu

1 str.
3broj preuzimanja
142broj poseta
Opis
Prijemni ispit iz fizike za pmf
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

Природно-математички факултет Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици01.07.2016 ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ Косовска Митровица

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ

Име и презиме _______________________________________________________

Тест се састоји од 30 питања. Заокружује се један од понуђених одговора. Сваки тачан одговор носи 2 поена. Тест траје 120 min.

1. У основне јединице Међународног (SI) система спадају и следеће три: a. секунда, келвин, њутн b. метар, целзијус, кандела c. килограм, келвин, мол

2. Силу потиска у течностима дефинише:

a. Паскалов закон b. Торичелијева теорема c. Архимедов закон

3. Која je од наведених физичких величинавекторска? а) сила b) маса c) пређени пут

4. Са које висине је тело пуштено да слободно пада, ако падне на земљу за време t = 2 s? Сматрати да је убрзање гравитације g = 10m/s2.

а) 20 m b) 40 m c) 100 m d) 10 m

5. Два литра воде температуре 300 K помеша се са једним литром воде температуре 360 K. Температура смеше је:

a) 330 K b) 320 K c) 310 K

6. Maтематички израз трећег Њутновог закона је:

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument