Primena odredjenog integrala,povrsina, Beleške' predlog Matematika u informatici. Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru
miki-czv
miki-czv

Primena odredjenog integrala,povrsina, Beleške' predlog Matematika u informatici. Drzavni Univerzitet u Novom Pazaru

1 str.
1broj preuzimanja
117broj poseta
Opis
Izracunaj povrsinu ogranicenim krivama
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument