PROFITNA MARZA-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment. Univerzitet u Beogradu
vracmpr
vracmpr

PROFITNA MARZA-Vezbe-Trgovinski menadzment-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Trgovinski menadžment. Univerzitet u Beogradu

PDF (119 KB)
4 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Vezbe iz predmeta Trgovinski menadzment. Profitna marza . Ekomomski fakultet,vezbe,Trgovinski menadzment,trziste,kupci,proizvod,izvestaj,kupovina,prinos,trosak,neto,obracun,vrednost,proizvod,konverzija,indeks,stopa,cum...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument

UPRAVLJANJE PROFITNOM MARZOM

JEDNO OD TRI PODRUČJA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA TRGOVINSKIM PREDUZEĆEM 1. MARŽA 2. OBRT SREDSTAVA 3. STEPEN ZADUŽENOSTI

Dva modela kalkulacije cena

Sistem marže Sistem rabata Stopa RuC 50 komada za

Fakturna cena 45.00 Prodajna cena 80 promet 50 x 80 Zavisni troškovi nabavke 5.00 Rabat 37.5% 30 je 4000

Nabavna cena 50.00 Nabavna cena 50 RuC 50 x 30 Marža650% 30.00 ZTN 5 je 1500

Prodajna cena 80.00 Iznos za uplatu 45 Stopa 1500 / 4000 je 0.375

Model bilansa uspeha PARAMETRI TROŠKOVA

PARAMETRI REZULTATA VREDNOSTI

POKAZATEL JI (stope)

BRUTO PROMET 272,000.00 - Redukcije

(2,000.00) -0.74% redukcije/neto Pt

NETO PROMET 270,000.00 - Nabavna vrednost

prodate robe (168,750.00)

RAZLIKA U CENI 101,250.00 37.50% RUC / Neto Pt

- Operativni troškovi (troškovi poslovanja) (76,600.00)

OPERATIVNI PROFIT 24,650.00 9.13% Op.Pf / Neto Pt

- Ostali troškovi i prihodi -

NETO PROFIT PRE OPOREZIVANJA 24,650.00 9.13%

NPf pre / Neto Pt

- Porezi (na poslovni rezultat) (3,480.00)

NETO PROFIT POSLE OPOREZIVANJA 21,170.00 7.84%

NPf posle / Neto Pt

TRADICIONALNO UPRAVLJANJE RUC

Bazirano na analizi Bilansa uspeha

BRUTO PROMET UK. BR.POTENCIJALNIH Traffic - zavisi od lokacije; asortimana; KUPACA pravovremene propagande, gravitacione moći

UK.BR. STVARNIH Stopa konverzije potencijalnih u stvarne kupce: KUPACA promocija, lična prodaja, izlog, ambijent

PROSEČNA Lični standard, prisustvo željenih marki, TRANSAKCIJA atraktivnost usluga

PORAST PROSEČNE Nove upotrebe kupljenih proizvoda, novi korisnici TRANSAKCIJE kupljenih proizvoda, veća potrošnja proizvoda

LOJALNOST KUPACA Broj ponovljenih kupovina u vremenskom periodu

NETO PROMET VRAĆENA ROBA reklamacije: oštećenja, loš kvalitet, neispunjena po odbitku redukcija očekivanja

zavisi od tipa objekata: više kod modne i tehničke robe ali je prisutno i kod prehrambene, stakla, …

povezano je sa troškovima KRKL, i vezano je za operativno upravljanje transportom i manipulacijom

POPUSTI popusti (sezonski, akcijski, količinski, na vernost)

rasprodaja (nekurentne robe, sezonske robe, pred istek roka trajanja, pred renoviranje objekata, …)

sniženja cena - preneta od dobavljača, …

RAZLIKA U CENI po odbitku NVPR FAKTURNA CENA rezultat rada nabavne službe, istraživanja nabav-

nog tržišta i veštine pregovaranja

ZAVISNI TROŠKOVI transport NABAVKE špedicija

osiguranje certifikati o poreklu, kvalitetu, ispravnosti, atesti, manipulacija (pakovanje, utovar, pretovar, istovar, raspakivanje / dekonzervacija) ležarina (javno skladište, carinsko skladište,) kamion, …)

OPERATIVNI PROFIT PO CENTRIMA TROŠKOVA po mestima - svaki organizacioni po odbitku operativnih deo može biti centar troškova, a srodna

troškova - tr.poslovanja mesta (prodaja) zajedno tako da se vrši analiza nabavka, skladište

PO VRSTAMA materijalni troškovi struja, voda, materijal TROŠKOVA amortizacija renta, inv. Održavanje

spoljne usluge reklama, servisi, … porezi i doprinosi na zarade, na imovinu ugovorne obaveze kamate, članarine, … lični dohoci - zarade plata,prevoz, topli ob-

rok, dnevnice, bonusi

PO ARTIKLIMA DPP, GMROI

NETO PROFIT VANREDNI PRIHODI kamate na plasirana sredstva PRE OPOREZIVANJA prihodi od imovine

po odbitku ostalih prihodi od davanja usluga troškova i dodavanju rabati i skonta

ostalih prihoda VANREDNI RASHODI kamate na pozajmljena sredstva

kalo, rastur, kvar, lom, uginuće

NETO PROFIT NAKON POREZ NA DOBIT oslobodjenja od poreza - olakšice PLAĆANJA POREZA KORPORACIJE poreski menadžment

SAVREMENO UPRAVLJANJE

PROFITNOM MARŽOM

bazirano na

marketinškom pristupu

analiza pojedinačnih

kalkulacija

marketing nedostaje

jedinična cena 80.00 Din. 80.00 Din. neto promet

X 270,000.00 Din. 270,000.00 Din.

broj komada Bruto marža (RuC) 3375 - 101,250.00 3375 101,250.00

X trošak nabavke 168,750.00

NVPR i ZTN 168,750.00 Neto 50 profit 50 pre poreza

24,650.00 51,650.00 Neto Pf

Operativni troškovi !?!? - - posle poreza Troškovi poslovanja 19,720.00

76,600.00 Porez na Pf 41,320.00 76,600.00 0.2 PF'

+ Ukupni troškovi 4,930.00 / 7.30% 76,600.00 10,330.00 15.30%

Ostali prihodi i rashodi 76,600.00 Neto Kamate promet

- 270,000.00 Din. 27,000.00 270,000.00 Din.

PRODAJNA CENA added value konkurencija

NABAVNA CENA izbor dobavljača transportni troškovi, cene, uslovi plaćanja, nabavna strategija bonifikacije, rabati, skonta izbor proizvoda politika asortimana, pravovremena kupovina, …

UKUPNA KOLIČINA pogledati bruto promet u tradicionalnom načinu upravljanja maržom

OPERAT. TROŠKOVI Fiksni troškovi amortizacija, renta / najamnina, plate menadžera Poluvarijabilni troškovi plate prodavaca i administrativaca, održavanje, ostali trošk. Varijabilni troškovi marketing, …

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument