Projekti' predlog high school - communication orientation za studente i srednjoškolce

1 rezultat

Ajčešće preuzete beleške u high school - communication orientation

Franšiza

U ovom završnom radu obrađena je tema ''Franšiza'', navedeni su i pojašnjeni pojmovi vezani za Franšizu. Objašnjene su vrste Franšiza, načini poslovanja, te su dani primjeri američkih davatelja franšiza.