Projekti' predlog Operaciona istraživanja i proizvodnja za Matematika’ studente

Projekti najčešće preuzete beleške u Operaciona istraživanja i proizvodnja
Najnoviji Projekti ucitani od Operaciona istraživanja i proizvodnja za Matematika