Projekti' predlog Osnovi menadžmenta za Menadžment’ studente

Projekti najviše preuzetih od Osnovi menadžmenta za Menadžment
Najnoviji Projekti ucitani od Osnovi menadžmenta za Menadžment