Projekti iz Računarstvo: preuzmi najbolje

Projekti najčešće preuzete beleške u Računarstvo
Poluga
Poluga
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
132
Pogledajte ovaj dokument
Rucica
Rucica
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
91
Pogledajte ovaj dokument
Pokretni deo celjusti
Pokretni deo celjusti
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
142
Pogledajte ovaj dokument
Sklop
Sklop
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
164
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Projekti pregleda u Računarstvo
Osnova stege
Osnova stege
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
197
Pogledajte ovaj dokument
Poklopac
Poklopac
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
195
Pogledajte ovaj dokument
Navojno vreteno
Navojno vreteno
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
214
Pogledajte ovaj dokument
Umetak1
Umetak1
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
196
Pogledajte ovaj dokument
Umetak
Umetak
Informatika-Sveučilište nije definirano
GoksisGoksis11 May 2016
125
Pogledajte ovaj dokument