Projekti iz Uvod u e-poslovanje: preuzmi najbolje

Projekti najčešće preuzete beleške u Uvod u e-poslovanje
Društvene mreže i marketing
Društvene mreže i marketing
Ekonomija-University of Priština
katarina_slavkovickatarina_slavkovic22 April 2018
1
5
1Pogledajte ovaj dokument
Marketing na društvenim mrežama
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Projekti pregleda u Uvod u e-poslovanje
Društvene mreže i marketing
Društvene mreže i marketing
Ekonomija-University of Priština
katarina_slavkovickatarina_slavkovic22 April 2018
1
5
1Pogledajte ovaj dokument
Marketing na društvenim mrežama
Pogledajte ovaj dokument