RAČUNANJE ELEMENATA KRIVINA- Skripta- Program puteva-Građevinski, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi
petricj
petricj

RAČUNANJE ELEMENATA KRIVINA- Skripta- Program puteva-Građevinski, Skripte' predlog Građevinski materijali i sistemi

2 str.
2broj preuzimanja
889broj poseta
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Građevina,Mehanika tla i stene,Voda u tlu,Elementi krivina,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument
RAČUNANJE ELEMENATA KRIVINA

Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet š.g. 2010/11

Ceste

RAČUNANJE ELEMENATA KRIVINA

Tg=(R+∆R)∙tg d+ 2

α

Bs=(R+∆R)∙(sec R∆+− )1 2

α

Dkl= ( ) 180

2 lR ταπ −⋅

Krivina 1 Krivina 2 α1=36,25° α1=29,52° R=190 m R=200 m L= 60 m L= 50 m l =59,851 l =49,922 d=29,975 d=24,987 yl=3,152 yl=2,081 ∆R=0,789 ∆R=0,521 e=19,798 e=16,561 τl=9°02'48,1'' τl=7°09'43,1'' ωl=3°00'53,8'' ωl=2°23'13,2'' φl=6°01'54,3'' φl=4°46'29,9''

Krivina 1

Tg=(190+0,789) 4266,92975,29 2 25,36 =+⋅ tg m

Bs=(190+0,789) 789,0)1 2 25,36(sec +−⋅ =10,750 m

Dkl= 180

) '02'48,1'9225,36(14,3190 °⋅−⋅⋅ =60,179 m

L1:Dkl:Lk 1:1:1≅

1

Univerzitet u Sarajevu Građevinski fakultet š.g. 2010/11

Ceste

Krivina 2

Tg=(200+0,521) 81,77987,24 2 52,29 =+⋅ tg m

Bs=(200+0,521) 521,0)1 2 52,29(sec +−⋅ =7,3636 m

Dkl= 180

) '09'43,1'7252,29(14,3200 °⋅−⋅⋅ =53,017 m

L1:Dkl:Lk 1:1:1≅

2

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument