Rad sa matricama - metode - vjezba-Skripta-Programiranje-Građevina, Skripte' predlog Osnovi programiranja
petricj
petricj

Rad sa matricama - metode - vjezba-Skripta-Programiranje-Građevina, Skripte' predlog Osnovi programiranja

2 str.
1broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Građevinski fakultet,Skripta,Programiranje,Vežbe,Programiranje u javi,JAVA,Matrice,Konvertovanje,Parcijala,
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled2 str. / 2
preuzmi dokument

/*Rad sa matricama, ispisom, min, max brojevima preko metoda ovo uveliko moze pomoci sa vjezbom za pocetak druge parcijale

kako bi shvatili kako Java radi sa metodama (i klasama) i sta sve mozete kombinovati...

Zadatak; Omoguciti unos preko tastature broja redova i kolona matrice i Min i max broj (slucajni brojevi) u matrici.

Ponuditi mogucnost odabira koliko zelite matrica da ispisete (generisete) i uz to ispisete min i max broj ispod sporedne

diagonale

April 2011, Enes Jahic, www.gf-sa.com

* Kratko upustvo za uslove kod matrica:

* elementi glavne dijagonale: i==j

* elementi iznad glavne dijagonale: i<j

* elementi ispod glavne dijagonale: i>j

* elementi sporedne dijagonale: i+j==redMatrice-1

* elementi iznad sporedne dijagonale: i+j<redMatrice-1

* elementi ispod sporedne dijagonale: i+j>redMatrice-1

* */

import java.util.Random;

publicclass niz {

publicstaticint MatricaMin(int Matrica [][], int red, int kolona) { //metoda za pronalazenje min elementa ispod

sporedne diagonale

int najmanjiElement = Matrica[red-1][kolona-1];//pretpostavimo da je ovo najmanji element (mora biti bilo koji

element ispod dijagonale koja se trazi)

for (int i = 0; i < red; i++) {

for (int j = 0; j < kolona; j++) {

if (i + j > red-1) { //uslov koji provjerava da li je element ispod sporedne dijagonale

if (najmanjiElement > Matrica[i][j]) { //ako naša pretpostavka nije tačna (tj. nije naš

element najmanji)

najmanjiElement = Matrica[i][j]; //mijenjamo pretpostavku

}

}

}

}

return najmanjiElement;

}

publicstaticint MatricaMax(int Matrica [][], int red, int kolona) { //metoda za pronalazenje max elementa ispod

sporedne diagonale

int NajveciElement = Matrica[red-1][kolona-1];//pretpostavimo da je ovo najveci element (mora biti bilo koji

element ispod dijagonale koja se trazi)

for (int i = 0; i < red; i++) {

for (int j = 0; j < kolona; j++) {

if (i + j > red-1) { //uslov koji provjerava da li je element ispod sporedne dijagonale

if (NajveciElement < Matrica[i][j]) { //ako naša pretpostavka nije tačna (tj. nije naš

element najmanji)

NajveciElement = Matrica[i][j]; //mijenjamo pretpostavku

}

}

}

}

return NajveciElement;

}

publicstaticvoid IspisMatrice(int Matrica [][], int red, int kolona) { //metoda za ispis matrice

for (int i = 0; i < red; i++) {

for (int j = 0; j < kolona; j++) {

System.out.print(Matrica[i][j]+ " "); //koristimo print, jer se sve kolone nalaze u trenutnom redu

}

System.out.println();//koristimo println, da prebacimo ispisivanje u novi red

}

}

publicstaticvoid GenerisanjeMatrice(int red, int kolona, int MinBroj, int MaxBroj) { //metoda koja generise

matricu, stavljena je zadnja jer se u njoj koriste gore navedene metode, mada to nije bitno, radi lakseg snalazenja je

uradjeno :)

Random SlBr=new Random ();

int[][] Matrica = newint[red][kolona];

for (int i = 0; i < red; i++) {

for (int j = 0; j < kolona; j++) {

Matrica[i][j] = SlBr.nextInt(MaxBroj-MinBroj+1) + MinBroj;

}

}

System.out.println ("Data matrica sadrzi "+red+" redova i "+kolona+" kolona, sadrzi brojeve od "+MinBroj+" do

"+MaxBroj+" a njen min broj ispod sporedne diagonale je "+niz.MatricaMin(Matrica,red, kolona)+" a max broj:

"+niz.MatricaMax(Matrica, red, kolona)+" i izgleda ovako: "); //vidite da takodjer mozete pozivati druge metode npr

niz.MatricaMax (Matrica, red, kolona)

niz.IspisMatrice(Matrica, red, kolona);

}

publicstaticvoid main(String[] args) {

int brojac=0;

int a=IOHelp.readInt("Unesite koliko matrica zelite generisati");

while (true){

brojac++;

System.out.println("Unesite podatke za "+brojac+ " matricu:");

int red=IOHelp.readInt("Unesite red");

int kolona=IOHelp.readInt("Unesite kolonu");

int MinBroj=IOHelp.readInt("Unesite min broj");

int MaxBroj=IOHelp.readInt("Unesite max broj");

niz.GenerisanjeMatrice(red, kolona, MinBroj, MaxBroj);

if (brojac==a) break;

}

}

}

www.gf-sa.com

nema postavljenih komentara
preuzmi dokument