Resenja 1 zadataka-Vezbe-Finansijska i aktuarska matematika-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Finansijska i aktuarska matematika. Univerzitet u Beogradu
obeliksfr
obeliksfr

Resenja 1 zadataka-Vezbe-Finansijska i aktuarska matematika-Ekonomski fakultet, Vežbe' predlog Finansijska i aktuarska matematika. Univerzitet u Beogradu

1 str.
17broj preuzimanja
1000+broj poseta
1broj komentara
Opis
Vezbe iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika. Resenja zadataka. Ekonomski fakultet,vezbe,Finansijska i aktuarska matematika,privreda,razvijene zemlje,nacionalna ekonomija,faktori,razvoj,trgovinski ugovori,uvoz,i...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled1 str. / 1
preuzmi dokument

ZADATAK BR.1. Kn=K0 (1+it) K0 (1+4i) =1800 K0 (1+6i) =2000 1+4i/1+6i =1800/2000 2000 +8000i=1800+10800i 200=2800i i=200/2800 =0.0714 K0 (1+4 x 0,0714) =1800 K0 =1400 ZADATAK BR.2. b=420/3=140 evra b=(K+I)/m I= Kp(m+1)/2400 I=Kx12x25/2400 140=(K+Kx12x25/2400)/24 3360 = K(1+0,125) K=3360/1,125=2986,67 ZADATAK BR.3. K1+K2=5000 p1=p% p2=(p+1)% I1=80 din I2=150 din. K2=5000- K1 K:I=100:p I=Kp/100 I1=K1p/100 =80 => K1p=8000 => K1=8000/p I2=K2 (p+1)/100 = (5000 – K1) (p+1) /100 =150 5000 p+5000 – K1p - K1 =15000 500 p + 5000 – 8000/p xp – 8000/p =15000 5000 p2 + 5000 p -8000p-8000 -15000p=0 5000p2-18000p-8000=0 5p2-18p-8=0 p1=p=4% p2=p1+1=5% K1=8000/4=2000 K2=5000 -2000=3000 K2 (1+i2t) – K1 (1+i1t) =1350 3000(1+0,05t) – 2000 (1+0,04t)=1350 3000 +150t-2000 – 80t =1350 70t=350 t=5 godina

Zadatak br. 4 Ukoliko management dobija 1/5 prebačenog prihoda preko granice od 5% i znamo da je prošlogodišnji plan prebačen za 10%, tada je iznos od 200.000 evra 1/5 prebačaja od 5%. Odnosno ukupan prebačaj biće 2.000.000 evra. Odatle sledi da je ostvarena realizacija u prošloj godini 22.000.000 evra, a realizacija u tekućoj godini 20.900.000 ZADATAK BR.5. 1750 + 2850 =0,75 x budzet 4600 = 0.75 x budzet budzet = 6133,33 neiskorišćena sredstva = 0,25 x 6133,33 = 1533,33 ZADATAK BR.6. 0 dan porucena roba 10 dan stigla roba od dobavljaca 13 roba je kod kupca 45 dan placanje robe dobavljacu 13+90= 103 dan rok dospeca menice 103-45=58 dana eskont nominalna vr – 1000000 – eskontna kamata koja pripada banci=100000 NV – E=1100000 I = Kn x d/D = NV x 58/3000 NV – (NV x 58/ 3000) = 1100000 NV=1100000 x 3000 /2942 = 1121686