sdh sbfdsj sdfsdfjs sdf, Beleške' predlog Material Thermodynamics
gf48djkzmhaa
gf48djkzmhaa

sdh sbfdsj sdfsdfjs sdf, Beleške' predlog Material Thermodynamics

34 str.
39broj poseta
Opis
dfgdf,/g j sdfjo dsafjg dsafkjg daf fjg dfj
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 34
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.
1/34 Niemiecki — 1000 slow (Marcin Perlinski) Oto 1000 najpopularniejszych i najczesciej stosowanych slowek niemieckich dla poczatkujacych (nauka niemalže ,,od zera") wzgl. sredniozaawansowanych (jako ugruntowanie oraz precyzyjne usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w zwiazku z poszerzeniem swoich kompetencji jezykowych o rodzajnik, dopelniacz, liczbe mnoga, formy podstawowe czasownikow oraz stopniowanie przymiotnikow wzgl. przysl6wkow, tudziež zapoznanie sie z obocznosciami i wybranymi istotnymi zdaniami/frazami pizyktadowymi). wersja: 1.0 (10-10-2015) autor: Marcin Perlinski (fudar(Qtlen.pl pojemnošć bazy: 1000 rekordćw w ujeciu tabelarycznym uklad: DE-PL rok wydania: 2015 licencja: bezptatny niekomercyjny užytek wlasny w celach czysto edukacyjnych rozpowszechnianie: bez ograniczeni w celach niekomercyjny ch z každorazowym i obowiazkowym umieszezeniem informacji o autorze (Marcin Perlinski); možliwe jest ponadto bezplatne nieograniczone wykorzystanie na zajeciach lekcyjnych (w szkolnictwie, w ramach ,,kork6w'", lektoratow, kurs6w jezykowych itd. itp.) pod warunkiem umieszezenia informacji o autorze (Marcin Perliniski) repozytoria: chomikuj.pl/rowdy (germanistik.tk), perlinski.tk, 4shared.com oraz mirrory wt6rne na disk.yandex. com (pelne sciežki dostepu poprzez perlinski.tk) Rzeczowniki (np. der Vater -s, Vćiter) zaopatrzono w rodzajnik (der), forme dopelniacza (des Vaters) oraz liczbe mnoga (die Vaiter). Czasowniki (np. abfahren - fćihrt ab, fuhr ab, ist abgefahren) wyposažono w forme tizeciej osoby czasu teražniejszego (er/sie/es ftihrt ab), forme czasu przesztego prostego Pršteritum/Imperfekt (er/sie/es fuhr ab) oraz forme czasu przesztego zložonego Perfekt/Patizip II wraz z czasownikiem posilkowym (er/sie/es ist. abgefahren). Przymiotniki wzgl. przystowki (np. alt, ćilter am diltesten) wyekwipowano w informacje o stopniu wyžszym (dilter) oraz najwyžszym (am diltesten). W (bardzo) nielicznych przypadkach, w kt6rych tworzenie form stopniowalnych nie jest praktykowane, informacji takowej oczywiscie nie podano. Jak sie uczyć? Prošciej niž myslisz! Wystarczy codziennie wynotować sobie do zeszytu maksymalnie (!) okolo 20-30 slowek i powtarzać jak najintensywniej. Sprawdza sie tu klasyczny zeszyt stowek (np. z kartka zagieta na pol). Možna rowniež samodzielnie (!) wykonać sobie fiszki. Pamietaj, že te najprostsze ,.papierowe“ metody sa o wiele bardziej skuteczne od najbardziej wyrafinowanych wynalazkow komputerowych, ,,srajfonowych" itd. Obowiazuje pierwsza zasada Perlinskiego, czyli ,, Czego lapa nie napisze, tego mozg nigdy dobrze nie bedzie umial“. Na poczatku roku 2016 planuje wydanie nagrani audio oraz baz dla interoperacyjnych programow do nauki stownictwa/memoryzacji/SRS (np. Anki). Žycze owocnej nauki. Precz z kapitalistyeznym zeszmaceniem! Marcin Perlinski opracowanie: Marcin Perlinski 2/34 1. der Abend, -s, -e wieczor (Guten Abend! = Dobry wieczdr!) 2. das Abendessen, -s, - kolacja (tež: das Abendbrot, -es, -e) 3. aber ale; jednak; alež 4 abfahren (fihrt ab, fuhr ab, ist odježdžać (np. pociag) abgefahren) 5. die Abfahrt, -, -en odjazd abreisen (reist ab, reiste ab, ist wyježdžać (np. goscie z hotelu) abgereist) 7. abwesend nieobecny acht osiem 9. die Adresse, -, -n adres (tež: die Anschrift, -, -en) 10. der Alkohol, -s, -e alkohol 11. alle | wszysoy 12. allein sam; samotny 13. alles wszystko 14. als | gdy; kiedy; niž (przy porownaniach) 15. alt (dlter, am čltesten) stary 16. das Alter, -s, - wiek (=ilosć lat na karku) 17. die Ameise, -, -n mrowka 18. an PIZy; na 19. andere inni, -e 20. der Anfang, -s, Anfinge poczatek 21. die Anfrage, -, -n |zapytanie 22. angenehm (angenehmer, przyjemny; mily am angenehmsten) 23. (die Angst, -, Angste strach 24. anhalten (halt an, hielt an, zatizymywać (np. samochod) hat angehalten) 25. ankommen (kommt an, kam an, przybywać ist angekommen) 26. die Ankunft, -, Ankiinfte | przybycie; przyjazd 27. annehmen (nimmt an, nahm an, przyjmować hat angenommen) 28. anrufen (ruft an, rief an, dzwonić, telefonować hat angerufen) 29. die Antwort, -, -en odpowiedž 30. der Anzug, -s, Anziige garnitur 31. derApfel, -s, Apfel | jablko 32. der Appetit, -s, -e apetyt (Guten Appetit! = Smacznego!) opracowanie: Marcin Perlinski 3/34 33. die Aprikose, -, -n morela 34. der April, -s, -e kwiecien 35. die Arbeit, -, -en |praca 36. arbeiten (arbeitet, arbeitete, pracować hat gearbeitet) 37. arm (4rmer, am ćrmsten) biedny 38. der Arm, -(€)s, -e ramie, reka (nie mylić z dlonia) 39. die Armbanđuhr, -, -en |zegarek (nareczny) 40. die Armee, -, -n armia 4. die Art, -, -en gatunek; rodzaj; sposob 42. (der Arzt, -es, Arzte / Arztin, -, -nnen “lekarz/lekarka 43. auch tež, takže 4. auf na 45. auf Wiedersehen do widzenia, do zobaczenia 46. die Aufgabe, -, -n zadanie 47. das Auge, -s, -n oko 48. der August, -s, -e sierpien (akcent na drugie "u") 49. der Ausgang, -s, Ausginge |wyjscie 50. ausgezeichnet znakomity, wyborny 51. auBer OpIOoz 52. 4uBerst nadzwyozaj, skrajnie 53. auswendig na pamieć 54. das Auto, -s, -s samochod, auto 55. Auto fahren (fihrt Auto, fuhr Auto, | prowadzić samochod (= kierować nim) hat Auto gefahren) 56. das Baby, -s, -s / der S4ugling, -s, -e niemowle 57. backen (backt/backt, backte/buk, piec (np. ciasto, chleb) hat gebacken 58. der Bicker, -s, - piekarz 59. die Backerei, -, -en piekarnia 60. das Bad, -(e)s, Bader kapiel; lazienka; lažnia; plywalnia; uzdrowisko 61. das Badezimmer, -s, - lazienka 62. der Bahnhof, -s, ...hofe dworzec kolejowy 63. bald (eher, am ehesten) wkrdtce: zaraz, niebawem 64. der Balkon, -s, -s/-e balkon 65. der Ball, -s, Balle pilka (do gry); bal (= zabawa taneczna) 66. die Banane, -, -n “banan 67. die Bank, -, Binke lawka opracowanie: Marcin Perlinski 434 68. die Bank, -, -en bank (instytucja) 69. die Banknote, -, -n banknot (tež: der Geldschein, -s, -e) 70. bar |gotowka (np. bar bezahlen = placić gotowka) TL. die Bar, -, -s bar (lokal) 72. der Bir, -en, -en niedžwiedz, mis 73. der Bart, -(e)s, Birte broda TA. der Bauemnhof, -(e)s, ...hčfe gospodarstwo rolne; zagroda (chlopska) 75. der Baum, -(e)s, Biume drzewo (= roslina) 76. bedeuten (bedeutet, bedeutete, znaczyć, oznaczać hat bedeutet) 77. beenden (beendet, beendete, | skoiezyć, zakonezyć6 hat beendet) 78. beginnen (beginnt, begann, |zaczać (sie) hat begonnen) 79. beide obaj, obie, oboje 80. das Bein, -(€)s, -e noga; kosć (np. das Brustbein, -s, -e = mostek) 81. das Beispiel, -s, -e przyklad (zum Beispiel = na przyklad) 82. bekommen (bekommt, bekam, dostać, otizymywać hat bekommen) 83. das Benzin. -s, -e benzyna (pot. der Sprit, -s, -) 84. bereit gotowy 85. der Berg, -(€)s, -e gora 86. beriihren (beriihrt, beriihrte, | dotykać hat beriihrt) 87. der Besen, -s, - miotla 88. besser lepiej 89. bester, beste, bestes najlepszy, najlepsza, najlepsze 90. besuchen (besucht, besuchte, odwiedzać; uczeszezać (np. die Sehule besuchen hat besucht) = uczeszezač/chodzić do szkoly) 91. beten (betet, betete, hat gebetet) modlić sie (zu Gott = do Boga) 92. betrachten (betrachtet, betrachtete, = przygladać sie; ogladač; traktować/poczytywać hat betrachtet) (jako) 93. betrachtlich (betrachtlicher, znaczny, pokažny am betrachtlichsten) 94. betrunken (betrunkener, pijany am betrunkensten) 95. das Bett, -(e)s, -en ložko (zu Bet gehen = išć do ložka; spać) 96. bewegen (bewegt, bewegte, poruszać, wprawiać w ruch hat bewegt) opracowanie: Marcin Perlinski 5/34 97. bewegen (bewegt, bewog/bewegte, | poruszyć, poruszać (emocjonalnie) hat bewogen/bewegt) 98. die Biene, -, -n pszezola 99. das Bier, -s, -e piwo 100. (das Bild, -(e)s, -er obraz, obrazek; ilustracja, fotografia 101. billig (billiger, am billigsten) tani 102. (die Bime, -, -n gruszka; žarowka (die Gliihbirne, -, -n) 103. bis do (np. bis Freitag = do piatku) 104. bis jetzt do teraz 105. bitte prosze 106. bitten (bittet, bat, hat gebeten) | prosić (um =0) 107. bitter (bitterer, am bittersten) gorzki (die Zartbitterschokolade = czekolada gorzka) 108. blau (blauer, am blausten) niebieski; kompletnie narabany (= pijany) 109. blind (blinder, am blindesten) slepy 110. die Blume, -, -n kwiat(ek) 111. (der Blumenkohl, -s, kalafior okmne Plural/...sorten 112. (die Bluse, -, -n bluzka (die Bluse biigeln = prasować bluzke) 113. (das Blut, -(e)s, ohne Plural krew 114. (der Boden, -s, Boden | grunt, ziemia; dno; spod 115. (die Bohne, -, -n fasola 116. (das Boot -(€)s, -e lodz 117. |bčse (bčser, am bčsesten) zly 118. brauchen (braucht, brauchte, potrzebować hat gebraucht) 119. braun (brauner/brauner, brazowy am braunsten/braunsten) 120. brechen (bricht, brach, lamać hat gebrochen) 121. breit (breiter, am breitesten) szeroki 122. (die Bremse, -, -n hamulec; giez (bydlecy) 123. brennen (brennt, brannte, | plonać, palić sie; pedzić alkohol (np. bimber) hat gebrannt) 124. (der Brief, -(6)s, -e list 125. (die Briefmarke, -, -n znaczek pocztowy 126. der Briefumsehlag, -(e)s, ...schlige koperta (na list) 127. (die Brille, -, -n (okulary opracowanie: Marcin Perlinski 6/34 128. bringen (bringt, brachte, przynosić, przyniešć hat gebracht) 129. (das Brot, -(€)s, -e chleb (das Brčtcehen, -s, - = bulka; poludniowe Niemoey oraz Austria tež jako "die Semmel, -, -n") 130. (die Briicke, -, -n most 131. (der Bruder, -s, Briider brat 132. |der Brunnen, -s, - studnia; fontanna 133. (die Brust, -, Briiste pierš (cycek baby/dziewuchy = die Titte, -, -n) 134. (das Buch, -(e)s, Biicher ksiažka 135. (die Buchhandlung, -, -en ksiegarnia 136. |das Biro, -s, -s “biuro 137. (die Birste, -, -n szezotka 138. (der Bus, -ses, -se autobus (die Bushaltestelle, -, -n = przystanek autobusowy) 139. (die Butter, -, ...sorten maslo (das Butterbrot = chleb z maslem) 140. (das Cafe, -s, -s kawiarnia 141. (der Computer, -s, - komputer (rzadziej: der Rechner, -s, -) 142. der Cousin, -s, -s kuzyn 143. das Dach, -(e)s, Dacher dach 144. (damit (a)žeby, aby 145. damit (2) tym 146. danke |dzigkuje 147. |danken (dankt, dankte, hat gedankt) = dziekować, podziekować (Danke schčn!/Vielen Dank! = Dziekuje bardzo!) 148. (dam potem, požniej, nastepnie; w takim razie 149. danach požniej 150. ;darum | dlatego 151. (dass že, iž 152. (das Datum, -s, Daten data (tež: die Daten = dane) 153. (der Daumen, -s, - keiuk 154. (die Decke, -n -n sufit, koc, koldra 155. (dein twoj 156. deine twoja 157. deine twoi, twoje 158. denken (denkt, dachte, hat gedacht) mysleć (an=0) 159. |das Dessert, -s, -s deser (als/zum Dessert = na deser, tež: die Nachspeise, -, -n) 160. der Dezember, -s, - grudzien (im Dezember = w grudniu) opracowanie: Marcin Perlinski 7/34 161. (dich cie, ciebie (np. Ich liebe dich. = Kocham cie.) 162. dick (dicker, am dicksten) gruby 163. die meisten | wiekszošć (np. die meisten Menschen = wiekszos6 ludzi) 164. dienen (dient, diente, hat gedient) služyć (der Dienst, -es, -e = služba) 165. der Dienstag, -s, -e wtorek 166. dieser ten 167. diese ta ci; te 168. dieses to (np. dieses Kind = to dziecko) 169. (dir tobie, ci 170. direkt (direkter, am direktesten) Iprosto, bezposrednio 171. (die Distanz, -, -en dystans; odleglosć 172. (der Donner, -s, - grzmot (np. w czasie burzy) 173. (der Donnerstag, -s, -e czwartek (am Donmnerstag = w ezwartek) 174. (doppelt podwojne 175. (das Dorf, -(e)s, Dčrfer wies (tež: auf dem Land = na wsi; poza miastem) 176. dort tam 177. (drauBen na zewnatrz 178. (drei tizy 179. — dreiBig trzydziešci 180. dreizehn trzynašcie (Sie ist dreizehn [Jahre alt]. = Ona ma trzynašcie lat.) 181. drinnen, drin wewnatrz 182. — driicken (driickt, driickte, naciskać; gniešć, uwierać; pchnać (np. drzwi) hat gedriickt) 183. drucken (druckt, druckte, drukować (der Drucker, -s, - = drukarka; hat gedruckt) drukarz) 184. du ty 185. | dunkel (dunkler, am dunkelsten) ciemny 186. diinn (dinner, am diinnsten) [chudy: izadki; cienki 187. (durch przez 188. der Durchsehnitt, -(€)s, -e srednia; przecietna 189. der Durst, -(e)s, ohne Plural pragnienie (= chce sie pić); Ich habe Durst. = Chce mi sie pić. 190. (die Ecke, -, -n lrog, kat (np. w pokoju) 191. (die Ehefrau, -, -en žona, malžonka 192. (der Ehemamn, -(€)s, ...m&nner maž, malžonek 193. eher raczej, wezešniej, szybciej/predzej opracowanie: Marcin Perlinski 8/34 194. dasEi, -s, -er jaj(k)o 195. (die Eiche, -,n dab 196. eigen | wlasny (np. eigenes Auto = wlasny samochod) 197. eigentlich wlašciwie 198. ein (eins, zwei, drei ...) jeden (raz, dwa, trzy ...), takže jako rodzajnik nieokreslony ,ein/eine/ein//-) 199. ein anderer, eine andere, ein anderes inny, inna, inne 200. |einfach (einfacher, am einfachsten) |prosty: latwy 201. (der Eingang, -(6)s, ...ginge wejsšcie 202. einige kilka, pare 203. einladen (ladt ein, lud ein, Izaprosić (zum Geburtstag = na urodziny) hat eingeladen) 204. (einmal | jeden raz, pewnego razukiedys (np. w bajkach) 205. |eintreten (tritt ein, trat ein, wchodzić, wejsć, wkraczać ist eingetreten) 206. (das Eis, -es, ohne Plural 1lod; lody (produkt spožywoezy) 207. (das Eisen, -s, ohne Plural želazo 208. die Eiscreme, -, -s llody (produkt spožywczy) 209. (der Elefant, -en, -en slon 210. (elf jedenascie (ale: der Elf, -en, -en = elf --> istota bajkowa, ktora istnieje naprawde; wiem, bo mam przynajmniej jednego w ogrodzie) 211. (der Ellbogen, -s, - lokieć (= ezesć ciala) 212. (das Enđe, -s, -n koniec (etwas ist zu Ende = cos konezy sie) 213. \endlich nareszcie, wreszcie 214. jeng (enger, am engsten) waski; ciasny 215. |entdecken (entdeckt, entdeckte, odkryć hat entdeckt) 216. (dieEnte,-,-n kaczka (die Zeitungsente, -, -n = kaczka dziennikarska) 217. (entlang wzdluž (np. den Fluss entlang = wzdluž rzeki) 218. |entscheiden (entscheidet, entschied, | decydować, zdecydowac; sich entscheiden fiir ... hat entschieden) = zdecydowač sie na ...) 219. jenttauscht Tozczarowany 220. (er on 221. (die Erbse, -. -n groch (die Erbsensuppe, -, -n = grochowka) 222. (die Erdbeere, -, -n truskawka 223. (die Erde, -, -n ziemia 224. \erklaren (erklirt, erklarte, hat erklćrt) wyjasniać, wyjasnić opracowanie: Marcin Perlinski 934 225. |erlauben (erlaubt, erlaubte, pozwalać, zezwalać hat erlaubt) 226. erreichen (erreicht, erreichte, osiagnać hat erreicht) 227. |erwachen (erwacht, erwachte, obudzić sie ist erwacht) 228. |erwachsen dorosly 229. erwigen (erwagt, erwog, Iozwažać, rozwažyć hat erwogen) 230. erzihlen (erzihlt, erzihlte, opowiadać (iiber/von = o) hat erzahlt) 231. (es lono; to 232. esgibt jest, istnieje; sa (np. Hier gibt es einen Tisch. = Tu jest stol. / Dort gibt es viele Kinder. = Tam jest wiele dzieci.) 233. (der Esel, -s, - osiol 234. essen (isst, aB, hat gegessen) jesć 235. |das Esszimmer, -s, - jadalnia 236. jetwa okolo 237. |etwas co$; troche (= ein wenig, ein bisschen) 238. |euer, eure, eures Wasz, wasza, wasze 239. (die Fabrik, -, -en | fabryka 240. (der Faden, -s, Fiden nić 241. fahig (fihiger, am fihigsten) zdolny 242. |die Fahikarte, -, -n bilet (die Fahrkarte entwerten = skasować) 243. (das Fahrrad, -(€)s, ...rader Tower (w Szwajcarii tež jako ,,das Velo, -s, -s?) 244. |der Fahrstuhl, -(e)s, ...stiihle winda (tež: der Lift, -s, -e, der Aufzug, -s, Aufziige) 245. |der Fahrzeugschein, -(€)s, -e dowod rejestracyjny (samochođu) 246. der Fall, -(e)s, Falle | przypadek 247. (fallen (falit, fiel, ist gefallen) spadać 248. falsch bledny, niepoprawny, falszywy 249. (die Familie, -, -n Todzina 250. fangen (fangt, fing, hat gefangen) zlapač, lapać 251. (die Farbe, -, -n kolor; farba 252. fast prawie 253. |der Februar, -s, -e /tuty (w Austrii tež jako ,,der Feber?) 254. (der Fehler, -s, - blad 255. |fein (feiner, am feinsten) drobny; fajny; wytworny opracowanie: Marcin Perlinski 10/34 256. (der Feind, -(€)s, -e WIOg 257. |das Fenster, -s, - okno 258. die Ferien (nur Plural) lferie (np. die Sommerferien = wakacje) 259. (fest (fester, am festesten) staly; mocny 260. |fett (fetter, am fettesten) tlusty 261. (das Feuer, -s, ohne Plural logieri 262. (der Feuerlčscher, -s, - gašnica 263. (die Feuerwehr, -, -en straž požarna 264. (das Feuerzeug, -(€)s, -e zapalniczka (np. gazowa) 265. finden (findet, fand, hat gefunden) znaležć 266. der Finger, -s, - palec (u reki) 267. |flach (flacher, am flachsten) plaski 268. (die Flasche, -, -n butelka 269. das Fleisch, -es, ohne Plural/...sorten | mieso 270. (die Fliege, -, -n mucha (owad lub czesć ubrania) 271. fliegen (fliegt, flog, ist geflogen) lecieć, latać (jako pasažer) 272. (der Flughafen, -s, ...hfen port lotniczy, lotnisko 273. |das Flugzeug, -s, -e samolot 274. (der Fluss, -es, Fliisse reka 275. |folgen (folgt, folgte, ist gefolgt) nastapić, pojsć/jechać za kims (Bitte folgen! = Prosze jechać za nami! = napis wyswietlany na tylnej szybie rađiowozu drogowki) 276. (die Form, -, -en ksztalt, forma 277. |fortsetzen (setzt fort, setzte fort, hat | kontynuować (Fortsetzung folgt = ciag dalszy fortgesetzt) nastapi) 278. | fragen (fragt, fragte, hat gefragt) pytać (nach = o) 279. (die Frau, -, -en pani, kobieta;, žona 280. (das Frdulein, -s, - pana 281. frei (freier, am freisten) wolny 282. (der Freitag, -s, -e piatek 283. fremd (fremder, am fremdesten) obey (die Fremdsprache, -, -n = jezyk obey) 284. der Freund, -(e)s, -e przyjaciel, chtopak (z ktorym chodzi dziewucha) 285. |die Freundin, -, -nen przyjaciolka; dziewezyna (z ktora chodzi chlopak) 286. (die Freude, -, -n radosć6 287. frisch (frischer, am frischesten) Swiežy 288. | frčhlich (frčhlicher, am frohlichsten) |" wesolo; wesoly, wesola, wesole 289. friih (friiher, am friihesten) woezesnie, rano opracowanie: Marcin Perlinski 11/34 290. der Friihling, -s, -e wiosna (im Friihling = na wiosne) 291. (das Friihstiick, -s, -e sniadanie (zum Friihstiick = na šniadanie; frihstiicken = ješć sniadanie) 292. (der Fuchs, -es, Fiichse lis 293. der Fiihrerschein, -(€)s, -e prawo jazdy 294. fillen (fulit, fiillte, hat gefullt) napelnić 295. (fimf pieć 296. fimfzehn | pietnašcie 297. fimfžzig piećdziesiat 298. fir dla 299. (die Gabel, -, -n widelec 300. |die Gans, -, Ganse goes 301. (ganz caly 302. (der Garten, -s, G4rten ogrod 303. (das Gebćude, -s, - budynek 304. | geben (gibt, gab, hat gegeben) dawać, dać 305. |das Gebirge, -(€)s, -e gory (im Bebirge/in den Bergen = w gorach) 306. gebrauchen (gebraucht, gebrauchte, užywać (die Gebrauchsanweisung, -, -en = hat gebraucht) instrukcja obstugi) 307. |der Geburtstag, -(€)s, -e urodziny (zum Geburtstag = na urodziny) 308. das Gedachtnis, -ses, -se pamicć (ludzka), pamieć maszynowa/komputerowa = der Speicher 309. (der Gedanke, -ns, - mysl 310. (die Gefahr, -, -en niebezpieczenstwo (Betreten auf eigene Gefahr! = Wstep na wlasne ryzyko/na wlasna odpowiedzialnosć!) 311. gefihrlich (gefihrlicher, niebezpieczny; grožny am gefihrlichsten) 312. |gegen przeciw(ko); (o)kolo (np. gegen Abend = okolo wieczoru) 313. gehen (geht, ging, ist gegangen) 1$6; chodzić (Willst du mit mir gehen? = Chcesz ze mna chodzić?) 314. (das Gehirn, -es, -e mozg 315. |gelb (gelber, am gelbsten) 20lty 316. das Geld, -(e)s, -er pieniadze 317. das Gemiise, -s, -/...sorten warzywa 318. genug | wystarezajaco (tež: geniigend) 319. |das Gepick, -s, ...stiicke bagaž 320. |geradeaus prosto opracowanie: Marcin Perlinski 12/34 321. gemn(e) (lieber, am liebsten) chetnie 322. (die Gerste, -, -n/...sorten jeezmien 323. (das Geschaft, -(e)s, -e interes; sklep 324. (das Geschenk, -(e)s, -e prezent (als Geschenk = jako prezent, w prezencie), tež: etwas geschenkt bekommen = dostać cos w prezencie 325. |der Geschmack, -(e)s, Geschmieker/ | smak Geschmicke 326. (die Gesellschaft, -, -en spoleczenstwo; towarzystwo; spolka 327. |das Gesicht, -(€)s, -er twaiz 328. gestem wezoraj (vorgestern = przedwezoraj) 329. | gesund (gesiinder/gesunder, zdrowy am gesiindesten/gesundesten) 330. die Gesundheit, -, ohne Plural zdrowie (Gesundheit! = Na zdrowie! --> przy kichnieciu) 331. das Getrink, -(e)s, -e napoj (np. alkoholisches/alkoholfreies Geschenk = napoj alkoholowy/bezalkoholowy) 332. (das Gewehr, -s, -e karabin (das Maschinengewehr = karabin maszynowy) 333. |gewiss z pewnoscia; pewno/ 334. |das Gewitter, -s, - burza (z piorunami) 335. | gewčhnlich (gewčhnlicher, zwykle, zwykly, zwykla; pospolity, pospolicie; am gewčhnlichsten) zazwyezaj 336. (das Glas, -es, Glaser szklanka, szkto, stoik 337. |glauben (glaubt, glaubte, hat wierzyć (an Gott glauben = wierzyć w Boga) geglaubt) 338. |gleich (gleicher, am gleichsten) IOWny 339. (die Glocke, -, -n dzwon 340. (das Gliick, -(e)s, kein Plural szezescie (zum Gliick = na szezešcie) 341. glicklich (gliiceklicher, szezesliwy am gliicklichsten) 342. |das Gold, -(e)s, kein Plural zloto (golden = zloty) 343. (der Gott, -(e)s, Gčtter Bog/bog 344. (der Grad, -(€)s, -e stopien (np. Celsiusza) 345. [das Gras, -(€)s, Graser trawa, takže trawka do jarania dla przyglupow 346. gratis za darmo 347. |grau (grauer, am grausten) SZAIy 348. |groB (groBer, am groBten) dužy, wielki, wysoki (o ezlowieku) 349. die GroBmutter, -, ...miitter babka, babcia 350. (der GroBvater, -s, ...vater dziadek opracowanie: Marcin Perlinski 13/34 351. grin (griiner, am griinsten) zielony 352. |der Grund, -(€)s, Grimnde powod (aus welchem Grund = z jakiego powodu); tež: dno (np. morza, rzeki itp.) 353. giltig (giltiger, am giilltigsten) wažny (np. bilet, wiza) 354. (die Guike, -, -n ogorek (die Sauergurke, -, -n = ogorek kiszony, die Essiggurke, -, -n = korniszon) 355. |der Gurt, -es, -e Ipas (sich anschnallen = przypiać sie pasami) 356. gut (besser, am besten) dobry, dobrze (lepiej, najlepiej) 357. |das Haar, -(€)s, -e wlos 358. haben (hat, hatte, gehabt) mieć 359. |der Hagel, -s, ohne Plural grad (= opad atmosferyczny) 360. (halb pol (ein halbes Jahr = pol roku) 361. (der Hals, -(e)s, Halse |szyja: gardlo (Der Hals tut mir weh. = Boli mnie gardlo.) 362. (halten (halt, hielt, gehalten) trzymać, zatrzymać (sie); mieć o czyms zdanie (von) 363. (die Haltestelle, -, -n | przystanek (an der Haltestelle = na przystanku) 364. der Hammer, -s, Himmer mlotek 365. (die Hand, -, Hande dlon; reka 366. (das Handy, -s, -s telefon komćrkowy 367. (die Handtasche, -, -n torebka 368. hangen (hingt, hing, hat gehangen) | wisieć (an der Wand = na scianie; spoczynek) 369. (hangen (hingt, hingte, hat gehingt) | wieszać (an die Wand = na scianie; ruch) 370. (hart (harter - am hirtesten) twardy 371. (hassen (hasst, hasste, hat gehasst) nienawidzić 372. (hasslich (hasslicher, am hisslichsten) |szpetny, brzydki 373. (das Haus, -es, Hauser dom (zu Hause = w domu) 374. die Haut, -, Haute skora (Žžywa; np. na rece) 375. |heben (hebt, hob, hat gehoben) podnosić 376. |heiraten (heiratet, heiratete, poslubić; oženić sie; wyjsć za maž; ,ohajtać sie? hat geheiratet) (jemanden heiraten; laczy sie z biernikiem) 377. |heiB (heiBer, am heiBesten) goracy 378. (heiBen (heiBt, hieB, hat geheiBen) nazywač sie 379. |helfen (hilft, half, hat geholfen) pomagać, pomoc 380. (das Hemd, -(€)s, -en koszula 381. der Herbst, -es, -e jesien (im Herbst = jesienia) 382. |der Herr, -n, -en pan 383. |herum | wokdl, dookola (um das Haus herum = wokcl domu) opracowanie: Marcin Perlinski 1434 384. (das Herz, -ens, -en serce 385. |heute dzis, dzisiaj 386. (hier m tutaj (Hier!/Ich bin hier! = Obecny!/Tutaj!) 387. (dieHilfe, -, -n pomoc (erste Hilfe = pierwsza pomoc) 388. der Himmel, -s, - niebo 389. hinter Iza (hinter dem Haus = za domem) 390. hinunter w dol 391. (hoch (hčher, am h&chsten) wysoki (nie dotyczy wzrostu ludzi) 392. (hčchstens (co) najwyžej, maksymalnie 393. (die Hochzeit, -, -en wesele 394. (holen (holt, holte, hat geholt) pOjS6 po cos; przyniesć 395. |das Holz, -es, Holzer drewno 396. |hčren (hčrt, hčrte, hat gehčrt) |sluchać, slyszeć 397. (die Hose, -, -n spodnie 398. (das Hotel, -s, -s hotel 399. hiibsch (hiibscher, am hiibschesten) ladny 400. |das Hubn, -(€)s, Hiihner kurczak 401. |der Hund, -(€)s, -e pies 402. (hundert sto (ale: Hoch soll er/sie leben! = Sto lat niech žyje nam!) 403. —hungrig (hungriger, am hungrigsten) | glodny (tež: Ich habe Hunger. = Jestem glodny.) 404. (der Hut, -(e)s, Hiite kapelusz 405. ich ja 406. /ihm | jemu, mu 407. /ihn jego, go 408. /ihr wy; jej; ich 409. /im Ausland Iza granica 410. (immer zawsze (immer wieder = raz po 1az; wciaž na nowo) 411. (immer noch nadal, ciagle 412. (in w; do 413. in... hinein “do srodka 414. (dielnsel, -,-n wyspa 415. \interessant (interessanter, interesujacy (sich interessieren fiir = interesować am interessantesten) sie czymS; interessiert an + Dativ = zainteresowany czyms) 416. (das Interesse, -s, -n zainteresowanie 417. \irgendwo gdzies opracowanie: Marcin Perlinski 15/34 418. ja tak; przeciež (np. Ich bin ja nicht blind. = Przeciež nie jestem slepy.) 419. (die Jacke kurtka; marynarka; žakiet 420. das Jahr, -es, -e Tok (in diesem Jahr = w tym roku --> w Austrii tež jako “heuer") 421. (das Jahrhundert, -s, -e wiek, stulecie (im zwanzigsten Jahrhundert = w dwudziestym wieku) 422. |der Januar, -s, -e styezen (w Austrii tež jako ,,der Jinner*) 423. \jeder (jede, jedes) každy (každa, každe) M4. \jemand ktosš 425. |jener (jene, jenes) tamten (tamta, tamto) 426. jetzt lteraz 427. (der Juli, -s, -s lipiec 428. \jung (jiinger, am jiingsten) mlody 429. (der Junge, -n, -n chlopiec 430. (der Juni, -s, -s czerwiec 431. (der Kaffee, -s, -s kawa 432. das Kalb, -(e)s, Klber “cielak, ciele 433. |das Kalbfleisch, -es, ohne cielecina Plural/...sorten 434. \kalt (kalter, am kaltesten) zimny 435. |der Kamerad, -en, -en kolega (der Mitschiiler, -s, - kolega szkolny ) 436. |der Kamm, -(e)s, Kamme | grzebien (sich kimmen = czesač sie) 437. (die Karte, -, -n karta 438. die Kartoffel, -, -n ziemniak, kartofel (rzadziej: der Erdapfel) 439. der Kase, -s, -/...sorten lser (ž0lty) 440. (der Kassierer, -s, - kasjer 441. (die Kassiererin, -, -nen kasjerka 442. |die Kathedrale, -, -n katedra (tež: der Dom, -s, -e/das Miinster, -s, -) 443. (die Katze, -, -n kot (ale: der Kater = kac alkoholowy; kocur) 444. (kaufen (kauft, kaufte, hat gekauft) kupować, kupić 445. (kaum ledwie, prawie (Sie hat kaum geschlafen. = Prawie nic nie spala.) 446. der Keller, -s, - piwnica 447. (der Kellner, -s, - kelner 448. die Kellnerin, -, -nen kelnerka 449. (kennen (kennt, kannte, hat gekannt) | znać 450. (die Kerze, -, -n Išwieca opracowanie: Marcin Perlinski 16/34 451. (das Kind, -es, -er dziecko 452. (das Kim, -(€)s, -e podbrodek, broda (samo "mieso"; nie wlosy na brodzie) 453. (die Kirche, -, -n košciol 454. die Kirsche, -, -n wisnia (Sauerkirsche), czeresnia (SuiBkirsche) 455. (klar (klarer, am klarsten) przejrzysty, jasny, klarowny 456. |das Kleid, -(e)s, -er sukienka, suknia 457. die Kleidung, -, Kleidungsstiicke “ubrania, odziež 458. |klein (kleiner, am kleinsten) maly 459. (die Klingel, -, -n dzwonek (np. przy drzwiach) 460. (das Knie, -s, -e “kolano 461. (der Knčchel, -s, - kostka (np. u nogi) 462. |der Knochen, -s, - košć6 463. (der Knopf, -es, Knčpfe guzik; wlaeznik 464. der Koch, -(€)s, Koche kucharz (die Kochin, -, -nen = kucharka) 465. |kochen (kocht, kochte, hat gekocht) gotować (sie) 466. der Kohl, -s, -e/...kopfe kapusta (na poludniu niemieckiego obszaru jezykowego tež jako ,,das Kraut") 467. —kommen (kommt, kam, przychodzić; przybywać; przyjechać ist gekommen) 468. der Konig, -s, -e kal 469. (die Konigin, -, -nen krolowa 470. (kčnnen (kann, konnte, hat gekonnt) moe; umieć; potrafić (Ich kann nichts dafi. = Nic na to nieporadze.) AT1. (der Kopf, -es, Kopfe glowa 472. |der Korb, -(€)s, Kčrbe | kosz(yk) 473. der Kčrper, -s, - cialo ATA. |kosten (kostet, kostete, hat gekostet) 0 kosztować (np. cena) 475. |der Kragen, -s, - kolnierz 476. |krank (kranker, am kranksten) chory 477. |das Krankenhaus, -es, ...h&user szpital 478. |die Krankenschwester, -, -n pielegniarka 479. (die Krankheit, -, -en choroba 480. (die Krawatte, -, -n krawat (tež: der Schlips, -es, -e) 481. (die Krone, -, -n korona (die Krčnung, -, -en = koronacja) 482. (die Kiiche, -, -n kuchnia 483. (der Kuchen, -s, - ciast(k)o, placek 484. |der Kugelschreiber, -s, - dlugopis (tež: der Kuli, -s, -s) opracowanie: Marcin Perlinski 17/34 485. (die Kuh, -, Kiihe krowa 486. der Kiihlschrank, -(e)s, ...schrinke lodowka (die Gefriertruhe, -, -n = zamražarka skrzyniowa) 487. (der Kunde, -n, -n klient (ale: die Kunde, -, -n= wiesć, wiadomosć) 488. die Kundin, -, -nen klientka 489. (die Kunst, -, Kiinste sztuka (w sensie artystycznym) 490. (der Kiinstler, -s, - artysta 491. (die Kiinstlerin, -, -nen artystka 492. (der Kuss, -es, Kiisse pocalunek (kiissen; kiisst, kusste, hat gekiisst = calować) 493. (lacheln (lachelt, lichelte, hat usmiechać sie (= bez wydzielania džwiekow) gelichelt) 494. /lachen (lacht, lachte, hat gelacht) smiać sie (= na glos) 495. (das Ladegerit, -(e)s, -e ladowarka (np. do telefonu) 496. (der Laden, -s, Liden sklep (tež: das Geschaft, -s, -e) 497. (die Lampe, -, -n lampa 498. |das Land, -es, Lander kraj 499. (die Landkarte, -, -n mapa 500. die LandstraBe, -, -n szosa, droga krajowa (poza obszarem zabudowanym) 501. (lang (linger, am lingsten) dlugi 502. /lange (linger, am lingsten) dlugo 503. langsam (langsamer, (po)wolny; pomalu, wolno am langsamsten) 504. langweilig (langweiliger, nudny am langweiligsten) 505. | der/das Laptop, -s, -e laptop, notebook 506. (der L&rm, -s, ohne Plural halas 507. |lassen (lasst, lieB, hat gelassen) zostawiać;, pozwolić; kazać (Die Mutter hat mich [ein] Brot kaufen lassen. = Mama kazala mi kupić [jeden] chleb.) 508. der Lastwagen, -s, - samochod ciežarowy; skrot: der LKW 509. (laufen (lauft, lief, ist gelaufen) biec, biegać; chodzić (Das Kind lemnt laufen.), dzialač/funkcjonować 510. (laut (lauter, am lautesten) glosno, glošny 511. /l&uten (lautet, lautete, hat gelautet) | dzwonicć (np. dzwon koscielny) 512. |das Leben, -s, - žycie (nie im Leben = nigdy w žyciu) 513. /leben (lebt, lebte, hat gelebt) žyć (Seine Oma lebt nicht mehr. = Jego babcia juž nie žyje.) 514. |das Leder, -s, - skora (zwierzeca, martwa, wyprawiona) opracowanie: Marcin Perlinski 18/34 515. (leer (leerer, am leersten) pusty 516. legen (legt, legte, hat gelegt) klase, položyć; skladać (np. jajka) 517. |lehren (leh:t, lehrte, hat gelehrt) uczyć (kogos), nauczać 518. (der Lehrer, -s, - nauczyciel 519. (die Lehrerin, -, -nen nauczycielka 520. /leicht (leichter, am leichtesten) lekki; prosty, latwy 521. |leise (leiser, am leisesten) cichy, cicho 522. |dieLeiter, -, -n drabina 523. (der Leiter, -s, - kierownik; przewod/przewodnik/kabel 524. |lernen (lernt, lernte, hat gelernt) uczyć sie (Ich lerne Deutsch. = Uoze sie [jezyka] niemieckiego.) 525. (lesen (liest, las, hat gelesen) czytać (votlesen; liest vor, las vor, hat vorgelesen = przeczytać na glos) 526. letzter (letzte, letztes) ostatni (ostatnia, ostatnie) 527. die Leute (Plural) ludzie (liczba mnoga) 528. das Licht, -(€)s, -er Swiatlo (Mach das Licht an/aus! = Zapal/zgas Swiatlo!); die Lichtmaschine, -, -n = alternator, pradnica samochodowa 529. (die Liebe, -, -n milosć (aus Liebe zu... = z milosci do ...) 530. |lieben (liebt, liebte, hat geliebt) kochać (Ich liebe dich. = Kocham cie.) 531. /liegen (liegt, lag, hat gelegen) ležeć 532. links po lewej stronie, z lewej, w lewo (links abbiegen = skrecić w lewo) 533. die Lippe, -, -n warga (der Lippenstift, -es, -e = pomadka, szminka) 534. [das Loch, -(e)s, L&cher dziura (Du Arschloch! = Ty s*****synu!) 535. [der LGffel, -s, - lyžka (Teelčffel = do herbaty; Essloffel = stolowa; skr6ty: TL/EL) 536. (die Luft, -, Liifte powietrze (in die Luft sprengen = wysadzić w powietrze) 537. liigen (liigt, liigte, hat geliigt) klamać, Ižeć (der Liigner, -s, - = klamca) 538. (die Lust, -, Liste ochota, cheć; rozkosz (Ich habe keine Lust. = Nie mam ochoty.) 539. lustig (lustiger, am lustigsten) wesoly 540. |machen (macht, machte, hat Tobić gemacht) 541. (das Madchen, -s, - dziewezynka 542. |das Magazin, -s, -e magazyn (czasopismo); magazynek (np. od pistoletu) 543. [der Magen, -s, Migen žoladek (auf niichternen Magen = na czczo) opracowanie: Marcin Perlinski 1934 544. (die Mahizeit, -, -en posilek; (Mahlzeit! = powitanie w porze obiadowej) 545. (der Mai, -s, -e/-en maj (Ich bin am zehnten Mai neunzehnhunderteinundsiebzig geboren. = Urodzilem sie 10 maja 1971 roku.) 546. (mal TAZ, razy 547. |manchmal czasem 548. |der Mamn, -(e)s, Manner mežezyzna;, maž 549. |der Mantel, -s, Mantel plaszez 550. |die Marmelade, -, -n marmolada; džem 551. |der Md4yz, -es/-, -e marzec 552. |die Maschine, -, -n Imaszyna 553. |die Maus, -, Mause mysz 554. |das Meer, -(€)s, -e morze (tež: die See, -, -n); am Meer/an der See = nad morzem; ans Meer/an die See = nad morze 555. |das Mell, -s, -e/...sorten maka 556. |mehr | wiecej (nicht mehr = juž nie, np. Meine Oma lebt nicht mehr. = Moja babcia juž nie žyje.) 557. |mein (meine, mein) moj (moja, moje) 558. |der Mensch, -en, -en czlowiek 559. |das Messer, -s, - nož (das Rasiermesser, -s, - = brzytwa) 560. das Metall, -s, -e “metal (aus Metall = z metalu) 561. |der Metzger, -s, - izežnik (tež: der Fleischer) 562. (mich mnie 563. (die Milch, -, ohne Plural/...sorten mleko 564. (die Minute, -, -n minuta 565. (mir mi 566. (mit iz zastepuje polski narzednik (mit dem Auto fahren = jechać samochodem) 567. (der Mittag, -s, -e poludnie (pora dnia) 568. das Mittagessen, -s, - obiad (zu Mittag essen = ješć obiad) 569. |die Mitternacht, -, ...nichte polnoc (godzina 0:00) 570. mittlerer (mittlere, mittleres) |šrodkowy (Srodkowa, sšrodkowe) 571. (der Mittwoch, -s, -e sroda 572. (das Mčbel, -s, -/...stiicke mebel (tež: das Mčbelstiick, -s, -e) 573. |mčehte (ich mčehte ...) "oheiećby" (poprosze/chcialbym ...) 574. |mčgen (mag, mochte, hat gemocht) lubić (tež: gern haben, np. Ich habe ihn nicht gern. = Nie lubic go.) 575. |mčglich možliwy opracowanie: Marcin Perlinski 20/34 576. |der Moment, -s, -e moment; Einen Moment! = Momencik! (tež: der Augenblick, -s, -e) 577. (der Monat, -s, -e miesiac (in welchem Monat = w ktćrym miesiacu) 578. |der Mond, -(€)s, -e ksiežyo/Ksiežyc (aud dem Mond = na Ksiezycu/ksiezycu) 579. |der Montag, -s, -e poniedzialek (am Montag = w poniedzialek) 580. |morgen jutro (iibermorgen = pojutrze) 581. (der Morgen, -s, - (po)ranek, am Morgen = rano 582. |morgens (= am Morgen) rano; jeden Morgen = každego poranka 583. (der Motor, -s, -e(n) silnik, motor (den Motor anlassen/abstellen = zapalić/zgasić silnik spalinowy) 584. miide (miider, am miidesten) zmeczony 585. (der Mund, -(e)s, Miinder usta 586. miissen (muss, musste, hat gemusst) | musieć 587. (die Mutter, -, Miitter matka 588. die Mutter, -, -n nakretka (na šrube), mutra 589. die Miicke, -, -n komar (Eine Miicke hat ihn gestochen. = Ugryzl/ukasil go komar.) 590. (nach do (nach Hause = do domu); po (nach einem Monat = po miesiacu) 591. (der Nachbar, -n, -n sasiad 592. (nachher potem 593. |der Nachmittag, -(€)s, -e popoludnie 594. (die) Nachrichten wiadomošci 595. (nachster (nachste, nichstes) nastepny (-a, -e; najbližszy (-a, -e), Der Nachste, bitte! = Nastepny prosze!; der Nachste, -n, -n = bližni 596. |die Nacht, -, Nachte noc (Gute Nacht! = Dobranoc!) 597. die Nadel, -, -n igla (Ich brauche Nadel und Faden. Ich muss den Knopf annihen. = Potrzebuje igle i nitke. Musze przyszyć guzik.) 598. |der Nagel. -s, Nigel gwozZdzž; paznokieć (Fingernagel) 599. |nah (n&her, am nachsten) blisko 600. (die Nahrung, -, -en/...mittel požywienie 601. (der Name, -ns, -n nazwa, nazwisko (Familienname, Nachname), imie (Vorname);, Mein Name ist ... = Nazywam sie ... (tež: Ich heiBe ...) 602. (die Nase, -, -n nos 603. |nass (nisser, am nassesten/nissesten) mokry opracowanie: Marcin Perlinski 21/34 604. (die Natur, -, -en natura; przyroda 605. natiwrlich oozywiscie, naturalnie (Aber natiirlich/ selbstverstandlich! = Alež oczywiscie!) 606. (nehmen (nimmt, nahm, brač, wziać hat genommen) 607. (nein nie (do ogolnego zaprzeczania np. calego zdania), Nein, ich komme nicht. = Nie, nie przyjde. 608. nett (netter, am nettesten) milo, mily (-a, -e) 609. (neu (neuer, am neusten/neuesten) Inowy (-a, -e) 610. (neun dziewieć 611. (neunzehn dziewictnašcie 612. (neunzig dziewiećdziesiat 613. (nicht nie (do precyzyjnego zaprzeczania np. czasownika --> Ich weiB nicht. = Nie wiem.) 614. (nichts nic (potocznie: nix) 615. (nie nigdy (Er kommt nie. = On nigdy nie przyjdzie.) 616. (niemand nikt 617. (nirgendwo nigdzie 618. (noch jeszeze (Noch ist Polen nicht verloren. = Jeszeze Polska nie zginela.) 619. |der Norden, -s, ohne Plural polnoc (kierunek geograficzny), im Norden = na polnocy 620. (der November, -s, - listopad 621. (null/die Null, -, -en |zero/eyfra zero 622. (nur tylko (Nur fir Deutsche! = Tylko dla Niemcow!) 623. (die Nuss, -, Niisse orzech (der Nussknacker, -s, - = dziadek do orzechow) 624. obwohl chociaž 625. (oder albo, lub (ale: die Oder =rzeka Odra) 626. (der Ofen, -s, Ofen piec (np. weglowy) 627. |čffnen (čfinet, čfinete, hat gečffnet) otwierac, otworzyć 628. |oft (čfter, am čftesten) ozesto 629. (ohne bez (ohne mich = beze mnie) 630. |das Ohr, -(e)s, -en ucho 631. (der Oktober, -s, - pazždziernik 632. der Onkel -s, - | wruj(ek) 633. die Orange, -, -n pomaraneza (tež: die Apfelsine, -, -n) 634. (der Ort, -(€)s, -e miejsce; miejseowosć opracowanie: Marcin Perlinski 22/34 635. der Osten, -s, ohne Plural wschod (kierunek geograficzny), Drang nach Osten = (niemieckie) parcie na wschod 636. das OL, -s, -e olej; olejek 637. das Paar, -(€)s, -e para 638. der Papa, -s, -s tata, papa 639. das Papier, -(€)s, -e papier, dokument 640. parken (parkt, parkte, hat geparkt) parkować (der Parkschein, -es-, -e = bilet parkingowy, der Parkplatz, -es, ...platze = parking) 641. (die Party, -, -s party, prywatka, imprez(k)a 642. der Pass, -es, Pisse paszport 643. passen (passt, passte, hat gepasst) pasować 644. |passend odpowiedni, stosowny; jako odliczona kwota (np. dla kierowcy autobusu za bilet) 645. [die Person, -, -en osoba 646. der Personalausweis, -(€)s, -e dowod osobisty 647. |das Pferd, -es, -e kon; reiten, reitet, ritt, ist geritten = ježdzić konno; ohne Sattel = bez siodla/na oklep 648. die Pflaume, -, -n sliw(k)a (biala) 649. pfliicken (pfliiekt, pfliickte, zrywać (kwiatki, owoce, listki) hat gepfliickt) 650. der Platz, -es, Platze plac, miejsce (an seinem Platz = na swoim miejscu) 651. (plčtzlich nagle, wtem 652. (die Post, -, ohne Plural poczta (instytucja/budynek lub korespondencja) 653. die Postkarte, -, -n kart(k)a pocztowa (schicken = wyslać) 654. prachtig (prichtiger, okazaly am prachtigsten) 655. (der Preis, -es, -e cena; nagroda 656. priifen (prift, prifte, hat geprift) egzaminowacć, sprawdzać 657. pinktlich (pinktlicher, punktualny (unpiinktlich = niepunktualny) am pimnklichsten) 658. (das Rad, -(e)s, Rader kolo; rower (Fahrrad) 659. (das Radio, -s, -s radio 660. der Rat, -es, Rite/Ratschlige rada (gremium/porada); radca (der Rat, die Rate) 661. (rauchen (raucht, rauchte, palić (tyton), dymić hat geraucht) 662. die Rechnung, -, -en rachunek opracowanie: Marcin Perlinski 23/34 663. das Recht, -(€)s, -e prawo; racja (Du hast Recht. = Maszracje. / Sie haben das Recht zu schweigen. = Ma pan[i] prawo zachować milezenie.) 664. |rechts w prawo, z prawej (strony) 665. (reden (redet, redete, hat geredet) gadać, mowić 666. der Regen, -s, - deszez (der Regenschirm, -s, -e = parasol) 667. (regnen (regnet, regnete, hat geregnet) | padać (Es regnet. = Pada deszoz.) 668. (reich (reicher, am reichsten) bogaty (ale: das Reich, -s, -e = cesarstwo, 1zesza) 669. (der Reifen, -s, - opona (der Winterreifen = opona zimowa) 670. (der Reis, -es, -e/...sorten IyŽ 671. (die Reise, -, -n | podrož (Gute Reise! = Szezesliwej podrožy!/Szerokiej drogi!) 672. |reisen (reist, reiste, ist gereist) podrožować 673. |das Restaurant, -s, -s restauracja (tež: die Gaststitte, -, -n) 674. (richtig (richtiger, am richtigsten) poprawny; prawidlowy, dobry 675. (die Richtung, -, -en |kierunek (in welcher Richtung = w jakim kierunku) 676. riechen (riecht, roch, hat gerochen) pachnieć (tež: duften, np. Es duftet nach frisch gemihtem Gras. = Pachnie šwiežo skoszona trawa.), wachać (Riech mal! = Powachaj [no]! 677. |das Rindfleisch, -es, ohne wolowina Plural/...sorten 678. der Rock, -(e)s, Rčcke spodnica 679. (rot (rčter/roter, am rčtesten/rotesten) |czerwony; rudy 680. (die Riibe, -, -n burak (rote Riibe = ćwikla) 681. der Riicken, -s, - |plecy 682. (rufen (ruft, rief, hat gerufen) wolać 683. (ruhig (ruhiger, am ruhigsten) spokojny, cichy 684. riihren (riihrt, riihrte, hat geriihrt) [mieszać 685. rund (runder, am rundesten) okragly 686. (die Sache, -, -n IZecz; sprawa 687. der Saft, -es, Safte sok; prad elektryezny (pot.) 688. sagen (sagt, sagte hat gesagt) powiedzieć, mowić 689. die Sahne, -, ohne Plural/...sorten) smietan(k)a (slodka); w Austrii tež jako ,,das Obers, -s, ohne Plural/...sorten? 690. der Salat, -(€)s, -e salatka; salata (1.mn. takže jako "Salatkčpfe") 691. das Salz, -es, ohne Plural/-e sol (kuchenna)/sol (chem.) 692. |der Samstag, -(€)s, -e sobota (tež: der Sonnabend, -s, -e) 693. sauber (sauberer, am saubersten) czysty opracowanie: Marcin Perlinski 24/34 694. |sauer (saurer, am sauersten) kwašny 695. (die Schachtel, -, -n pudlo, pudelko 696. (die Schale, -, -n misa, salaterka; skorka (Zitronenschale, Bananenschale); lupina (Nussschale), skorupa (Kokosnussschale) 697. (der Schatten, -s, - cien 698. schauen (schaut, schaute, patrzeć, widzieć; ogladać hat geschaut) 699. der Schauspieler, -s, - aktor 700. | scheinen (scheint, schien, Swiecić (Die Sonne scheint. = Slonce šwieci.), hat geschienen) zdawać sie 701. (die Schere, -, -n nožyce 702. |schieBen (schieBt, schoss, strzelać hat geschossen) 703. (das Schiff, -(e)s, -e statek, okret 704. (der Schinken, -s, - szynka 705. |der Schirm, -(€)s, -e parasol (der Regenschirm); parawan 706. | schlafen (schlaft, sehlief spać (einschlafen, sehlaft ein, ist eingeschlafen = hat geschlafen) zasna6) 707. (das Schlafzimmer, -s, - sypialnia 708. |schlagen (schlagt, schlug, bic, uderzać (die Schlagsahne = bita šmietana) hat geschlagen) 709. (die Schlange, -, -n waž (ale: der Schlauch, -es, Sehlauche = waž ogrodowy np. do podlewania trawnikow) 710. |schlecht (schlechter, zly, žle am schlechtesten) 711. (der Schliissel, -s, - klucz 712. |der Schmetterling, -(€)s, -e motyl 713. |schmutzig (schmutziger, brudny am schmutzigsten) 714. |die Schnecke, -, -n slimak; laska (= fajna dziewucha) 715. |der Schnee, -s, ohne Plural snieg (es schneit = pada snieg) 716. |schneiden (schneidet, schnitt, kroič, ciać hat geschnitten) 717. |schnell (schneller, am schnellsten) szybko, predko; Sehneller! = Szybciej! 718. (die Schokolade, -, -n czekolada 719. |schon juž 720. |schčn (schčner, am schčnsten) piekny; ladny 721. (der Schrank, -(€)s, Sehranke szafa 722. (die Schraube, -, -n srub(k)a opracowanie: Marcin Perlinski 25/34 723. schreiben (schreibt, schrieb, pisač, napisać; schreiben an = pisać do kogo$š hat geschrieben) 724. (der Schriftsteller, -s, - pisarz 725. (die Schublade, -, -n szuflada 726. der Schuh, -(6)s, -e but (Binde dir den Schuh zu! = Zawiaž sobie buta/buty). 727. (die Schule, -, -n szkola 728. (die Schulter, -, -n ramie, bark 729. |schwarz (schw&rzer, am czarny schwirzesten) 730. das Schwein, -(€)s, -e Swinia 731. |das Schweinefleisch, -(e)s, ohne | wieprzowina Plural/...sorten 732. |schwer (schwerer, am schwersten) ciežki; trudny 733. die Schwester, -, -n siostra 734. schwierig (schwieriger, trudny; klopotliwy am schwierigsten) 735. die Schwierigkeit, -, -en trudnosć, klopot 736. | schwimmen (schwimmt, sehwamm, plywać ist geschwommen) 737. |sechs szesć 738. |sechzehn szesnašcie 739. |sechzig szešedziesiat 740. (der See, -s, -n jezioro 741. (die See, -, -n morze (tež: das Meer, -es, -e) 742. |sehen (sieht, sah, hat gesehen) widzieć 743. sehr bardzo 744. (die Seife, -, -n mydlo 745. (das Seil, -(e)s, -e lina; linka (np. das Bremsseil = linka hamulcowa) 746. |sein (ist, war, ist gewesen) być 747. \seit od (np. seit gestern = od wczoraj) 748. (die Seite, -, -n strona; bok 749. |selten (seltener, am seltensten) izadko, rzadki 750. |senden (sendet, sandte/sendete, wysylać/nadawać (= fale elektromagnetyczne) hat gesandt/gesendet) 751. |der September, -s, - | wrzesieni 752. (die Serviette, -, -n serwetka 753. (der Sessel, -s, - fotel opracowanie: Marcin Perlinski
nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 34 str.