Seminarski rad Seminarski rad, Završni rad' predlog Engleski jezik
marko-nikolic-7
marko-nikolic-7

Seminarski rad Seminarski rad, Završni rad' predlog Engleski jezik

8 str.
87broj poseta
Opis
Poslovni engleski Poslovni engleski Poslovni engleski
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 8
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument

Sadržaj

Uvod 3

1. Poslovno pismo na engleskom 4

2. Poslovni upit na engleskom jeziku i zahtev za ponudu 6

3. Novac, plaćanje i finansije na engleskom 8

Zaključak 9

Literatura 10

Uvod

1

Iako je jezik biznisa univerzalan, ipak je važno poznavati njegova pravila, principe i uzanse,

kako bi bila ostvarena kvalitetna komunikacija, ali i ostavljen najbolji utisak na naše

sagovornike, od kojih ponekad zavisi naše poslovanje.

Razumeti poslovni engleski, znači znati kako, kada i kome se obratiti, sa kojim izuzecima i

pravilima, a sve u svrhu postizanja naših krajnjih ciljeva u poslovanju. S obzirom da je

spektar pravila poprilično univerzalan i uokviren, savladavalje ovih pravila je relativno lako,

što je još jedan razlog da njihova primena bude nezaobilazna.

Zavisno od oblasti u kojoj se posluje, neophodno je rečnik upotpuniti i proširiti stručnim

terminima i izrazima, specifičnim za profesiju o kojoj se radi. To je osnovni način za

postignete ono što željenih rezulata u poslu, kao i da svim stranama dogovor bude potpuno

jasan.

1. Poslovno pismo na engleskom

Kako napisati poslovno pismo na engleskom – Business Letter

2

Kako napisati poslovno pismo I na srpskom i na engleskom? Pravila pisanja, kada je poslovna korespodencija u pitanju su prilično striktna, I sve što važi za pisanje poslovnog e-maila, to važi i ovde. Ali, pismo i e-mail se razlikuju. Pismo se obično piše na memorandumu i može se poslati i e-mailom, ali onda ide u prilogu, attachment ili enclosure.

Obavezni elementi svakog poslovnog pisma:

The Heading Your Name Your Address Your City, State, Your Phone Number

Obavezno staviti tačne i precizne podatke o sebi, kao pošiljaocu pisma, potrebne poštanske brojeve, kao i telefonski broj sa pozivnim brojem naše zemlje i grada, sa oznakom + ispred broja, pošto su brojevi za izlaz iz zemlje, negde 00 negde 99.

The Date (Begin with the day, no comma) 15 January 2008

Or

(Begin with the month; use a comma) December 1, 2008 ovo su dva uobičajena načina pisanja datuma.

The Inside Address Contact Information, kome pišete Name Title Company Address City, State, Obavezno je napisati kompletne podatke osobe, kojoj se piše.

The Salutation Oslovljavanje Dear Mr./Ms. Last Name Koristi se prezime, nikako ime.

The Body Tekst pisma, precizno, držati se teme.

Complimentary Close: Pozdrav - Respectfully yours - Kind regards - Yours truly - Most sincerely - Respectfully - Best regards - Sincerely yours

3

Signature:

Handwritten Signature, ako se pismo šalje poštom, obavezan je potpis, rukom pisan naravno a ispod njega, prored i otkucano ime i prezime.

PRIMER:

6123 Farrington Road Apt. G11 Chapel Hill, NC 27514 January 11, 2005 Taylor, Inc. 694 Rockstar Lane Durham, NC 27708 Dear Ms. Jones: I am seeking a position in your engineering department where I may use my training in computer sciences to solve Taylor’s engineering problems. I would like to be a part of the department that developed the Internet Selection System but am unsure whether you have a current opening. I expect to receive a Bachelor of Science degree in Engineering from North Carolina State University in June and by that time will have completed the Computer Systems Engineering Program. Since September 2000, I have been participating, through the University, in the Professional Training Program at Computer Systems International in Raleigh. In the program I was assigned to several staff sections as an apprentice. Most recently, I have been a programmer trainee in the Engineering Department and have gained a great deal of experience in computer applications. Details of the academic courses I have taken are included in the enclosed resume. If there is a position open at Taylor Inc., please let me know whom I should contact for further information. I look forward to hearing from you soon. I may be reached at my office (919-866-4000 ext. 232) or via email (Brock@aol.com). Sincerely, Rebecca Brock

2. Poslovni upit na engleskom jeziku i zahtev za ponudu

Upit je u principu prvo obraćanje nekoj firmi radi dobijanja detalja o nekom proizvodu, usluzi ili o čitavoj proizvodnoj ponudi određene firme. Mogu se u upitu tražiti katalozi, cenovnici, uzorci. Sve više firmi na svojim sajtovima ima kontakt formu, koja se zove zahtev za upit, gde je moguće na osnovu parametara, koji su zadati, precizirati sve elemente, neophodne za dobijanje ponude, a u sve u cilju efikasnosti I preskakanja ovog prvog koraka, uspostavljanja prvog kontakta.

U poslovnoj korespodenciji kod nas, sledeći korak je zahtev za ponudu, koji ide nakon generalnog upita i dobijanja početnih informacija I on sadrži konkretnija pitanja u vezi kvaliteta, uslova isporuke i slično. Inquiry (kliknite na reč da bi otišli na rečnik i klikom na englesku ili američku zastavu, čuli pravilan izgovor), drugim rečima je - a request

4

for information. Enquiry je varijanta iste reči, potpuno ispravna. Postoje mišljenja da je inquiry more formal a enquiry informal. Za sada u praksi, poslovnoj korespodenciji na engleskom uspešno se koriste obe forme.

1. The Start - na početku, početak – obraćanje. Često nemamo nikakvo ime, nemamo kome da se obratimo, pa onda biramo sledeće: - Dear Sir or Madam - To Whom It May Concern

2. Giving Reference: – S neba pa u rebra nije poslovni manir, poželjno je objasniti otkud se obraćamo - With reference to your advertisement (ad) in… - Regarding your advertisement (ad) in ... - Upit i zahtev za ponudu

3. Requesting a Catalog, Brochure, Etc. – pišemo upit, pa je običaj ljubazno zatražiti - Would (Could) you please send me

4. Requesting Further Information– Postavljati dodatna pitanja je korisno i preporučljivo - I would also like to know … - Could you tell me whether

5. Signature, potpis: Yours faithfully (very formal as you do not know the person to whom you are writing) formalno, učtivo, ne poznajemo osobu, koja će čitati naš dopis.

Primer poslovnog upita

Kenneth Beare 2520 Visita Avenue Olympia, WA 98501 Jackson Brothers 3487 23rd Street New York, NY 12009 September 12, 2000 To Whom It May Concern: With reference to your advertisement in yesterday’s New York Times, could you please send me a copy of your latest catalog. I would also like to know if it is possible to make purchases online. Yours faithfully (Signature) Kenneth Beare Administrative Director English Learners & Company

5

3. Novac, plaćanje i finansije na engleskom

Za bilo kakvo obavljanje finansijskih delatnosti i poslova prema engleskom govornom području, neophodno je poznavati osnovne pojmove.

- Currency - je valuta, the money used in some country - Banknote – novčanica, papirni novac, paper money - Coin - kovanica, metalni novac, a piece of metal used as money

Pozajmiti je reč na koju je potrebno obratiti pažnju: 1. Borrow – uzeti novac na zajam 2. Lend - dati novac na zajam

- Budget – eto srpske reči budžet, tj. novac, koji nam je na raspolaganju za unapred određenu i definisanu svrhu, marketinški budžet za ovu godinu

- Interest - kamata, money paid for borrowing or investing money, money which must be returned with interest

- Expenses – troškovi, what you spend

6

- Loan – pozajamica, sum of money to be returned with interest

- Receipt – potvrda o prijemu, recimo novca, written statement that money has been paid

- Petty cash – blagajna, keš novac za svakodnevne troškove poslovanja

- Debit - zaduženje po računu, koje se skida sa bankovnog računa, a sum deducted from a bank account, recimo debitna kartica u nekim našim bankama je izvedena od tog glagola to debit, zadužiti

- Withdraw - podići (novac sa računa), to take money out of a bank account

- Balance - saldo računa posle odbitka troškova od prihoda,the difference between credits and debits in an account

- Branch – filijala, local office or bureau of a bank

- Mortgage – hipoteka

- Current account – tekući račun

- Savings account – račun za štednju

- rateof interest– kamatna stopa.

Zaključak

Iz svega predstavljenog, može se zaključiti da poslovna komunikacija itekako zahteva niz

pravila, te se uz neophodno znanje engleskog jezika podrazumeva u poštovanje tih pravila. Za

vođenje kvalitetne komunikacije sa poslovnim saradnicima, potrebno je ovladati svim

aspektima ovog vida komunikacije.

Razumeti poslovni engleski, znači znati kako, kada i kome se obratiti, sa kojim izuzecima i

pravilima, a sve u svrhu postizanja naših krajnjih ciljeva u poslovanju. S obzirom da je

spektar pravila poprilično univerzalan i uokviren, savladavalje ovih pravila je relativno lako,

što je još jedan razlog da njihova primena bude nezaobilazna.

Iz datih primera i navoda, vidi se skup osnovnih pravila koja mogu biti korisna za početak

poslovne komunikacije u stvarnim uslovima poslovanja.

7

Литература

1. Wikipedia

2. Veb sajt www.edukacija.com

3. Veb sajt www.lakokrozengleski.com

8

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 8 str.
preuzmi dokument