Seminarski rad najčešće preuzete beleške u dalje

Najnoviji seminarski rad pregleda u dalje

Proces logistike nabavke, Cilj rada je identifikacija i kvantifikacija svih aktivnosti neophodnih za realizaciju posmatranog procesa nabavke, utvrđivanje karakterističnih logističkih pokazatelja, kritička analiza i identifikacija potencijalnih problemskih

Predmet seminarskog rada je proces logistike nabavke trgovinskog preduzeća DOO "M-S Hermes" u okviru kojeg smo analizirali dnevnu narudžbenicu odgovarajućih artikala koje je pomenuto preduzeće potraživalo od svog dobavljača.