Eseji 2017 - ekonomija

321 rezultat

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji seminarski rad pregleda u ekonomija

Sanja pajic

Pod marketing miks konceptom podrazumijeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Ideja o konceptu pripisuje se Kulitonu koji je u svojoj studiji o troškovima market...