Seminarski rad' predlog bankarstvo i finansije za ekonomija’ studente

132 rezultat

Seminarski rad najcesce pregledane beleške u bankarstvo i finansije

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u bankarstvo i finansije

Najnoviji seminarski rad pregleda u bankarstvo i finansije

Seminarski rad

Banka je institucija koja prikuplja slobodna novcana sredstva (depozite), odobrava kreditte i obezbedjuje transakcioni novac (placanja). Banka se profesionalno bavi pribavljanjem kapitala u vidu emisije sopstvenih akcija, emisije sopstvenih dugoro...