Seminarski rad' predlog Akvizicija elektrofizioloskih signala za Informatika’ studente