Seminarski rad' predlog Operaciona istraživanja i proizvodnja za Informatika’ studente