Eseji 2017 - medicina i farmacija

102 rezultat

Seminarski rad najčešće preuzete beleške u medicina i farmacija

FIZIOLOGIJA-Seminarski rad-Medicina1

FIZIOLOGIJA,Seminarski rad,Medicina, HEMOSTAZA,Konstrikcija krvnog suda,Stvaranje trombocitnog čepa, ZGRUŠAVANJE KRVI,Spoljašnji put aktiviranja zgrušavanja krvi, Unutrašnji put aktiviranja zgrušavanja krvi,Uloga jona Ca u procesu zgrušavanja krvi...

Hormoni-Seminarski rad-Medicina1

Hormoni,Seminarski rad,Medicina,Endokrini sistem, Uvod u endokrinologiju, Žlijezde sa unutrašnjim lučenjem,hipofiza,prednji i zadnji režanj,štitasta žlijezda,paraštitasta žlijezda,gonade,sjemenik i jajnik,nadbubrežne žlijezde,srž i kora,endokrini...

Najnoviji seminarski rad pregleda u medicina i farmacija