Seminarski rad' predlog Istraživanje tržišta za Menadžment’ studente