Seminarski rad' predlog Operaciona istraživanja i proizvodnja za Menadžment’ studente