Ajčešće preuzete beleške u Pravo
Nasledno pravo - Panov
Nasledno pravo - Panov
Pravo-University of Belgrade
aleksandramaraaleksandramara27 January 2013
50
1000+
50Pogledajte ovaj dokument
Ubistvo-Seminarski-Krivicno pravo
Ubistvo-Seminarski-Krivicno pravo
Pravo-University of Belgrade
vadaksivadaksi31 October 2012
50
1000+
50Pogledajte ovaj dokument
Korupcija-Seminarski rad-Sociologija-Pravo
Korupcija-Seminarski rad-Sociologija-Pravo
Pravo-University of Belgrade
mullerlovemullerlove25 July 2013
50
1000+
50Pogledajte ovaj dokument
Zalba-Seminarski rad-Upravno pravo-Pravo
Zalba-Seminarski rad-Upravno pravo-Pravo
Pravo-University of Belgrade
house.m.dhouse.m.d14 October 2013
50
1000+
50Pogledajte ovaj dokument
Organi drzavne uprave-Seminarski rad-Ustavno pravo-Pravo
Organi drzavne uprave-Seminarski rad-Ustavno pravo-Pravo
Pravo-University of Fine Arts Belgrade
artikoartiko13 November 2012
50
1000+
50Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Seminarski rad pregleda u Pravo
Politički sistemi kroz istoriju
Politički sistemi kroz istoriju
Pravo-Slobomir P Univerzitet
nikola-vukcevicnikola-vukcevic25 December 2017
22
Pogledajte ovaj dokument
Uračunljivost
Uračunljivost
Pravo-Privredna Akademija (Business Academy)
Mrvica48223Mrvica4822316 November 2015
9
1000+
9Pogledajte ovaj dokument
Оставински поступак
Оставински поступак
Pravo-Sveučilište nije definirano
nimit23nimit2329 October 2015
1
709
1Pogledajte ovaj dokument
Totalitarizam
Totalitarizam
Pravo-European University
cLeoN.CS1.6cLeoN.CS1.628 October 2015
2
856
2Pogledajte ovaj dokument