Seminarski rad' predlog Ekonomija za Škole društvenih nauka ’ studente