Seminarski rad najčešće preuzete beleške u Škole društvenih nauka