Skripte' predlog histologija za medicina i farmacija’ studente

3 rezultat

Skripte najčešće preuzete beleške u histologija

URINARNI SISTEM-Skripta-Histologija-Medicina

Medicina, histologija, skripta, Urinarni sistem, histologija i embriologija, Bubrezni korpuskul, corpusculum renale,Filtraciona membrana,filtraciona barijera, Nefronski kanalić,tubulus nephroni,Jukstaglomerularni aparat – JGA,complexus juxtaglomer...