Skripte' predlog Sociologija politike za Psihologija i Sociologija’ studente