Slajdovi' predlog Baze podataka za Arhitektura’ studente