Slajdovi' predlog organska hemija za biologija i hemija’ studente

17 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u organska hemija

Lipidi-Slajdovi-Organska hemija-Biologija PMF

Lipidi,Slajdovi,Organska hemija,Biologija PMF, Biologija, PMF, Zasićene masne kiseline, Nezasićene masne kiseline, laurinska, miristinska, palmitinska,stearinska, oleinska, linoleinska, linolenska, Hidroliza triglicerida – saponifikacija, Hidroliz...

Slajdovi najčešće preuzete beleške u organska hemija

Lipidi-Slajdovi-Organska hemija-Biologija PMF

Lipidi,Slajdovi,Organska hemija,Biologija PMF, Biologija, PMF, Zasićene masne kiseline, Nezasićene masne kiseline, laurinska, miristinska, palmitinska,stearinska, oleinska, linoleinska, linolenska, Hidroliza triglicerida – saponifikacija, Hidroliz...

Najnoviji slajdovi pregleda u organska hemija