Slajdovi' predlog education and pedagogy za studente i srednjoškolce

14 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u education and pedagogy

Najnoviji slajdovi pregleda u education and pedagogy

Bibliografsko citiranje

Цитирање је коришћење речи, идеја или ставова других аутора у сопственом раду. Цитирање је нужни део сваког научноистраживачког или стручног рада. Стилови цитирања су стандардизовани начини навођења података о ауторима и делима које цитирамо.