Slajdovi' predlog ekonomija za studente i srednjoškolce

1.453 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji slajdovi pregleda u ekonomija

Merdzeri i Akvizicije

1. AKVIZICIJA (acquisiton) Preduzeće inicijator spajanja preuzuma kontrolni udeo (>50% upravljačkog paketa) preduzeća mete Ostaju da postoje dva pravna lica A + B = Matično preduzeće A + Zavisno preduzeće B Philip Morris otkupio je od države 6...