Slajdovi' predlog ekonomija za ekonomija’ studente

123 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u ekonomija

Slajdovi najčešće preuzete beleške u ekonomija

Najnoviji slajdovi pregleda u ekonomija

Druatvena odgovornost

Od pojave koncepta druatvene odgovornosti intenzivira se pitanje odgovornosti preduzea ne samo za ostvarivanje ekonomskih ciljeva, ve i ne manje va~nih neekonomskih ciljeva. I ovi ciljevi u suatini imaju ekonomsku pojavu i pozadinu, mada se dire...