Slajdovi' predlog matematika za studente i srednjoškolce

64 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u matematika

Matrice-Slajdovi-MAtematika I-FON (2)

Matrice,Slajdovi,MAtematika I,FON,fakultet organizacionih nauka,tipovi matrica,matrica vrsta,matrica kolona,kvadratna matrica,vector vrsta,vector kolonaoperacije sa matricama,mnozenje matrice brojem,determinante,rang matrice,odredjivanje ranga mat...

Najnoviji slajdovi pregleda u matematika