Slajdovi' predlog Teorija verovatnoće i statistika za Matematika’ studente

Slajdovi najviše preuzetih od Teorija verovatnoće i statistika za Matematika
Aproksimacije raspodela6
Aproksimacije raspodela6
Matematika, University of Kragujevac
stig_o_hollywoodstig_o_hollywood5 July 2016
125
Pogledajte ovaj dokument
Najnoviji Slajdovi ucitani od Teorija verovatnoće i statistika za Matematika
Aproksimacije raspodela6
Aproksimacije raspodela6
Matematika, University of Kragujevac
stig_o_hollywoodstig_o_hollywood5 July 2016
125
Pogledajte ovaj dokument