Slajdovi' predlog histologija za medicina i farmacija’ studente

9 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u histologija

Koza-Slajdovi-Histologija-Medicina

Medicina, histologija, slajdovi, koza, epiderm,derm,hipoderm, proste tubularne, retko tubuloalveolarne,apokrina i merokrina sekrecija,feromoni,aksila, prepone, anogenitalna regija, bulbus, unutrašnji i spoljašnji omotac

Slajdovi najčešće preuzete beleške u histologija

Oko-Slajdovi-Histologija-Medicina

Medicina, histologija, slajdovi, oko, Tunica fibrosa,sclera, cornea, Tunica vasculosa, choroidea, corpus ciliare, iris,Tunica nervosa,retina, Episklera,Tenon-ov prostor,Sklera u užem smislu,Tenon- ova kapsula,Lamina fusca, Lamina suprahoroidea,Lam...

Najnoviji slajdovi pregleda u histologija