Slajdovi' predlog neurologija za medicina i farmacija’ studente

10 rezultat

Slajdovi najcesce pregledane beleške u neurologija

Slajdovi najčešće preuzete beleške u neurologija

DEMENCIJE-Slajdovi-Neurologija-Medicina (1)

DEMENCIJE,Slajdovi,Neurologija,Medicina, ALZHEIMEROVA BOLEST, STAROST, Downov sindrom, Genetski faktori, Prethodna povreda glave, Status sa apolipoproteinom, Depresija, Deficit vitamina B12, Izlaganje toksinima, Nizak obrazovni nivo, ženski pol, I...

DEMENCIJE-Slajdovi-Neurologija-Medicina (2)

DEMENCIJE,Slajdovi,Neurologija,Medicina, ALZHEIMEROVA BOLEST, STAROST, Downov sindrom, Genetski faktori, Prethodna povreda glave, Status sa apolipoproteinom, Depresija, Deficit vitamina B12, Izlaganje toksinima, Nizak obrazovni nivo, ženski pol, I...

Najnoviji slajdovi pregleda u neurologija