Slajdovi' predlog Istorija politickih teorija (IPT) za Političke nauke’ studente