Slajdovi' predlog sudska medicina za pravo’ studente

2 rezultat

Slajdovi najčešće preuzete beleške u sudska medicina

Poreme_aji li_nosti-Slajdovi-Sudska medicina

Slajdovi iz predmeta Sudska medicina. Poremecaji licnosti. Prava,slajd,Sudska medicina,forenzicari,organizacije,psiholoska labaratorija,grane,psihologija rada,spoljasnji svet,psihicki zivot,istrazivanja,analize,pokreta,paznja,faktor,razvoj,stanovi...

Teorije li_nosti-Slajdovi-Sudska medicina

Slajdovi iz predmeta Sudska medicina. Teorije licnosti. Prava,slajd,Sudska medicina,forenzicari,organizacije,psiholoska labaratorija,grane,psihologija rada,spoljasnji svet,psihicki zivot,istrazivanja,analize,pokreta,paznja,faktor,razvoj,stanoviste...