Za šta vam trebaju poeni?

Preuzimanje
Beleške
Za penjanje na listi
Da biste dobili vidljivost u zajednici
Dodaj profil sliku +40 Jednom
Dodaj dokument +60 Bodovi po dokumentu
Odgovori na pitanja +20 Svaki odgovori, max 3/danu
Odgovor izabran kao najbolji odgovor +60 Svaki odgovor
Dodaj video sa Youtube-a +20 Svaki dodati video
Dodaj svoj video +100 Dvaki dodati video