Streptococcus agalactiae-Slajdovi-Bakteriologija-Medicina, Slajdovi' predlog Bakteriologija. Univerzitet u Beogradu
palac_astronaut
palac_astronaut

Streptococcus agalactiae-Slajdovi-Bakteriologija-Medicina, Slajdovi' predlog Bakteriologija. Univerzitet u Beogradu

PDF (839 KB)
10 str.
3broj preuzimanja
1000+broj poseta
100%od1broj ocena
1broj komentara
Opis
Streptococcus agalactiae,Slajdovi,Bakteriologija,Medicina, Gram pozitivne koke,Raspoređene u lancima,Fakultativno anaerobne,Asporogene,Nepokretne, neonatalna sepsa, neonatalna pneumonija,neonatalni meningitis, puerperaln...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 10
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument
Streptococcus agalactiae

Streptococcus agalactiae

www.belimantil.info

Streptococcus spp. - opšte osobine roda -

• Gram pozitivne koke • Raspoređene u lancima • Fakultativno anaerobne • Asporogene • Nepokretne • Zahtevaju obogaćene hranljive podloge za rast • Podela na osnovu:

hemolize (alfa, beta, gama hemolitične) antigenske građe polisahardida C (A, B, C...)

- fizološko-biohemijskih osobina

www.belimantil.info

Streptococcus agalactiae - opšte osobine -

Gram pozitivna koka Raspoređena u lancima

Na krvnom agaru daje zonu beta hemolize Grupno-specifični polisaharid tipa B

Nazivi: Streptococcus agalactiae Beta hemolitični streptokok grupe B (BHS-B)

www.belimantil.info

Streptococcus agalactiae - faktori virulencije -

• polisaharidna kapsula (više tipova)

• faktori virulencije čija uloga u nastanku bolesti još uvek nije dovoljno poznata: – hemolizin – enzimi: DNaza, hijaluronidaza,

neuraminidaza, proteinaza,...

www.belimantil.info

Streptococcus agalactiae - epidemiologija -

asimptomatska kolonizacija sluznica urogenitalnog trakta i digestivnog trakta tranzitorna kolonizacija vaginalne sluznice kod 5 do 50% žena kolonizacija deteta: u toku porođaja ili tokom prvih nekoliko meseci života faktori rizika: prevremeni porođaj, intrapartalna groznica, pozitivna kultura vaginalnog brisa između 35. i 37. nedelje

www.belimantil.info

Neonatalne infekcije: • neonatalna sepsa • neonatalna pneumonija • neonatalni meningitis

rana infekcija u prvih 7 dana (perinatalna transmisija) kasna infekcija između 1. nedelje i 3. meseca (horizontalna transmisija)

Streptococcus agalactiae - bolesti -

Zašto neonatusi

Potrebna antitela na polisaharid kapsule

www.belimantil.info

• puerperalna sepsa • urinarne infekcije • infekcije rana • pneumonija • bakterijemija (najčešće izolovani

β-hemolitični streptokok iz krvi!)

infekcije češće kod trudnica i imunokompromitovanih pacijenata

Streptococcus agalactiae - bolesti -

www.belimantil.info

Uzorak: • bris sluznica (vaginalni, cervikalni, uretralni,

grla, nosa) • urin • krv • likvor • ...

Streptococcus agalactiae - bakteriološka dijagnostika -

www.belimantil.info

• ispitivanje mikroskopskih osobina (Gram- pozitivne koke u lancima)

• ispitivanje kulturelnih osobina (hranljive podloge obogaćene krvlju na kojima stvara beta hemolizu)

• ispitivanje fiziološko-biohemijskih osobina (rezistentan na bacitracin, razgrađuje hipurat, Pyr test negativan)

• ispitivanje antigenskih osobina (grupno specifični polisaharid - antigen tipa B)

Streptococcus agalactiae - bakteriološka dijagnostika -

www.belimantil.info

screening svih trudnica od 35. do 37. nedelje trudnoće (vaginalni bris)

• preventivna primena antibiotika

Streptococcus agalactiae - prevencija i kontrola -

www.belimantil.info

Hvala vam!!!
ovo je samo pregled
3 prikazano na 10 str.
preuzmi dokument