Strucni projekt - Mehanizacija OPG-a
mirza_nuhbegovic
mirza_nuhbegovic

Strucni projekt - Mehanizacija OPG-a

DOCX (6 MB)
39 str.
2broj preuzimanja
876broj poseta
100%od1broj ocena
Opis
Opis svih objekata, strojeva i prateće opreme na OPG-u
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 39
ovo je samo pregled
3 prikazano na 39 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 39 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 39 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 39 str.
preuzmi dokument

AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ▪ FACULTY OF AGRICULTURE UNIVERSITY OF ZAGREB

OBJEKTI I OPREMA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA “LAKTAL”

______________________________________________

Stručni projekt

Studenti: Mirza Nuhbegović i Ivan Radoš

Mentor: prof. dr. sc. Dubravko Filipović

Zagreb, 2015.

SADRŽAJ

UVOD..................................................................................................................... 4

1

1 OBJEKTI I OPREMA............................................................................................ 5

1.1 OBJEKT S VEZANIM NAČINOM DRŽANJA……………………………………………………………………………5

1.2 OPREMA ZA MUŽNJU.................................................................................................................6

1.3 OBJEKT SA SLOBODNIM NAČINOM DRŽANJA…………. ……………………………………………………....7

1.4 HORIZONTALNI SILOS………………………………….…………. ……………………………………………………....8

1.5 SAMOHRANIDBA I ISPAŠA…………………………..…………. ……………………………………………………....8

2 MEHANIZACIJA.................................................................................................10

2.1 TRAKTORI.....................................................................................................10 2.1.1................................................................................ Zetor Forterra 140

HSX 10 2.1.2 Zetor 9540 ....................................................................................................11 2.1.3 John Deere 5303 ...........................................................................................11 2.1.4 Massey Ferguson 698................................................................................... 12

2.2 ORUĐA I STROJEVI ZA OBRADU TLA.................................................... 12 2.2.1................................................................................................... Plug

Kverneland 12 2.2.2........................................................................ Rotodrljača howard HK

30s 13

2.3 STROJEVI ZA APLIKACIJU MINERALNOG I STAJSKOG GNOJA........13 2.3.1 Cisterna za aplikaciju tekućeg stajskog gnoja.............................................. 13 2.3.2 Rasipač mineralnog gnojiva..........................................................................14 2.3.3 Prikolica za razbacivanje krutog stajskog gnoja...........................................15

2.4 SIJAČICE ZA USKOREDNE I ŠIROKOREDNE USJEVE......................... 15 2.4.1 Uskoredna sijačica........................................................................................ 15 2.4.2 Širokoedna sijačica....................................................................................... 16

2.5 STROJEVI ZA NJEGU I ZAŠTITU USJEVA............................................... 17 2.5.1 Prskalica Standard MIO TP-330.................................................................. 17

2

2.6 STROJEVI SPREMANJE KRME.................................................................. 18 2.6.1 Kosilica SIP ROTO 165G............................................................................18 2.6.2 Kosilica SIP SILVERCUT 300 RC..............................................................18 2.6.3 Grablje sunce............................................................................................... 19 2.6.4 Preša za valjkaste bale New Holland 644.................................................... 20 2.6.5 Omotač rolo bala Metal-Fach...................................................................... 21 2.6.6 Silofreza Silobox V15..................................................................................21 2.6.7 Mikser prikolica VDH Two-Mix................................................................. 22

2.7 KRMNI I ŽITNI KOMBAJN......................................................................... 23 2.7.1 Krmni kombajn Claas.................................................................................. 23 2.7.2 Žitni kombajn Claas Dominator 48............................................................. 24

2.8 TRANSPORTNA SREDSTVA I OSTALO.....................................................24

2.9 PLANIRANJE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE - TABLICA..........25

ZAKLJUČAK…………………………………………………………………..31

UVOD

3

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo “Laktal” bavi se prvenstveno proizvodnjom

mlijeka i u manjoj, ali jednako bitnoj mjeri i proizvodnjom priplodnih junadi, krmnog bilja i

žitarica. Nalazi se na brdsko-planinskom području u neposrednoj blizini Tomislavgrada (BiH) na

nadmorskoj visini od 950 m. OPG se rasprostire na 7,5 ha površine na kojima se nalaze objekti,

dio obradive površine, cjelokupna mehanizacija i prateća oprema, a uz to vlasnik OPG-a

raspolaže i sa cca. 100 ha obradive površine što u privatnom vlasništvu, a što u državnoj

koncesiji. Na farmi se nalazi ukupno 140 grla stoke, od čega 60 otpada na muzne krave(od kojih

10 u suhostaju), 48 teladi do 1 godine, 15 junadi od 14-18 mjeseci i 17 junadi pred teljenjem, a

sve su smještene u 2 objekta(staje). Vlasnik OPG-a zapošljava 4 radnika koji obavljaju poslove

vezane za proizvodnju (obrađivanje tla i cjelokupna briga o stoci.)

1 OBJEKTI I OPREMA

1. Objekt s vezanim načinom držanja

4

Objekt se prostire na 45 m dužine od čega je 30 m dužina prostora za smještaj krava, a 15 m je

predviđeno za poslovne prostore i mljekaru dok je visina objekta 3 m, a širina 12 m. Ventilacija

se vrši prirodnim cirkuliranjem zraka kroz otvore koje se nalaze na stranama zaštićenim od jakih

udara vjetra. Vezani sistem držanja je jedan od najstarijih oblika čuvanja stoke u zatvorenim

objektima, karakterističan za brdsko-planinska područja. Svih 50 muznih krava su individualno

vezane za vrat, na istom mjestu se hrane i muzu te izbacuju gnoj. U našem slučaju na istom

mjestu se i tele. Stajališta su pregrađena između svake pojedine krave. Prostor za uzimanje hrane

je okrenut prema sredini tj. centralnom prolazu sa kojeg se stavlja hrana pred krave (krmni

hodnik), a isti je širine 2,5 m. Hranjenje se obavlja 2 puta dnevno uz rad mikser prikolicom

kojom se hrana raspodjeljuje uzduž krmnog hodnika. U okviru jasala ugrađene su i pojilice pa se

na istom mjestu vrši i napajanje grla. Sa zadnje strane je također slobodan prostor, sa kojeg se

vrši mužnja krava i čišćenje gnojiva. Glavni nedostatak vezanog načina držanja goveda je:

čišćenje ležišta, kompliciranija mužnja, niži higijenski nivo, veća oštećenja papaka i općenito

veći utrošak rada. Najvažnija prednost je u tome što se grlu može posvetiti više pažnje,

preciznije pratiti ishrana, bolje iskoristiti hranu pa je i veća proizvodnja mlijeka po kravi.

2. Oprema za mužnju

5

Mužnja se obavlja 2 puta dnevno za koju su zadužena 2 radnika (muzača). Strojna mužnja vrši se direktno i dalje pomoću vakuum pumpe odlazi u mljekovod. Nakon što izmuzemo

prve mlazeve, operemo i obrišemo vime i izmasiramo ga, stavljaju se sisne čaše. Izuzetno je

važno paziti da se prije mužnje sisne čaše ne vuku po podu staje jer se uprljanim čašama u

muzilicu i mlijeko unosi velik broj mikroorganizama što onečišćuje mlijeko. U zasebnoj se

prostoriji nalazi vakuum spremnik i pumpa iz kojeg izlazi vakuumovod do mjesta na kojima

se odvija mužnja. Vakuumovod ima ventile na koje se priključuje muzni sklop sa

kolektorom. Na fleksibilnoj cijevi muznog sklopa nalazi se pulsator koji regulira vakuum u

muznom sklopu. Mužnja u mljekovod osigurava automatski transport pomuzenog mlijeka u

laktofriz kapaciteta od 1200 l na temperaturu od 4°C. U mljekari se nalazi laktofriz sa

odgovarajućom pumpom za transport mlijeka i početkom mljekovoda i regulatorom

vakuuma. Prigodom mužnje muzni se sklop dvjema fleksibilnim cijevima spaja sa

vakuumovodom odnosno mljekovodom.

6

1.3 Objekt sa slobodnim načinom držanja

U neposrednoj blizini objekta za držanje muznih krava nalazi se prateći objekt u kojem prebiva

podmladak. Objekt je nešto manjih dimenzija, dužine 30 m, a širine 12 m. U staji se nalazi 6 bokseva (po 3 sa svake strane) dimenzija 10m x 4m koji su rešetkastog poda. Krmni hodnik je

širine 2,5 m. Prema starosti teladi i junica određuje se njihov smještaj po boksevima. Ventilacija

objekta se vrši prirodnim cirkuliranjem zraka kao i kod prvog objekta, premda je efekt

ventilacije drugog objekta kvalitetniji radi višeg stropa. Hranjenje se također vrši prolazom

mikser prikolice uzduž krmnog hodnika kao i pojedinačnim nuđenjem hrane. Potrebu za vodom

vlasnik objekta je riješio izgradnjom grupnih pojilica u unutrašnjosti samog boksa. Slobodnim

načinom držanja osigurava se povoljnije okruženje za grla s ciljem održavanja zdravlja jedinki.

Također bolje zadovoljavaju potrebu za kretanjem, a i utrošak rada je smanjen.

7

1.4. Hornizontalni silos

Djelomično zatvoren silos na jednoj strani, gdje je pristup silažnoj masi moguć samo

jednostrano. U vodoravnom silosu potrebno je zbijanje silažne mase radi istiskivanja zraka, tzv.

gaženjem. Ovo mehaničko gaženje obično se obavlja teškim traktorom. Kad ga usporedimo sa

okomitim silosom prednost vodoravnog je jednolična gustoća zbijene silažne mase koja ne ovisi

o visini sloja. Način pripreme i raznošenja silaže uvjetuje razne izvedbe vodoravnih silosa.

Konkretno na našem primjeru radi se o silosu površine 33m x 10m i visine 2,2 m koji su

podijeljeni u dva dijela radi lakše manipulacije silažnom masom te radi sprečavanja prolaska

zraka i kvarenja iste.

8

1.5. Samohranidba i ispaša

Poseban oblik hranjenja je samohranidba silažom, sjenažom ili sijenom uz slobodan

način držanja gdje životinja sama dolazi do hrane. Samohranidba muznih krava odvija se na

ograđenoj površini u neposrednoj blizini staje. Na toj površini se nalaze 4 hranilice, koje su

izvedene tako da na svakoj pojedinoj hranilici imamo krmne zabrane te se hrana istovremeno i

jednako raspodjelje na svih 12 krava, a da pritom ne dolazi do raznošenja sjenaže (slika..). Na toj

ograđenoj površini muzne krave tokom ljetnog perioda godine provode 7 mjeseci, 20 sati

dnevno, a ostali dio dana otpada na mužnju i hranjenje silažom i koncentratom u staji. Osim

ovog načina samohranidbe, vlasnik OPG-a koristi i velike zelene površine za hranjenje junica

kontinuiranom ispašom.

9

2 MEHANIZACIJA

2.1 Traktori

10

2.1.1 Zetor Forterra 140 HSX

Povećanjem proizvodnje kao i općenito širenje OPG-a, znatno se povećava potreba i

ulaganje za što suvremenijom i modernijom mehanizacijom. Primjer toga je i kupnja najnovijeg

modela traktora iz Zetorove serije. Ovim traktorom vlasnik obavlja većinu radova u proizvodnji.

Najveća prednost ovog traktora je sposobnost obavljanja više radnih operacija u jednom prohodu

što mu uz standardno stražnje priključno vratilo omogućuje i priključno vratilo sa prednje strane.

Pogon vrši na sva 4 kotača, a pokreće ga 100 kW. Od dodatne opreme na traktoru se nalazi i

prednji utovarivač s priključcima (klješta za rolo bale, ralica za čišćenje snijega.) Pretežno ga se

koristi u ratarskoj proizvodnji.

11

2.1.2 Zetor 9540

Uz najnoviji Zetorov traktor vlasnik posjeduje i stariji traktor Zetor 9540 (1995. god.)

kojim je do sada obavljao kompletne radove u ratarstvu. Pogon traktora je na sva 4 kotača, a

pokreće ga motor 69 kW. Priključno vratilo je samo sa stražnje strane, a nedostatak mu je

nemogućnost obavljanja više radnih operacija što uzrokuje veći utrošak rada i goriva.

2.1.3 John Deere 5303

Traktor John Deere 5303 je novije proizvodnje (2003. god.), snage motora 47 kW sa

također samo stražnjim priključnim vratilom i pogonom na dva kotača. Nije u širokoj primjeni

kao prethodno opisana dva traktora, ali obavlja poslove hranjenja u kombinaciji sa mikser

prikolicom, kao i poslove koji ne iziskiju veliku snagu motora, npr. omotavanje velikih valjkastih

bala folijom.

12

2.1.4 Massey Ferguson 698

Traktor Massey Ferguson 698 je proizveden 1986. godine. Pogon je na sva 4 kotača dok

mu je snaga motora 72 kW. Od dodatne opreme koristi prednji utovarivač sa raznim

priključcima. Radovi koje traktor obavlja uglavnom se svode na izgnojavanje i transport gnojiva

na poljoprivredne površine.

2.2 Oruđa i strojevi za obradu tla

13

2.2.1 Plug Kverneland

Za osnovnu obradu tla koristi se lemešni, nošeni, četverobrazni plug ravnjak, agregatiran

sa Zetor Feroterrom 140 HSX od 100 kW.

2.2.2 Rotodrljača Howard HK 30S

Koriste se za predsjetvenu pripremu tla, tj. za usitnjavanje i poravnavanje tla, zagrtanje

sjemena, uništavanje korova, razbijanje pokorice, prozračivanje livada, lucerišta pa čak i za

zatvaranje zimske brazde. Rotacijska drljača Howard HK 30S sastoji se od čvrstog okvira,

uređaja za priključenje, prijenosnoga sustava, reduktora, pričvršćenih klinova (zubaca) i

odbojnoga lima. Dubina obrade je otprilike oko 20 cm. Radni zahvat stroja je 3 m.

14

2.3 Strojevi za aplikaciju mineralnog i stajskog gnoja

2.3.1 Cisterna za aplikaciju tekućeg stajskog gnoja

Koristi se cisterna kapaciteta 12000 l. Služi za transport tekućeg stajskog gnoja te aplikaciju istog na poljoprivrednu površinu. Radi na principu centrifugalne sile koja raspršuje

brzinom rada “peraja” tekući stajski gnoj zahvatom prosipanja od 12 m.

15

2.3.2 Rasipač mineralnog gnojiva

Vučeni, centrifugalni rasipač mineralnog gnojiva s jednom rotirajućom pločom

zapremnine od 1800 kg, radnog zahvata od 8 m.

16

2.3.3 Prikolica za razbacivanje krutog stajskog gnoja

U razbacivanju stajnjaka koristi se prikolica Kirchner Triumph L22 na koju se montira uređaj za razbacivanje gnoja. Uređaj za razbacivanje stajnjaka sastoji se od bubnjeva opremljenim lopatičastim zupcima smješten na zadnjem dijelu prikolice, koji se okreću obodnom brzinom najčešće od 7 do 14 m/s. Zupcima se grude stajnjaka usitnjavaju i jednolično razbacuju po polju.

17

2.4 Sijačiće za uskoredne i širokoredne usjeve

2.4.1 Uskoredna sijačica

Mehanička sijačica za uskoredne usjeve. Sijačica je 16-redna sa razmakom između

redova 12,5 cm radnog zahvata od 2 m. Volumen spremnika za sjeme je 300 litara.

18

2.4.2 Širokoredna sijačica

Pneumatska sijačica za širokoredne usjeve za 4 reda. Najmanji razmak redova je 40 cm,

a najmanji razmaci zrna 1,6 cm. Dubina ulaganja sjemena je od 2-8 cm. Potrebna snaga traktora

od najmanje 30 kW.

19

2.5 Strojevi za njegu i zaštitu i usjeva

2.5.1 Prskalica Standard MIO TP-330

Za zaštitu i njegu usjeva vlasnik koristi nošenu prskalicu Standard MIO TP-330

spremnika 330 l, zahvata prskanja od 8 m. Kapacitet pumpe je 65 l/min, a radni pritisak je 16

bara.

20

2.6 Strojevi za spremanje krme

2.6.1 Kosilica SIP Roto 165G

21

Rotacijska kosilica sa dva bubnja radnog zahvata 1,65 m. Velika prednost joj je u tome da

ostavlja uske otkose u većoj radnoj brzini, većim radnim učinkom, nižim troškovima održavanja

i omogućava siguran rad bez većih zastoja (nema zastoja u radu zbog kamenja ili drugih

zapreka). Nedostaci su im da su skuplje, onečišćuju sijeno zemljom ako na parceli ima krtičnjaka

i mravinjaka, a zbog velike kinetičke energije noževa prijeti opasnost povreda od mogućih

otkinutih dijelova ili kamenja.

2.6.2. Kosilica SIP Silvercut 300 RC

Kosilica SIP Silvercut 300 RC radnog je radnog zahvata 2,9 m ukupne mase od 1120 kg.

Potrebna snaga traktora za pogon kosilice je minimalno 60 kW, a radni učinak je 3,5 ha/h.

Kosilica ima 2 valjka obložena gumom (gnječilice) za mehaničko tretiranje krme u svrhu bržeg

sušenja. Gnječilice s valjcima koristimo kod sušenja lucerne i djeteline gdje se lišće zbog

nejednolikog sušenja osuši znatno brže od stabljike koja je deblja. Nastaju gubici hranjivih tvari

pošto je lišće krhko i lako se lomi, a stabljika se još nije dovoljno prosušila na ispod 20 %.

Gnječilica ubrzava proces sušenja stabljike i time se umanjuju navedeni gubici.

22

2.6.3 Grablje sunce

Zvjezdaste grablje (sunce) imaju koso postavljene zvjezdaste kotače sa zupcima koji se

pokreću uslijed kontakta zubaca s tlom i to je jedini stroj od navedenih koji nema pogon preko

priključnog vratila traktora. Zahvaljujući maloj obodnoj brzini zubaca zvjezdastih kotača ove

grablje pažljivo manipuliraju krmnom masom, ali to nije zadovoljavajuće kod bujnijih otkosa.

Zvjezdaste grablje imaju 4 zvjezdasta kotača i radni zahvat 2,5 m. U odnosu na druge strojeve

mogu postići veće radne brzine, i do 16 km/h, ali u radu može doći do stvaranja neravnomjernog

zboja i postoji opasnost prljanja krmne mase zemljom i oblikovanje u grude i klupka.

23

2.6.4 Preša za valjkaste bale New Holland 644

Preša za valjkaste bale New Holland 644 proizvodnje iz 1998. godine, radi na principu

namotavanja i istovremenog tlačenja krmne mase pri čemu skupljački ili pick-up uređaj podiže

krmnu masu s tla i uvodi je u tlačnu komoru preše. U primjeni je preša za okrugle bale s

promjenjivim volumenom (elastičnom) tlačne komore. Preša se 1000-1300 bala po sezoni.

Promjer bale od..do , potrebna snaga traktora, radni zahvat pick up uređaja 150 cm.

24

2.6.5 Omotač rolo bala Metal-Fach

Spremanje sjenaže u bale ovijene plastičnom folijom ima dosta prednosti u odnosu na

spremanje u silose. Za razliku od silosa spremanjem sjenaže u ovijene bale opada mogućnost

kvarenja i gubitka kvalitete hrane. Prilikom spremanja sjenaže bale treba oviti folijom najkasnije

u roku dva sata nakon prešanja kako bi se stvorili povoljni uvjeti za konzerviranje krmnog bilja. Ovijač s pokretnim postoljem bala se okreće oko svoje uzdužne osi, a istovremeno se okreće

horizontalno na pokretnom postolju.

25

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 39 str.
preuzmi dokument