Sports science and Physical education: preuzimanje beležaka, sažetaka I testova za pripremu ispita