TEORIJE PORODICE - PORODIČNA POEDAGOGIJA , Beleške' predlog Uvod u pedagogiju. Univerzitet u Novom Sadu
natasa-graovac
natasa-graovac

TEORIJE PORODICE - PORODIČNA POEDAGOGIJA , Beleške' predlog Uvod u pedagogiju. Univerzitet u Novom Sadu

RTF (7 KB)
4 str.
1broj preuzimanja
131broj poseta
Opis
TEORIJE PORODICE, PORODIČNA PEDAGOGIJA I GODINA
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 4
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument

IV

TEORIJE I TEORIJSKI PRISTUPI O PORODICI

1. TEORIJE O PORODICI

Postoje brojna shvatanja o ulozi porodice, njenom nastanku i trajanju. Sva ta shvatanja možemo svrstati u nekoliko grupa.

Tradicionalna teorija

Idealistička teorija

Utopističke teorije

Anarhističke i individualističke teorije

Materijalistička (evolucionisička) teorija

1. Tradicionalna teorija je vremenski najstarija. Vladala je sve do polovine XIX veka. Većina mislilaca je zastupala o patrijahalnom ustrojstvu porodice ( Aristotel ).

Kont je svoje ideje o porodici izložio u delu " Rasprava o pozitivnom duhu ", u kojoj smatra da je porodica oduvek postojala. Osnove porodice predstavljaju: potčinjenost žene, nerazrešivost braka i monologije. Muž bdi nad ženom, a žena nad vaspitanjem dece.

Prudon ne priznaje evoluciju porodice i u poršlosti, ni u sadašnjosti, ni u budućnosti. U objašnjenju uzroka patrijarhata polazi od tri neravnopravnosti žena: fizičke, intelektualne, moralne.

Frenk Plej je smatrao da je vlast šefa porodice večna ustanova civilizacije i da mora ostati neograničena. Zalagaov se za učvršćenje vlasti oca u porodici.

Levi je postavio princip da je porodica starija od klana, a Golgenvajzer da je individualna porodica univerzalna i prvobitan oblik društvene organizacije. Ovaj oblik je narušen iz ekonomskih razloga.

2. Idealistička teorija je novijeg datuma. Predstavnici Dirkem i Korel priznaju evoluciju porodice. Negiraju postojanje promiskuiteta i grupnog braka, tako da razlikuju sledeće etape u raznitku porodice:

Totemski klan, u kojem porodica nije sasvim izdiferencirana;

Materinska porodica, koja počiva na krivom srodstvu gde se srodstvo računa po ženskoj liniji;

Agnatska nedeljiva porodica, gde počinje računanje srodstva po muškoj liniji;

Očinska ili kognasta porodica, koja je nastala direkto iz materinske porodice , u njoj se srodstvo računa po obema linijama, vlas muškarca nije apsolutna;

Supružnička porodica, predstavlja osnovu savremene porodice sastavljene od bračnog para i dece. Ova teorija nosi naziv idealističke zbog insistiranje na idejnoj i moralnoj strani evolucije.

Prema Koleru, težište je na religiji, dok je Dirkem isticao institucionalni, moralni, pravni, kulturni karakter porodice i zavisnosti evolucije od ovih faktora.

3. Utopističke teorije nastoje da dokažu da društveno- ekonomske, a naročito moralne osnove porodice u društvu ne odgovaraju društvenim prirodnim zakonima. Njihov značaj je dvojak:

zbog kritičke osnove porodice u kapitalizmu;

zbog predlaganja novih rešenja o njienom ustrojstvu.

Oven je smatrao da postoje tri glavne prepreke za ostvarenje njegovih shvatanja o boljem društvu:

Privatna svojina

Religija

Ustrojstvo braka

Istupao je protiv doživotne zajednice dva bića smatrajući takvu zajednicu protivprirodnom. Isticao je da, porodica u kapitalizmu razvija osećanje egoizma u srcu dece i smatra da nije porodica takoja treba da se stara o podizanju i vaspitanju dece, već društvo.

Furije je mnogo radikalniji u shvatanjima o organizaciji porodice i braka. On suprostavlja brak svojga vremena braku budućnosti. Prvi počina na nemoralnim osnovama, na interesu, novcu, preljubama. Da bi se to otklonilo, on predlaže slobodne odnose sve do starosti. LJudi bi stupili u brak tek u " doba smirenih starosti", do toga bi vladala sloboda odnosa. Što se tiče dece, smatrao je da društvo treba da oslobodi roditelje ood obaveze podizanja ivaspitanja dece. Tako deca ne bi bila razmažena, odnosno napuštena. Ženu bi trebalo osloboditi briga oko vođenja porodičnog domaćinstva.

Vrednost ove teorije je u pokušaju da se opovrgne tradicionalno shvatanje o patrijarhalnoj porodici kao večnoj i nepromenljivoj ustanovi civilizacije.

4. Anarhističke i individualističke teorije - predstavnici ovih teorija kritikuju porodicu klasnog društva, brak iz interesa i računa itd. Ustaju protiv brakova bez ljubavi, protiv polne korupcije. Brak i porodica u buržujskom društvu predstavljaju specijalnu i poštovan formu prostitucije. Na jednoj strani propoveda se svetost braka i porodice, dok se na drugoj strani obilato koristi prostitucija. Predstavnici ovih teorija su za njegovo reformisanje, za ukidanje prinudnog braka, za uspostavljanje nanbračne slobodne ljubavi. Problem ljubavi sveli su na polno pitanje.

5. Materijalistička ( evolucionistička) teorija - Godelijer je, kritikujući dotadašnje pristupe, pokušao da formuliše jedan marksistički pristup problemima porodice. On smatra da se porodica ne može tretirati kao ćelija društva, jer ne može da opstane nezavisno od drugih porodica, već je to srodničkisistem jedinica koji propisuje sva društvena pravila i odnosi. Srodnički sistem funkcioniše kao sonovna društvena jedinica, jer su u njemu koncentrisane elementarne društvene gunkcije. Godelijer gormuliše sledeće principe marksističke analize jednog istorijski određenog društva:

- prvi princip nalaže da analiza počne proučavanjem proizvodnje da bi se razumela logika jednog ekonomskog sistema;

- drugi princip nalaže otkrivanje nevidljivog načina proizvodnje koji se ne može pročitati iz činjenica jer one prikrijavu nevidljivu stvarnost koja se mora misaono reprodukovati u samom procesu naučnog saznanja.

nema postavljenih komentara
ovo je samo pregled
3 prikazano na 4 str.
preuzmi dokument