Transakcioni troskovi-Slajdovi-Trziste i trzisne institucije-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Trziste i Trzisne Institucije. University of Belgrade
cheekything
cheekything24 September 2012

Transakcioni troskovi-Slajdovi-Trziste i trzisne institucije-Ekonomski fakultet, Slajdovi' predlog Trziste i Trzisne Institucije. University of Belgrade

PDF (108 KB)
9 str.
2broj preuzimanja
1000+broj poseta
Opis
Ekonomski fakultet,ef,trziste i trzisne institucije,slajdovi,transakcioni troskovi,zakon,ugovor,nepisana pravila,oportunitetni troskovi,enforcing,priprema ugovora,pregovori o ceni dobara,fiksi transakcioni troskovi,varij...
20 poeni
poeni preuzimanja potrebni da se preuzme
ovaj dokument
preuzmi dokument
pregled3 str. / 9

ovo je samo pregled

3 prikazano na 9 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 9 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 9 str.

preuzmi dokument

ovo je samo pregled

3 prikazano na 9 str.

preuzmi dokument
Slide 1

ТРАНСАКЦИОНИ ТРОШКОВИ

Дефиниција

• Трошкови који се односе на утврђивање, заштиту и спровођење (enforcing) власничких права, односно трошкови који настају установљавањем, коришћењем, одржавањем и мењањем – закона (правила установљених законом), – уговора (правила установљених уговором) и – неписаних правила (правила установљених традицијом,

културом, религијом...) • Опортунитетни трошкови – ресурси усмерени у

ове активности не могу бити употребљени у производњи добара и услуга

Примери активности које изазивају трансакционе трошкове

• Скупљање информација о односу квалитета и цене добара и потрага за потенцијалним продавцима или купцима и прикупљање информација о њиховом понашању и приликама

• Преговори о цени добара или услуга • Припрема уговора • Проверавање да ли се друга уговорна страна

придржава уговора • Примена уговорних одредби у случају кад друга

страна крши уговор • Мере заштите када трећа страна угрожава

власничка права (пример: пиратерија)

Фиксни и варијабилни трансакциони трошкови

• Фиксни трансакциони трошкови – одређен износ улагања потребан за успостављање одређеног институционалног аранжмана.

• Варијабилни трансакциони трошкови – трансакциони трошкови који зависе од обима трансакција.

• Величина варијабилних трошкова условљена је институцијама.

Типови трансакционих трошкова

• Тржишни трансакциони трошкови

• Трансакциони трошкови управљања и руковођења

• Политички трансакциони трошкови

Тржишни трансакциони трошкови

• Трошкови прикупљања информација – истраживање тржишта, комуникација, трошкови употребе тржишних институција (берза, сајмови)

• Трошкови преговарања и доношења одлука – време, коришћење специјализованих саветника, усаглашавање одлука

• Трошкови надгледања и спровођења – мерење квалитета и количине, опортунистичко понашање

Трансакциони трошкови управљања и руковођења

• Трошкови успостављања, одржавања или промене одређене организације

• Трошкови вођења организације – информациони трошкови – доношење одлука,

надгледање спровођења наредби, мерење и оцена учинка запослених

– трошкови везани за физички трансфер добара и услуга

Управљање трансакцијама

• Логистичке трансакције – наручивање, извршавање и потврда преноса добара и услуга

• Трансакције уравнотежавања – обезбеђивање усаглашености постојећих количина сировина, рада и капацитета и тражње

• Трансакције одржавања квалитета – контрола и развој одговарајућих система мерења

• Трансакције промена – прилагођавање постојећег система променама (технологије, рокова, квалитета)

Политички трансакциони трошкови

• Трошкови успостављања, одржавања и мењања формалних правила и организација

• Трошкови вођења политичких структура – обавезе владара: спровођење и мењање поретка

• Транзиција – пример свеобухватних политичких и економских промена које изискују значајне трансакционе трошкове

komentari (0)

nema postavljenih komentara

budi prvi koji ce napisati!

ovo je samo pregled

3 prikazano na 9 str.

preuzmi dokument